I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie

Tydzień Edukacji Prawnej 2019

Pozostałe aktualności

25.11.2019

W dniach 18-22.11.2019 w naszej szkole odbył się Tydzień Edukacji Prawnej.

W jego ramach odbyły się spotkania, które przybliżyły uczestnikom podstawowe zagadnienia z dziedziny prawa oraz wymiaru sprawiedliwości.

  • 19.11.2019 odbył się wykład ks. dr Krzysztofa Soczyńskiego - sędziego Sądu Diecezji Opolskiej na temat stwierdzenia nieważności małżeństwa w kościele i prawa kanonicznego.

  • 21.11.2019 spotkanie z sędzią Sądu Rejonowego w Nysie Bartłomiejem Madejczykiem. Tematem warsztatów było uporczywe nękanie i nieumyślne spowodowanie śmierci. Uczniowie oglądali symulację rozpraw i wcielali się w rolę sędziego .

  • 22.11.2019 spotkanie z panem Jackiem Bąbką - radcą prawnym, który przybliżył nam sprawy nieodpłatnej pomocy prawnej ,konstytucje oraz zawarte w niej prawa i obowiązki obywatela.

Tydzień Edukacji Prawnej miał na celu edukację młodzieży, zwiększenie ich świadomości prawej, budowania zaufania do działalności wymiaru sprawiedliwości a poprzez to kształtowanie postawy obywatelskiej wobec sędziów i instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Koordynatorzy: Magdalena Cichy, Joanna Kapera-Basoń

09.12.2019 20:01

Mamy BRĄZ w województwie w ...

Dnia drugiego grudnia nasza drużyna szachowa miała zaszczyt uczestniczyć w Mistrz...

Więcej
09.12.2019 19:53

Wyjście 1pmg do Schroniska ...

Dnia 6. grudnia, z okazji Mikołajek postanowiliśmy sami zamienić się na ...

Więcej
09.12.2019 18:37

Przedstawienie „Peter Black...

Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uczestniczyli 4. grudnia w NDK w przedstawieniu&...

Więcej
04.12.2019 12:46

Magiczne światy Olgi Tokarc...

to hasło przewodnie kolejnej już imprezy andrzejkowej, która odbyła się w bibliotece szko...

Więcej