Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nysie I LO im. Jana III Sobieskiego Carolinum
Gimnazjum Nr 4

<<<     GIMNAZJALISTO    ***     NABÓR DO LICEUM    ***     28.05 - 22.06.2018   ***     ZAPRASZAMY     >>>
Plan zajęć

Egzamin maturalny

 


 •  
Opłata za egzamin maturalny
 
 •  
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu, przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku, aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r.
 

 •  
INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W "NOWEJ" FORMULE w roku szkolnym 2017/2018
 

 •  
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego  roku szkolnym 2017/2018
 

 •  
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2018 roku
 
 •  
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych i języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2018r.
 

 •  
Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 9  czerwca 2016 r. w sprawie wykazu  olimpiad przedmiotowych  przeprowadzonych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy
 

 •  
Ważne terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2017/2018
 

 •  
Ważne terminy dla absolwentów z lat ubiegłych, którzy chcą w roku szkolnym 2017/2018 przystąpić do matury po raz pierwszy lub po raz kolejny
 
 

 •  
Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/20178 zal. 1a
 

 •  
Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 zal. 1d

 

 •  
Wyjaśnienie do załączników
 
Poznaj naszą ofertę edukacyjną Rekrutacja! Zostań naszym uczniem!