I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie

Poprawkowy egzamin maturalny - sierpień 2016

Pozostałe wydarzenia

23.08.2016

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki odbędzie się w naszej szkole dnia 23 sierpnia 2016 r. o godzinie 9:00 w sali nr 3.
Prosimy o stawienie się na egzamin o godzinie 8:30 z dowodem potwierdzającym tożsamość

Uczniowie przekierowani do naszej szkoły z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie (Mechanik) powinni dodatkowo przynieść ze sobą świadectwo ukończenia szkoły.

 

Poprawkowy egzamin maturalny z języka polskiego odbędzie się  dnia 23 sierpnia 2016 r. o godzinie 9:00 w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie (Rolnik) przy ulicy Rodziewiczówny 1.

 

Szczegółowy terminarz będzie dostępny na stronie OKE od 10 sierpnia 2016 r.