I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie

Spotkanie z pracownikem Parlamentu Europejskiego

Pozostałe wydarzenia

Okolicznościowe Wezmę udział 158
08.10.2019

Spotkanie z panią Krystyną Yatsygą odbędzie się w bibliotece szkolnej.
8.00 - klasy 3a, 2h
8.45 - klasy 2mg, 2mi