I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie

Dzień Edukacji Narodowej

Pozostałe wydarzenia

Okolicznościowe Wezmę udział 455
14.10.2015

Dzień Edukacji Narodowej dawniej zwany Dniem Nauczyciela jest dorocznym świętem całego systemu oswiaty w Polsce.