I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie

Spektakl "Wyjście jest zawsze"

Pozostałe wydarzenia

Okolicznościowe Wezmę udział 171
23.10.2019

Spektakl profilaktyczny Teatru Regeneracja odbędzie się w auli szkolnej według harmonogramu:
2 lekcja - klasy: 1gh, 1gmg, 1gmi, 1gp, 1pa, 1pb2, 2mi, 2p, 2mg
3 lekcja - klasy: 1gb, 1pb1, 1ph, 1pmg, 1pmi, 1pp, 2h, 2b1, 2b2.

Kordynator: mgr Anna Abramczyk-Radziejewska