I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie

Harmonogram egzaminów poprawkowych z matematyki

Pozostałe wydarzenia

25.08.2015

Harmonogram egzaminów poprawkowych z matematyki w dniu 25.08.2015 r. (wtorek)

dla uczniów klas I-III ZSO w Nysie:

Część pisemna w sali 222 o godz. 10:00

Część ustna w sali 222 o godz. 11:00