Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nysie I LO im. Jana III Sobieskiego Carolinum
Gimnazjum Nr 4

Egzamin gimnazjalny

Pozostałe wydarzenia

12.04.2019

Język obcy nowożytny:
- poziom podstawowy - 9:00
- poziom rozszerzony - 11:00

25.02.2019 10:30

ZEBRANIE SU

Więcej
10.04.2019 09:00

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna: - historia i wiedza o społeczeństwie - 9:00 - język polski - 11:00

Więcej
11.04.2019 09:00

Egzamin gimnazjalny

Część matematyczno-przyrodnicza: - przedmioty przyrodnicze - 9:00 - matematyka - 11:00

Więcej