Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nysie I LO im. Jana III Sobieskiego Carolinum
Gimnazjum Nr 4

Podpisanie porozumienia z UW

Pozostałe wydarzenia

Okolicznościowe Wezmę udział 26
11.09.2018

Podpisanie porozumienia o współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Aula szkolna - 9:00

10.04.2019 09:00

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna: - historia i wiedza o społeczeństwie - 9:00 - język polski - 11:00

Więcej
11.04.2019 09:00

Egzamin gimnazjalny

Część matematyczno-przyrodnicza: - przedmioty przyrodnicze - 9:00 - matematyka - 11:00

Więcej
12.04.2019 09:00

Egzamin gimnazjalny

Język obcy nowożytny: - poziom podstawowy - 9:00 - poziom rozszerzony - 11:00

Więcej