I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie

Plan zajęć

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nysie - 2019/2020

Dokumenty:

    Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nysie.
    Zakres indywidualnego ubezpieczenia dzieci - NWW.
    Zalety ubezpieczenia
  

Poznaj naszą ofertę edukacyjną Rekrutacja! Zostań naszym uczniem!