Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nysie I LO im. Jana III Sobieskiego Carolinum
Gimnazjum Nr 4

Plan zajęć

I LO Carolinum

Terminy konkursów i olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019

 

Biologia
L.p. Tytuł Termin

1.

Konkurs Wiedzy Neurobiologicznej - „Brain Bee
strona konkursu
etap okręgowy: 6.03.2019
 

2.

Ogólnopolska Olimpiada Biologiczna
regulamin konkursu
etap szkolny 6.10.2018
 

3.

XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
strona olimpiady
 

4.

XXIII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
strona olimpiady
etap szkolny 5.11.2018
 
Chemia
L.p. Tytuł Termin

1.

XXIV Opolski Turniej Chemiczny
regulamin konkursu
etap szkolny 23.01.2019 r.
II etap 2.03.2019 r.
 

2.

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny "ALCHEMIK"
strona konkursu

 
Fizyka
L.p. Tytuł Termin

1.

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny "Eureka"
informacje o konkursie
 
Geografia
L.p. Tytuł Termin

1.

XLV Olimpiada Geograficzna                                                             
strona konkursu
etap szkolny 15.11.2018 r.
etap okręgowy 8-10.02.2019 r.
Historia/WOS
L.p. Tytuł Termin

1.

XLV Olimpiada Historyczna
strona konkursu

etap pisemny do 5.11.2018 r.
etap ustny 19-21.11.2018 r.

2.

XXI Olimpiada Wiedzy o Prawie
strona konkursu

etap szkolny 14.11.2018 r.

3.

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie
strona konkursu

etap szkolny 5.12.2018 r.

4.

LX Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
strona konkursu

etap szkolny 16.11.2018 r.
Język angielski
L.p. Tytuł Termin

1.

Konkurs dla tłumaczy "Juvenes Translatores"
regulamin konkursu

zgłoszenie szkoły do 20.10.2018 r.
test 22.11.2018 r.

2.

43. Olimpiada Języka Angielskiego
strona konkursu

etap szkolny 12.11.2018 r.

Język niemiecki
L.p. Tytuł Termin

1.

41. Olimpiada Języka Niemieckiego
strona olimpiady

etap szkolny: 10.11.2018 godz. 10.00
Język polski
L.p. Tytuł Termin

1.

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka”
Konkurs płatny 9 zł
regulamin konkursu

zgłoszenia do 12.10.2018 r.

2.

VII Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy "W stronę reportażu"
regulamin konkursu

zgłoszenia do 5.11.2018 r.
termin 12.11.2018 r.

3.

Ogólnopolski Konkurs Rozumiem
strona konkursu

zgłoszenie do 27.03. 2019 r.
konkurs 4.04.2019 r.

4.

Olimpiada Języka Polskiego i Literatury
regulamin konkursu

prace do 30.11.2018 r.
etap okręgowy:
pisemny 16.02.2019 r.
ustny 9.03.2019 r.

5.

XXXI Olimpiada Filozoficzna
regulamin konkursu

zgłoszenia i praca do 30.11. 2018 r.
6.
III edycja konkursu na opowiadanie "Opowiadać każdy może..."
regulamin konkursu

 
nadsyłanie prac do 12.11.2018 r.
Matematyka
L.p. Tytuł Termin

1.

XLI Mała Olimpiada Matematyczna      
regulamin konkursu
 

zawody szkolne 10.01.2019 r.
zawody wojewódzkie 16.03.2019 r.

2.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur
strona konkursu

21.03.2019 r.

3.

Konkurs Matematyczny „Kwadrans Przed Maturą”
 
marzec 2019 r.

4.

III Olimpiada Statystyczna
stron
ua konkursu
 

zawody szkolne 4.12.2018 r.
zawody okręgowe 9.01.2019 r.
zawody centralne:
5.02.2019 r.(etap I)
20.02.2019 r. (etap II)

Poznaj naszą ofertę edukacyjną Rekrutacja! Zostań naszym uczniem!