I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie

Warsztaty architektoniczne

Pozostałe wydarzenia

Okolicznościowe Wezmę udział 124
03.02.2020

Wykład i warsztaty "Architektura światła" odbędzie się w bibliotece szkolnej.
9:45 - 10:30 klasa 1gmi
10:50 - 12:30 klasy 1pmi, 1pmg