Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nysie I LO im. Jana III Sobieskiego Carolinum
Gimnazjum Nr 4

<<<     GIMNAZJALISTO    ***     NABÓR DO LICEUM    ***     28.05 - 22.06.2018   ***     ZAPRASZAMY     >>>
Plan zajęć

Egzamin gimnazjalny

 

  •  
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku, aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r.
 
  •  

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2018 roku

  •  

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018

  •  
INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018
  •  

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 9  czerwca 2016 r. w sprawie wykazu  olimpiad przedmiotowych  przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

Poznaj naszą ofertę edukacyjną Rekrutacja! Zostań naszym uczniem!