Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nysie I LO im. Jana III Sobieskiego Carolinum
Gimnazjum Nr 4

Konkurs e-Biuro - eliminacje

Pozostałe wydarzenia

Konkursy / Zawody Wezmę udział 348
16.03.2015

Eliminacje III konkursu wiedzy i umiejętności w pracy biurowej „e-Biuro” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego - sala 308

10.04.2019 09:00

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna: - historia i wiedza o społeczeństwie - 9:00 - język polski - 11:00

Więcej
11.04.2019 09:00

Egzamin gimnazjalny

Część matematyczno-przyrodnicza: - przedmioty przyrodnicze - 9:00 - matematyka - 11:00

Więcej
12.04.2019 09:00

Egzamin gimnazjalny

Język obcy nowożytny: - poziom podstawowy - 9:00 - poziom rozszerzony - 11:00

Więcej