I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny ALCHEMIK

Pozostałe wydarzenia

Konkursy / Zawody Wezmę udział 415
09.03.2016
  • Test konkursowy zawiera pytania z zakresu programowego chemii. Test jednokrotnego wyboru składa się z 30 pytań zamkniętych
    (1 punkt za poprawną odpowiedź) oraz zadania opisowego (od 0 do 8 punktów).
  • Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 9 marca 2016r. (czas – 45 minut).
  • Więcej informacji na stronie www.alchemik.suwikr.p