Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nysie I LO im. Jana III Sobieskiego Carolinum
Gimnazjum Nr 4

Koncert Walentynkowy

Pozostałe wydarzenia

Świąteczne Wezmę udział 347
13.02.2015

Dnia 13.02.2015r. odbędzie się Koncert Walentynkowy przygotowany przez klasę 3e.

Harmonogram uczestnictwa w koncercie:

- 2 lekcja – klasy I LO

- 3 lekcja – klasy I – III G4

- 4 lekcja – klasy III LO

- 5 lekcja – klasy II LO

Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele uczący na danej lekcji.

Koordynatorem koncertu jest mgr M. Cichy​.

10.04.2019 09:00

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna: - historia i wiedza o społeczeństwie - 9:00 - język polski - 11:00

Więcej
11.04.2019 09:00

Egzamin gimnazjalny

Część matematyczno-przyrodnicza: - przedmioty przyrodnicze - 9:00 - matematyka - 11:00

Więcej
12.04.2019 09:00

Egzamin gimnazjalny

Język obcy nowożytny: - poziom podstawowy - 9:00 - poziom rozszerzony - 11:00

Więcej