I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie

Początek rekrutacji do liceum

Pozostałe wydarzenia

18.05.2015

Rekrutacja rozpoczęta. Zapraszamy do składania wniosków o przyjęcie do I LO Carolinum.

Adres strony powiatowego naboru do szkół ponadgimnazjalnych

20.03.2020 09:00

Powiatowy Festiwa...

Zgłoszenia przyjmuje pani Bożena Tarnowska.

Więcej
27.03.2020 09:00

Dzień Otwartej Sz...

Więcej
09.04.2020 07:00

Przerwa świateczna

Więcej
10.04.2020 07:00

Przerwa świąteczna

Więcej