Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nysie I LO im. Jana III Sobieskiego Carolinum
Gimnazjum Nr 4

Plan zajęć

Egzamin maturalny

 


 •  
Informacja dla absolwentów o opłatach za egzamin maturalny
 
 •  
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu, przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku
 

 •  
INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W "NOWEJ" FORMULE w roku szkolnym 2018/2019
 

 •  
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego  roku szkolnym 2018/2019
 

 •  
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie osmioklasisty, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2019 roku
 
 •  
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych i języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2019 r.
 

 •  
Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu  olimpiad przedmiotowych  przeprowadzonych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2018/2019
 
 •  
Ważne terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2018/2019
 •  
Ważne terminy dla absolwentów z lat ubiegłych, którzy chcą w roku szkolnym 2018/2019 przystąpić do matury po raz pierwszy lub po raz kolejny
 

 •  
Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 zał. 1a
 

 •  
Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 zał. 1
 •  

Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora OKE zał. 2

 •  
Wyjaśnienia do załączników
Poznaj naszą ofertę edukacyjną Rekrutacja! Zostań naszym uczniem!