I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie

Beanalia

Pozostałe wydarzenia

Świąteczne Wezmę udział 213
06.11.2018

Harmonogram:
8:00 - msza dla uczniów gimnazjum oraz klas I i II liceum w kościele WNMP w Nysie
9:00 - 10:30 - program artystyczny dla uczniów klas pierwszych - aula szkolna
11:00 - 13:00 - konkursy i zabawy dla klas pierwszych - 1 piętro, bydynek A