I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie

Egzamin gimnazjalny

Pozostałe wydarzenia

12.04.2019

Język obcy nowożytny:
- poziom podstawowy - 9:00
- poziom rozszerzony - 11:00