Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nysie I LO im. Jana III Sobieskiego Carolinum
Gimnazjum Nr 4

Harmonogram egzaminów poprawkowych z matematyki

Pozostałe wydarzenia

25.08.2015

Harmonogram egzaminów poprawkowych z matematyki w dniu 25.08.2015 r. (wtorek)

dla uczniów klas I-III ZSO w Nysie:

Część pisemna w sali 222 o godz. 10:00

Część ustna w sali 222 o godz. 11:00

25.02.2019 10:30

ZEBRANIE SU

Więcej
10.04.2019 09:00

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna: - historia i wiedza o społeczeństwie - 9:00 - język polski - 11:00

Więcej
11.04.2019 09:00

Egzamin gimnazjalny

Część matematyczno-przyrodnicza: - przedmioty przyrodnicze - 9:00 - matematyka - 11:00

Więcej
12.04.2019 09:00

Egzamin gimnazjalny

Język obcy nowożytny: - poziom podstawowy - 9:00 - poziom rozszerzony - 11:00

Więcej