Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nysie I LO im. Jana III Sobieskiego Carolinum
Gimnazjum Nr 4

CHEMIA - etap szkolny konkursu dla gimnazjalistów

Pozostałe wydarzenia

Konkursy / Zawody Wezmę udział 258
03.11.2015

3 XI o 9:45 odbędzie się  etap szkolny konkursu dla gimnazjalistów z CHEMII

Z a p r a s z a m y

10.04.2019 09:00

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna: - historia i wiedza o społeczeństwie - 9:00 - język polski - 11:00

Więcej
11.04.2019 09:00

Egzamin gimnazjalny

Część matematyczno-przyrodnicza: - przedmioty przyrodnicze - 9:00 - matematyka - 11:00

Więcej
12.04.2019 09:00

Egzamin gimnazjalny

Język obcy nowożytny: - poziom podstawowy - 9:00 - poziom rozszerzony - 11:00

Więcej