I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie

Plan zajęć

I LO Carolinum

Terminy konkursów i olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020

 

Biologia
L.p. Tytuł Termin

3.

XXXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
strona olimpiady
etap szkolny styczeń 2020 r.

4.

XXIV Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
strona olimpiady
etap szkolny 18.10.2019 r.
Chemia
L.p. Tytuł Termin

1.

Opolski Turniej Chemiczny
regulamin konkursu
etap szkolny styczeń 2020 r.

2.

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny "ALCHEMIK"
strona konkursu

marzec 2020 r.

3.

Wojewódzki Konkurs Chemiczny
strona konkursu            
7.12.2019 r.
Kraków
Fizyka
L.p. Tytuł Termin

1.

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny "Eureka"
strona konkursu
 

2.

Turniej Fizyczny
strona konkursu
etap szkolny grudzień 2019 r.

3.

XXV JubileuszowyOgólnopolski Konkurs na Prace "Fizyka a Ekologia"
strona konkursu
etap szkolny styczeń 2020 r.
Geografia
L.p. Tytuł Termin

1.

XLVI Olimpiada Geograficzna                                                           
strona konkursu
etap szkolny 31.10.2019 r.
etap okręgowy 8-9.02.2020 r.
Historia/WOS
L.p. Tytuł Termin

1.

XLVI Olimpiada Historyczna
strona konkursu

etap pisemny do 4.11.2019 r.
etap ustny 18-20.11.2019 r.

2.

XXII Olimpiada Wiedzy o Prawie
strona konkursu

etap szkolny 20.11.2019 r.

3.

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie
strona konkursu

etap szkolny 11/12 2019 r.

4.

LXI Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
strona konkursu

etap szkolny 26.11.2019 r.
Język angielski
L.p. Tytuł Termin

1.

Konkurs dla tłumaczy "Juvenes Translatores"
Tylko dla uczniów z rocznika 2002

regulamin konkursu

etap szkolny 21.11.2019 r.
godz. 10.00:12.00

2.

44. Olimpiada Języka Angielskiego
strona konkursu

etap szkolny 7.11.2019 r.

Język niemiecki
L.p. Tytuł Termin

1.

43. Olimpiada Języka Niemieckiego
strona olimpiady

etap szkolny 8.11.2019 r. godz. 10.00
Język polski
L.p. Tytuł Termin

1.

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka”
Konkurs płatny 9 zł
regulamin konkursu

zgłoszenia do 11.10.2019 r.

2.

Ogólnopolski Konkurs Rozumiem
strona konkursu

zgłoszenie do 25.03. 2020 r.
konkurs 2.04.2020 r.

3.

Olimpiada Języka Polskiego i Literatury
regulamin konkursu

prace do 30.11.2019 r.
etap okręgowy:
pisemny 8.02.2020 r.
ustny 29.02.2020 r.

4.

XXXI Olimpiada Filozoficzna
regulamin konkursu

zgłoszenia i praca do 30.11. 2019 r.
5.
X Ogólnopolski Konkurs Literacki "Płynąć pod prąd"
regulamin konkursu

 
zgłoszenia i nadsyłanie prac
do 15.04.2020 r.
6.
XXVIII Konkurs Recytatorski Poezji Jenieckiej "Nie traćmy pamięci"
regulamin konkursu

 
zgłoszenia do 27.03.2020 r.
7.
65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
regulamin konkursu

 
zgłoszenia do 29.02.2020 r.
Matematyka
L.p. Tytuł Termin

1.

LII Mała Olimpiada Matematyczna   
regulamin konkursu
 

zawody szkolne 16.01.2020 r.
zawody wojewódzkie 7.03.2020 r.

2.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur
strona konkursu

19.03.2020 r.

3.

Konkurs Matematyczny „Kwadrans Przed Maturą”
 
marzec 2020 r.

4.

III Olimpiada Statystyczna
stron
a konkursu
 

zawody szkolne 7.11.2019 r.
zawody okręgowe 4.12.2019 r.
zawody centralne:
25.02.2020 r.(etap I)
12.03.2020 r. (etap II)

Przedsiębiorczość
L.p. Tytuł Termin
1.

XV Olimpiada Przedsiębiorczości
strona konkursu

zgłoszenia do 10.11.2019 r.
etap szkolny 5.12.2019 r.

2.

 XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 strona konkursu

etap szkolny 6.11.2019 r.
3.

XI Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych
strona konkursu

etap szkolny 2.12.2019 r.
Przedmioty artystyczne
L.p. Tytuł Termin
1.

Olimpiada Artystyczna
strona konkursu

 

zgłoszenia do 11.10.2019 r.
etap szkolny 10.12.2019 r.

Poznaj naszą ofertę edukacyjną Rekrutacja! Zostań naszym uczniem!