I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie

<<<     NABÓR DO LICEUM    ***     15.06 - 10.07.2020   ***     ZAPRASZAMY     >>>   <<<     NABӓR DO LICEUM    ***     15.06 - 10.07.2020   ***     ZAPRASZAMY     >>>
Plan zajęć

Egzamin maturalny

 


 •  
Informacja dla absolwentów o opłatach za egzamin maturalny
 
 •  
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku
 

 •  
INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W "NOWEJ" FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020
 

 •  
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020
 

 •  
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie osmioklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku
 
 •  
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2020 r.
 

 •  
Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu  olimpiad przedmiotowych  przeprowadzonych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe. Aktualizacja z lipca 2019 r.
 
 •  
Ważne terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2019/2020
 •  

Ważne terminy dla absolwentów z lat ubiegłych, którzy chcą w roku szkolnym 2019/2020 przystąpić do matury po raz pierwszy lub po raz kolejny

 

 •  
Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 zał. 1a
 

 •  
Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora OKE zał. 2
 •  

Wyjaśnienia do załączników

 

 
Poznaj naszą ofertę edukacyjną Rekrutacja! Zostań naszym uczniem!