• Nysa, ul. Jana Sobieskiego 2
  • 77 433 33 31
  • locarol@poczta.onet.pl
Wybór szkoły

I Liceum Ogólnokształcące Profile kształcenia po szkole podstawowej:

Proponowane przez nasze liceum profile kształcenia dają możliwość dobrego przygotowania się do matury i przyszłych studiów. Od kilku lat nasza młodzież nie tylko zdaje maturę prawie w 100%, ale osiąga też bardzo dobre wyniki, zdając egzaminy różnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, bierze także udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. To właśnie jest gwarancją przyjęcia na kierunki i uczelnie cieszące się od wielu lat wysoką renomą i uznaniem. Kluczem do sukcesów naszych podopiecznych jest doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Thumb

KLASA BIZNESOWA (matematyczno-geograficzna)

Thumb

KLASA MEDYCZNA (biologiczno-chemiczna)

Thumb

KLASA PSYCHOLOGICZNA (przyrodniczo-społeczna)

Thumb

Matura i co dalej...? Podpowiadamy

Thumb

Rekrutacja

Terminarz rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025  (czytaj)

Kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego Carolinum w Nysie prosimy o:

  1. Zapoznanie się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydata – (czytaj).
  2. Wyrażeniu na piśmie i dostarczeniu wraz z podaniem Zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych – (pobierz).
  3. Złożenie deklaracji wyboru drugiego języka obcego i przedmiotów rozszerzonych – (pobierz).

Dodatkowe dokumenty:

  1. Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2024/2025 – (czytaj).
  2. Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2024/2025 – (czytaj).
  3. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, za które przyznawane są dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym – (czytaj).
  4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – (pobierz).
  5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – (pobierz).
Thumb
Thumb
Skip to content