I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie

XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej 2016

Pozostałe wydarzenia

Konkursy / Zawody Wezmę udział 421
15.03.2016

Etap szkolny 15.03.2016
Lekcja 4  sala 212

Zakres merytoryczny :

Pieśń na Pieśniami,
List do Efezjan
,
Ewangelię wg św. Mateusza
wraz z wprowadzeniami, przypisami
i komentarzami oraz słownikiem.

Koordynator: Maria Magierowska-Truty

Strona olimpiady             Materiały