Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nysie I LO im. Jana III Sobieskiego Carolinum
Gimnazjum Nr 4

Konkurs Write On

Pozostałe wydarzenia

Konkursy / Zawody Wezmę udział 244
19.11.2015

Konkurs "Write On" z okazji "Ogólnopolskiego Dnia Pisania Po Angielsku" uczniowie zobowiązani są do uczestnictwa w lekcji dotyczącej pisania prac na poziomie B2.

25.02.2019 10:30

ZEBRANIE SU

Więcej
10.04.2019 09:00

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna: - historia i wiedza o społeczeństwie - 9:00 - język polski - 11:00

Więcej
11.04.2019 09:00

Egzamin gimnazjalny

Część matematyczno-przyrodnicza: - przedmioty przyrodnicze - 9:00 - matematyka - 11:00

Więcej
12.04.2019 09:00

Egzamin gimnazjalny

Język obcy nowożytny: - poziom podstawowy - 9:00 - poziom rozszerzony - 11:00

Więcej