Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nysie I LO im. Jana III Sobieskiego Carolinum
Gimnazjum Nr 4

Konkurs Juvenes Translatores

Pozostałe wydarzenia

Konkursy / Zawody Wezmę udział 264
26.11.2015

Dnia 26.11.2015 odbędzie się konkurs pt. Juvenes Translatores. Konkurs przeznaczony jest  dla młodych tłumaczy i  organizowany jest przez Komisję Europejską.  Szkołę może reprezentować od dwóch do pięciu uczniów, urodzonych w 1998 r. Zadaniem uczniów będzie przetłumaczenie jednostronicowego tekstu z jednego języka urzędowego UE na inny.
 
W tym roku teksty do przetłumaczenia będą związane z obchodzonym Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju.
W każdym kraju wyłoniony zostanie jeden zwycięzca. Zwycięzcy zostaną zaproszeni do Brukseli na rozdanie nagród w kwietniu 2016 r.
Zgłoszenia do Pani Beaty Leksowskiej sala nr 5.

regulamin konkursu

10.04.2019 09:00

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna: - historia i wiedza o społeczeństwie - 9:00 - język polski - 11:00

Więcej
11.04.2019 09:00

Egzamin gimnazjalny

Część matematyczno-przyrodnicza: - przedmioty przyrodnicze - 9:00 - matematyka - 11:00

Więcej
12.04.2019 09:00

Egzamin gimnazjalny

Język obcy nowożytny: - poziom podstawowy - 9:00 - poziom rozszerzony - 11:00

Więcej