I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie

Wieczór andrzejkowy dla rodziców

Pozostałe wydarzenia

Okolicznościowe Wezmę udział 408
18.11.2015

18. listoada 2015 odbędzie się Wieczór Andrzejkowy dla rodziców uczniów kl. 1g1

Z a p r a s z a m y