I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie

Plan zajęć

E-podręczniki

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na stronie www.epodreczniki.pl  są już dostępne wszystkie e-podręczniki.

Są to podręczniki do:

Wzbogaca je ponad 3000 zasobów dodatkowych. To pomoce dydaktyczne, atrakcyjne dla uczniów m.in. ze względu na materiały multimedialne, ćwiczenia interaktywne, które od razu dostarczają uczniowi informację zwrotną, pozwalają na samodzielną pracę w domu.

Zachęcamy wszystkich uczniów i nauczycieli do korzystania z e-podręczników.

Facebook: https://www.facebook.com/epodreczniki/

Poznaj naszą ofertę edukacyjną Rekrutacja! Zostań naszym uczniem!