I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie

Dzień wolny od zajęć

Pozostałe wydarzenia

Świąteczne Wezmę udział 297
29.09.2017

Dzień Dyrektorski —  wolny od zajęć.