I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Alchemik 2016/2017

Pozostałe wydarzenia

Konkursy / Zawody Wezmę udział 313
09.03.2017
  • Konkurs jest prowadzony przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.
  • W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: „Gimnazjalista” i „Licealista”.
  • Celem Konkursu jest utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii, poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności.
  • Test konkursowy zawiera pytania z zakresu programowego chemii. Test jednokrotnego wyboru składa się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za poprawną odpowiedź) oraz zadania opisowego (od 0 do 8 punktów).
  • Konkurs jest samofinansujący, środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 9,00zł. od osoby.
  • Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 9 marca 2017r. (czas – 45 minut).
  • Więcej informacji na stronie www.alchemik.suwikr.p