• Nysa, ul. Jana Sobieskiego 2
  • 77 433 33 31
  • locarol@poczta.onet.pl

1MI

 
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia WI 1   wf-w1 #w99 wf-10
wf-w2 SJ wf-11
geografia-gp #pg1 315 r_angielski-air #98r 310
r_angielski-air #97r 215
2 8:50- 9:35 religia WI 1 geografia-gfr EO 314 chemia JD 117 godz.wych Ri 318 j.angielski-air #a98 310
j.angielski-air #a97 215
3 9:45-10:30 wos MJ 218 j.angielski-air #a99 220
j.angielski-air #a98 310
j.angielski-air #a97 215
j.niemiecki-j.n JS 210
j.hiszpański-j.n BZ 214
r_matematyka BR 317 j.polski Ri 318
4 10:50-11:35 e_dla_bezp KR 216 j.angielski-air #a99 220
informatyka-air #i98 308
j.angielski-air #a97 215
j.niemiecki-j.n JS 210
j.hiszpański-j.n BZ 214
j.angielski-air #a99 220
j.angielski-air #a98 310
informatyka-air #i97 308
j.polski Ri 318
5 11:45-12:30 fizyka-fp #pf1 321
fizyka-fr #rf1 222
matematyka BR 317 historia JB 216 historia JB 216 plastyka PA 220
6 12:40-13:25 matematyka BR 317 j.polski Ri 318 r_geografia-gfr EO 314
r_fizyka-gfr #rf2 321
wf-w1 #w99 wf-10
wf-w2 SJ wf-11
biologia CB biol1
7 13:30-14:15 matematyka BR 317   j.polski Ri 318 wf-w1 #w99 wf-10
wf-w2 SJ wf-11
r_informat.-air #ir9 308
8 14:20-15:05 r_geografia-gfr EO 314
r_fizyka-gfr #rf2 321
      informatyka-air #i99 308

1MG

 
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski AA 8 matematyka BR 317 historia JB 216 geografia-gp #pg1 315 r_angielski-air #98r 310
r_angielski-air #97r 215
2 8:50- 9:35 e_dla_bezp KR 219 matematyka BR 317 wf-w1 #w96 wf-3
wf-w2 IG wf-11
religia WI 1 j.angielski-air #a98 310
j.angielski-air #a97 215
3 9:45-10:30 r_matematyka BR 317 j.angielski-air #a99 220
j.angielski-air #a98 310
j.angielski-air #a97 215
biologia BM biol2 historia JB 216 wos MJ 218
4 10:50-11:35 matematyka BR 317 j.angielski-air #a99 220
informatyka-air #i98 308
j.angielski-air #a97 215
j.niemiecki-j.n MJ 218
j.hiszpański-j.n TB 212
j.angielski-air #a99 220
j.angielski-air #a98 310
informatyka-air #i97 308
religia WI 321
5 11:45-12:30 fizyka-fp #pf1 321
fizyka-fr #rf1 222
j.polski AA 8 j.polski AA 8 j.niemiecki-j.n MJ 218
j.hiszpański-j.n TB 212
wf-w1 #w96 wf-10
wf-w2 IG wf-11
6 12:40-13:25 plastyka PA 218 j.polski AA 8 r_fizyka-gfr #rf2 321 r_geografia-gfr EO 314 wf-w1 #w96 wf-10
wf-w2 IG wf-11
7 13:30-14:15 godz.wych MJ 218 chemia JD 117   r_geografia-gfr EO 314 r_informat.-air #ir9 308
8 14:20-15:05 r_fizyka-gfr #rf2 321 geografia-gr EO 314     informatyka-air #i99 308

1B1

 
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 informatyka-i1 #i96 308
informatyka-i2 #i95 309
fizyka JL 321 chemia ZA 116 j.polski Ri 318 j.angielski-an1 #a96 311
j.angielski-an2 #a95 312
j.angielski-an3 #a94 213
2 8:50- 9:35 historia AC 319 geografia LE 1 wf-w1 #w96 wf-3
wf-w2 BG wf-10
historia AC 319 godz.wych JA 314
3 9:45-10:30 r_biologia CB biol1 j.polski Ri 318 matematyka GK 222 j.polski Ri 318 matematyka GK 222
4 10:50-11:35 wos MJ 218 j.polski Ri 318 j.angielski-an1 #a96 311
j.angielski-an2 #a95 312
j.angielski-an3 #a94 213
j.angielski-an4 #a9p 215
biologia CB biol1 e_dla_bezp KR 218
5 11:45-12:30 religia WI 216 r_matematyka-g1 #rm1 222
r_angielski-g2 #arb 213
r_angielski-g3 #ab 312
j.niemiecki-j.n #n98 210
j.hiszpański-j.n TB 212
r_chemia ZA 116 wf-w1 #w96 wf-10
wf-w2 BG wf-3
6 12:40-13:25 j.niemiecki-j.n #n98 210
j.hiszpański-j.n TB 212
j.angielski-an1 #a96 311
j.angielski-an3 #a94 213
j.angielski-an4 #a9p 215
r_biologia CB biol1 religia WI 214 wf-w1 #w96 wf-10
wf-w2 BG wf-3
7 13:30-14:15 j.angielski-an2 #a95 312
j.angielski-an4 #a9p 215
  plastyka PA 220 matematyka GK 222 informatyka-i3 #i94 30

1B2

 
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 informatyka-i1 #i96 308
informatyka-i2 #i95 309
r_biologia BM biol2 wf-w1 #w93 wf-b1
wf-w2 IG wf-3
godz.wych  213 j.angielski-an1 #a96 311
j.angielski-an2 #a95 312
j.angielski-an3 #a94 213
2 8:50- 9:35 r_chemia ZA 116 matematyka KP 315 historia JB 216 j.polski AS 218 wos MJ 218
3 9:45-10:30 j.polski AS 211 biologia BM biol2 chemia ZA 116 geografia LE 315 e_dla_bezp KR 216
4 10:50-11:35 j.polski AS 211 matematyka KP 315 j.angielski-an1 #a96 311
j.angielski-an2 #a95 312
j.angielski-an3 #a94 213
j.angielski-an4 #a9p 215
historia JB 216 matematyka KP 315
5 11:45-12:30 j.polski AS 211 r_matematyka-g1 #rm1 222
r_angielski-g2 #arb 213
r_angielski-g3 #ab 312
j.niemiecki-j.n #n98 210
j.hiszpański-j.n BZ 214
r_biologia BM biol2 religia WI 321
6 12:40-13:25 j.niemiecki-j.n #n98 210
j.hiszpański-j.n BZ 214
j.angielski-an1 #a96 311
j.angielski-an3 #a94 213
j.angielski-an4 #a9p 215
fizyka JL 222 wf-w1 #w93 wf-b1
wf-w2 IG wf-3
plastyka PA 220
7 13:30-14:15 j.angielski-an2 #a95 312
j.angielski-an4 #a9p 215
    wf-w1 #w93 wf-b1
wf-w2 IG wf-3
informatyka-i3 #i94 309
8 14:20-15:05       religia WI 216  

1P

 
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 historia AC 319 matematyka BC 225 wf-w1 #w93 wf-b1
wf-w2 DC wf-12
  r_wos #rw1 313
2 8:50- 9:35 r_biologia BM biol2 j.polski AA 8 godz.wych JS 210 j.hiszpański-j.n #h93 214 wos #wr1 313
3 9:45-10:30 j.polski AA 8 geografia LE 1 matematyka BC 225 informatyka-1/2 RS 308
informatyka-2/2 GK 309
j.niemiecki-j.n #n93 210
j.hiszpański-j.n #h92 212
4 10:50-11:35 j.polski AA 8 religia SB 1 matematyka BC 225 j.polski AA 8 chemia JD 117
5 11:45-12:30 psychologia IM 214 biologia BM biol2 j.angielski-a1 #a92 213
j.angielski-a2 #a91 215
j.angielski-a3 #a90 311
j.angielski-a1 #a92 213
j.angielski-a2 #a91 215
j.angielski-a3 #a90 311
r_biologia BM biol2
6 12:40-13:25 fizyka IC 321 religia SB 1 j.niemiecki-j.n #n93 210
j.hiszpański-j.n #h92 212
j.hiszpański-j.n #h93 214
wf-w1 #w93 wf-b1
wf-w2 DC wf-12
e_dla_bezp KR 216
7 13:30-14:15 historia AC 319 r_angielski-a1 #ar1 213
r_angielski-a2 #ar2 215
r_angielski-a3 #ar3 311
r_wos #wr3 313 wf-w1 #w93 wf-b1
wf-w2 DC wf-12
plastyka PA 220
8 14:20-15:05 j.angielski-a1 #a92 213
j.angielski-a2 #a91 215
j.angielski-a3 #a90 311
    wos #wr2 313  

1H1

 
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 godz.wych WA 217 r_geografia-ghr #rg3 314 r_j.polski WA 217 j.polski WA 217 r_wos #rw1 313
2 8:50- 9:35 j.polski WA 217 fizyka JL 321 wf-w1 #w96 wf-3
wf-w2 SJ wf-12
r_j.polski WA 217 wos-wp JB 216
wos-wr #wr1 313
3 9:45-10:30 j.polski WA 217 j.polski WA 217 matematyka KE 219 chemia JD 117 j.niemiecki-j.n #n93 210
j.hiszpański-j.n BZ 214
4 10:50-11:35 historia-hp1 #ph1 313
historia-hp2 #rh1 319
geografia-gp1 #pg2 214
geografia-gp2 #rg2 314
matematyka KE 219 religia WI 214 biologia BM biol2
5 11:45-12:30 plastyka PA 219 informatyka RS 308 j.angielski-a1 #a93 310
j.angielski-a2 #a92 213
j.angielski-a3 #a91 215
j.angielski-a4 #a90 311
j.angielski-a1 #a93 310
j.angielski-a2 #a92 213
j.angielski-a3 #a91 215
j.angielski-a4 #a90 311
wf-w1 #w96 wf-10
wf-w2 SJ wf-12
6 12:40-13:25 r_geografia-ghr #rg3 314
r_historia-ghr #rh2 319
historia-hp1 #ph1 313
historia-hp2 #rh1 319
j.niemiecki-j.n #n93 210 matematyka KE 219 wf-w1 #w96 wf-10
wf-w2 SJ wf-12
7 13:30-14:15 religia WI 216 r_angielski-a2 #ar1 213
r_angielski-a3 #ar2 215
r_angielski-a4 #ar3 311
  j.hiszpański-j.n BZ 214 e_dla_bezp KR 216
8 14:20-15:05 j.angielski-a1 #a93 310
j.angielski-a2 #a92 213
j.angielski-a3 #a91 215
j.angielski-a4 #a90 311
       

1H2

 
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   r_geografia-ghr #rg3 314 wf-w1 #w99 wf-10
wf-w2 #w93 wf-b1
   
2 8:50- 9:35 wos-wp MJ 218 j.polski Ma 9 matematyka KP 315 j.hiszpański-j.n #h93 214 chemia JD 117
3 9:45-10:30 fizyka JL 321 j.polski Ma 9 matematyka KP 315 r_j.polski Ma 9 j.niemiecki-j.n #n93 210
j.hiszpański-j.n #h92 212
4 10:50-11:35 historia-hp1 #ph1 313
historia-hp2 #rh1 319
geografia-gp1 #pg2 214
geografia-gp2 #rg2 314
biologia BM biol2 r_j.polski Ma 9 j.polski Ma 9
5 11:45-12:30 godz.wych CM 313 matematyka KP 315 j.angielski-a1 #a93 310
j.angielski-a2 #a92 213
j.angielski-a3 #a91 215
j.angielski-a4 #a90 311
j.angielski-a1 #a93 310
j.angielski-a2 #a92 213
j.angielski-a3 #a91 215
j.angielski-a4 #a90 311
e_dla_bezp KR 216
6 12:40-13:25 r_geografia-ghr #rg3 314
r_historia-ghr #rh2 319
historia-hp1 #ph1 313
historia-hp2 #rh1 319
j.niemiecki-j.n #n93 210
j.hiszpański-j.n #h92 212
j.hiszpański-j.n #h93 214
wf-w1 #w99 wf-10
wf-w2 #w93 wf-b1
informatyka RS 308
7 13:30-14:15 j.polski Ma 9 r_angielski-a2 #ar1 213
r_angielski-a3 #ar2 215
r_angielski-a4 #ar3 311
r_wos #wr3 313 wf-w1 #w99 wf-10
wf-w2 #w93 wf-b1
religia WI 321
8 14:20-15:05 j.angielski-a1 #a93 310
j.angielski-a2 #a92 213
j.angielski-a3 #a91 215
j.angielski-a4 #a90 311
    wos-wr #wr2 313 plastyka PA 220
9 0:00- 0:00 religia WI 216        

2MI

 
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.rosyjski-j.n #jr6 210 j.polski AS 211 j.niemiecki-j.n #n11 210
j.francuski-j.n #jf6 212
j.hiszpański-j.n #h9 214
wf-w1 Cz wf-10
wf-w2 #w16 wf-3
chemia JD 117
2 8:50- 9:35 j.polski AS 211 j.polski AS 211 matematyka BR 317 wf-w1 Cz wf-10
wf-w2 #w16 wf-3
informatyka-air #i12 308
j.angielski-air #a88 6
j.angielski-air #app 213
3 9:45-10:30 j.angielski-air #a87 310
j.angielski-air #a88 6
j.angielski-air #app 213
wf-w1 Cz wf-10
wf-w2 #w16 wf-3
matematyka BR 317 biologia CB biol2 religia WI 321
4 10:50-11:35 fizyka-fp #pf5 321
fizyka-fr #rf7 222
matematyka BR 317 r_geografia-gfr #grr 314
r_fizyka-gfr #rf9 321
geografia-gp #pf6 222
geografia-gr #gr1 314
r_angielski-air #a85 310
r_angielski-air #a86 6
r_informat.-air RS 308
5 11:45-12:30 matematyka BR 317 historia AC 319 r_geografia-gfr #grr 314
r_fizyka-gfr #rf9 321
przedsięb. MM 217 historia AC 319
6 12:40-13:25 j.angielski-air #a87 310
informatyka-air #i13 308
j.angielski-air #app 213
geografia-gp #pf6 222
geografia-gr #gr1 314
wos MJ 218 biologia CB biol1 r_matematyka BR 317
7 13:30-14:15 j.niemiecki-j.n #n11 210
j.francuski-j.n #jf6 212
j.hiszpański-j.n #h9 214
r_angielski-air #a85 310
r_angielski-air #a86 6
r_informat.-air RS 308
godz.wych BL 6 chemia JD 117 j.polski AS 211
8 14:20-15:05 religia WI 216 j.angielski-air #a87 310
j.angielski-air #a88 6
informatyka-air RS 308
  j.rosyjski-j.n #jr6 210  

2MG

 
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.niemiecki-j.n #n10 218 j.polski WA 217 j.francuski-j.n #jf6 212 wf-w1 #w14 wf-11
wf-w2 #w16 wf-3
religia WI 321
2 8:50- 9:35 matematyka BC 225 j.polski WA 217 przedsięb. MM 218 wf-w1 #w14 wf-11
wf-w2 #w16 wf-3
informatyka-air #i12 308
j.angielski-air #a88 6
3 9:45-10:30 j.angielski-air #a87 310
j.angielski-air #a88 6
wf-w1 #w14 wf-11
wf-w2 #w16 wf-3
historia JB 216 religia WI 214 matematyka BC 225
4 10:50-11:35 fizyka-fp #pf5 321
fizyka-fr #rf7 222
matematyka BC 225 r_geografia-gfr #grr 314
r_fizyka-gfr #rf9 321
geografia-gp #pf6 222
geografia-gr #gr1 314
r_angielski-air #a85 310
r_angielski-air #a86 6
5 11:45-12:30 godz.wych BC 225 r_matematyka BC 225 r_geografia-gfr #grr 314
r_fizyka-gfr #rf9 321
matematyka BC 225 biologia CB 314
6 12:40-13:25 j.angielski-air #a87 310
informatyka-air #i13 308
geografia-gp #pf6 222
geografia-gr #gr1 314
historia JB 216 wos MJ 218 chemia JD 117
7 13:30-14:15 j.francuski-j.n #jf6 212 r_angielski-air #a85 310
r_angielski-air #a86 6
j.niemiecki-j.n #n10 218
j.hiszpański-j.n BZ 214
biologia CB biol1 j.polski WA 217
8 14:20-15:05   j.angielski-air #a87 310
j.angielski-air #a88 6
  chemia JD 117 j.polski WA 217
9 0:00- 0:00       j.hiszpański-j.n BZ 116  

 

2B2

 
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.rosyjski-j.n #jr6 210 informatyka-1/2 RS 308
informatyka-2/2 TG 309
j.niemiecki-j.n #n11 210
j.francuski-j.n #jf6 212
j.hiszpański-j.n #h9 214
religia WI 1 historia JB 216
2 8:50- 9:35 biologia CB biol1 przedsięb. MM 216 j.angielski-a1 #bp1 310
j.angielski-a2 #bp2 311
j.angielski-a3 KG 215
r_chemia ZA 116 wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 IG wf-11
3 9:45-10:30 r_angielski-r1 KG 215
r_matematyka-r2 BC 225
matematyka BC 225 j.angielski-a1 #bp1 310
j.angielski-a2 #bp2 311
j.angielski-a3 KG 215
matematyka BC 225 wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 IG wf-11
4 10:50-11:35 j.angielski-a1 #bp1 310
j.angielski-a2 #bp2 311
j.angielski-a3 KG 215
j.polski WA 217 historia JB 216 r_angielski-r1 KG 215
r_matematyka-r2 BC 225
matematyka BC 225
5 11:45-12:30 chemia ZA 116 j.polski WA 217 wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 IG wf-11
religia WI 214 j.polski WA 217
6 12:40-13:25 godz.wych ZA 116 r_biologia CB biol1 chemia ZA 116 fizyka JL 321 j.polski WA 217
7 13:30-14:15 j.niemiecki-j.n #n11 210
j.francuski-j.n #jf6 212
j.hiszpański-j.n #h9 214
r_biologia CB biol1 matematyka BC 225 wos MJ 218 geografia TE 314
8 14:20-15:05   geografia TE 225 biologia CB biol1 j.rosyjski-j.n #jr6 210  

2H

 
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.hiszpański-j.n BZ 214
j.rosyjski-j.n #jr6 210
matematyka KP 315 j.francuski-j.n #jf6 212 biologia CB biol1 j.niemiecki-j.n #n9 210
j.hiszpański-j.n BZ 214
2 8:50- 9:35 j.angielski-1/2 NS 220
j.angielski-2/2 PG 312
historia AC 319 historia AC 319 j.angielski-1/2 NS 220
informatyka-2/2 RS 308
wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 DC wf-12
3 9:45-10:30 matematyka KP 315 r_historia AC 319 przedsięb. MM 218 r_angielski-r1 NS 220
r_wos-r2 CM 313
wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 DC wf-12
4 10:50-11:35 matematyka KP 315 wos CM 313 chemia JD 117 fizyka JL 321 informatyka-1/2 GK 309
j.angielski-2/2 PG 314
5 11:45-12:30 j.polski AA 8 r_angielski-r1 NS 220
r_wos-r2 CM 313
wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 DC wf-12
godz.wych PG 318 chemia JD 117
6 12:40-13:25 geografia TE 222 j.angielski-1/2 NS 220
j.angielski-2/2 PG 309
j.polski AA 8 r_j.polski AA 8 matematyka KP 315
7 13:30-14:15 j.francuski-j.n #jf6 212 j.polski AA 8 j.polski AA 8 r_j.polski AA 8 biologia CB biol1
8 14:20-15:05   j.niemiecki-j.n #n9 210 religia SB 1 j.rosyjski-j.n #jr6 210 geografia TE 314
9 0:00- 0:00     religia SB 1    

2P

 
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.rosyjski-j.n #jr6 210 r_wos CM 313 wos CM 313 wf-w1 #w14 wf-11
wf-w2 IG wf-12
j.niemiecki-j.n #n9 210
j.hiszpański-j.n TB 212
2 8:50- 9:35 informatyka-1/2 RS 308
informatyka-2/2 TG 309
r_wos CM 313 fizyka JL 321 wf-w1 #w14 wf-11
wf-w2 IG wf-12
j.angielski-1/3 PG 309
j.angielski-2/3 NS 220
j.angielski-3/3 #app 213
3 9:45-10:30 j.angielski-1/3 PG 312
j.angielski-2/3 NS 220
j.angielski-3/3 #app 213
wf-w1 #w14 wf-11
wf-w2 IG wf-12
godz.wych IG 9 j.polski AA 8 chemia JD 117
4 10:50-11:35 biologia CB biol1 r_biologia CB biol1 r_angielski-ag1 PG 309
r_angielski-ag2 NS 220
r_geografia-ag3 #grr 314
geografia-g1 #gr1 314
geografia-g2 LE 315
historia JB 216
5 11:45-12:30 matematyka KP 315 historia JB 216 r_angielski-ag1 PG 309
r_angielski-ag2 NS 220
r_geografia-ag3 #grr 314
chemia JD 117 matematyka KP 315
6 12:40-13:25 j.angielski-1/3 PG 309
j.angielski-2/3 NS 220
j.angielski-3/3 #app 213
geografia-g1 #gr1 314
geografia-g2 LE 214
matematyka KP 315 przedsięb. MM 217 religia WI 321
7 13:30-14:15 j.polski AA 8 matematyka KP 315 biologia CB biol1 religia WI 216 innowacja_wf SJ wf-12
8 14:20-15:05 j.polski AA 8 j.niemiecki-j.n #n9 210
j.hiszpański-j.n TB 212
j.polski AA 8 j.rosyjski-j.n #jr6 210  

3pMI

 
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   historia AC 319 informatyka-aip #pi1 308
j.angielski-aip #r21 309
j.angielski-aip #p20 220
j.angielski-aip #p21 311
j.angielski-aip #r20 312
j.angielski-aip #r21 309
informatyka-aip #ri3 308
 
2 8:50- 9:35 j.francuski-j.n #jf5 212
j.rosyjski-j.n #jr5 318
matematyka BC 225 r_angielski-air #a22 312
r_angielski-air #a23 309
r_informat.-air #ri1 308
r_geografia-gfr #rg1 314
r_fizyka-gfr #rf6 321
j.niemiecki-j.n #n5 210
j.hiszpański-j.n TB 212
3 9:45-10:30 j.polski Ma 9 fizyka-fp #pf4 218
fizyka-fr #rf4 321
r_angielski-air #a22 312
r_angielski-air #a23 309
r_informat.-air #ri1 308
r_geografia-gfr #rg1 314
r_fizyka-gfr #rf6 321
j.angielski-aip #r20 312
informatyka-aip #pi2 308
j.angielski-aip #p20 220
j.angielski-aip #p21 311
4 10:50-11:35 zrz_ang PG 309 fizyka-fp #pf4 218
fizyka-fr #rf4 321
wf-w1 SJ wf-10
wf-w2 #w8 wf-11
wf-w1 SJ wf-10
wf-w2 #w8 wf-11
historia AC 319
5 11:45-12:30 j.angielski-aip #r20 312
j.angielski-aip #r21 309
j.angielski-aip #p20 220
j.angielski-aip #p21 311
j.polski Ma 9 r_matematyka BC 225 wf-w1 SJ wf-10
wf-w2 #w8 wf-11
matematyka BC 225
6 12:40-13:25 r_matematyka BC 225 j.polski Ma 9 chemia JD 117 r_matematyka BC 225 matematyka BC 225
7 13:30-14:15 zrz_inf RS 308 geografia-gp #pg4 214
geografia-gr #rg6 314
j.polski Ma 9 przedsięb. MM 308 godz.wych Ma 9
8 14:20-15:05 j.niemiecki-j.n #n5 210
j.hiszpański-j.n TB 212
religia SB 1 j.francuski-j.n #jf5 212
j.rosyjski-j.n #jr5 318
biologia CB biol1  
9 0:00- 0:00   religia SB 1      

3pMG

 
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   j.polski Ri 318 informatyka-aip #pi1 308
j.angielski-aip #r21 309
j.angielski-aip #p20 220
j.angielski-aip #p21 311
j.angielski-aip #r20 312
j.angielski-aip #r21 309
informatyka-aip #ri3 308
godz.wych BG 9
2 8:50- 9:35 j.francuski-j.n #jf5 212
j.rosyjski-j.n #jr5 318
r_matematyka KE 219 r_angielski-air #a22 312
r_angielski-air #a23 309
r_informat.-air #ri1 308
r_geografia-gfr #rg1 314
r_fizyka-gfr #rf6 321
j.niemiecki-j.n #n5 210
j.hiszpański-j.n BZ 214
3 9:45-10:30 j.polski Ri 318 fizyka-fp #pf4 218
fizyka-fr #rf4 321
r_angielski-air #a22 312
r_angielski-air #a23 309
r_informat.-air #ri1 308
r_geografia-gfr #rg1 314
r_fizyka-gfr #rf6 321
j.angielski-aip #r20 312
informatyka-aip #pi2 308
j.angielski-aip #p20 220
j.angielski-aip #p21 311
4 10:50-11:35 przedsięb. MM 308 fizyka-fp #pf4 218
fizyka-fr #rf4 321
wf-w1 #w9 wf-3
wf-w2 #w8 wf-11
wf-w1 #w9 wf-3
wf-w2 #w8 wf-11
matematyka KE 219
5 11:45-12:30 j.angielski-aip #r20 312
j.angielski-aip #r21 309
j.angielski-aip #p20 220
j.angielski-aip #p21 311
r_matematyka KE 219 j.polski Ri 318 wf-w1 #w9 wf-3
wf-w2 #w8 wf-11
matematyka KE 219
6 12:40-13:25 religia SB 1 chemia JD 117 j.polski Ri 318 religia SB 1 historia AC 319
7 13:30-14:15 biologia CB biol1 geografia-gp #pg4 214
geografia-gr #rg6 314
r_matematyka KE 219 matematyka KE 219 historia AC 319
8 14:20-15:05 j.niemiecki-j.n #n5 210
j.hiszpański-j.n BZ 214
  j.francuski-j.n #jf5 212
j.rosyjski-j.n #jr5 318
zrz_mat KE 219 zrz_mat KE 219

 

3pB1

 
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 biologia BM biol2 j.polski Ma 9 fizyka JL 321 matematyka BC 225 informatyka RS 308
2 8:50- 9:35 j.niemiecki-j.n #n1 210
j.francuski-j.n #jf5 212
j.hiszpański-j.n #h7 214
j.rosyjski-j.n #jr5 318
chemia ZA 116 godz.wych DC 9 matematyka BC 225 matematyka BC 225
3 9:45-10:30 r_biologia BM biol2 zrz_chem ZA 116 historia AC 319 historia AC 319 r_chemia ZA 116
4 10:50-11:35 j.polski Ma 9 j.angielski-ap1 #a6 309
j.angielski-ap2 #aa7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
wf-w1 #w9 wf-3
wf-w2 DC wf-12
wf-w1 #w9 wf-3
wf-w2 DC wf-12
religia SB 1
5 11:45-12:30 j.polski Ma 9 j.angielski-ap1 #a6 309
j.angielski-ap2 #aa7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
r_chemia ZA 116 wf-w1 #w9 wf-3
wf-w2 DC wf-12
j.polski Ma 9
6 12:40-13:25 fizyka JL 315 r_biologia BM biol2 r_matematyka-g1 BC 225
r_angielski-g2 #a10 309
r_angielski-g3 #a11 6
zrz_chem ZA 116 przedsięb. MM 309
7 13:30-14:15 r_matematyka-g1 BC 225
r_angielski-g2 #a10 309
r_angielski-g3 #a11 6
  r_chemia ZA 116 j.angielski-ap1 #a6 309
j.angielski-ap2 #aa7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
religia SB 1
8 14:20-15:05 geografia TE 222   j.niemiecki-j.n #n1 210
j.francuski-j.n #jf5 212
j.hiszpański-j.n #h7 214
j.rosyjski-j.n #jr5 318
   

3pB2

 
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   godz.wych KE 219 r_biologia GL biol1 r_chemia ZA 116 r_chemia ZA 116
2 8:50- 9:35 j.niemiecki-j.n #n1 210
j.hiszpański-j.n #h7 214
j.rosyjski-j.n #jr5 318
j.polski Ri 318 r_biologia GL biol1 zrz_biol GL biol1 r_chemia ZA 116
3 9:45-10:30 historia AC 319 matematyka KE 219 j.polski Ri 318 zrz_biol GL biol1 historia AC 319
4 10:50-11:35 chemia ZA 116 j.angielski-ap1 #a6 309
j.angielski-ap2 #aa7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
wf-w1 #w9 wf-3
wf-w2 IG wf-b1
wf-w1 #w9 wf-3
wf-w2 IG wf-b1
biologia GL biol1
5 11:45-12:30 informatyka RS 308 j.angielski-ap1 #a6 309
j.angielski-ap2 #aa7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
matematyka KE 219 wf-w1 #w9 wf-3
wf-w2 IG wf-b1
religia SB 1
6 12:40-13:25 matematyka KE 219 fizyka JL 321 r_matematyka-g1 KE 219
r_angielski-g2 #a10 309
r_angielski-g3 #a11 6
geografia TE 222 j.polski Ri 318
7 13:30-14:15 r_matematyka-g1 KE 219
r_angielski-g2 #a10 309
r_angielski-g3 #a11 6
religia SB 1 przedsięb. MM 308 j.angielski-ap1 #a6 309
j.angielski-ap2 #aa7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
j.polski Ri 318
8 14:20-15:05     j.niemiecki-j.n #n1 210
j.hiszpański-j.n #h7 214
j.rosyjski-j.n #jr5 318
fizyka JL 321  

3pH

 
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   j.hiszpański-j.n #h8 214 r_historia AC 319 j.polski AA 8 r_historia AC 319
2 8:50- 9:35 j.francuski-j.n #jf5 212
j.rosyjski-j.n #jr5 318
biologia CB biol1 r_j.polski AA 8 j.polski AA 8 matematyka KE 219
3 9:45-10:30 wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 BG wf-11
j.polski AA 8 r_j.polski AA 8 fizyka JL 210 matematyka KE 219
4 10:50-11:35 wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 BG wf-11
j.angielski-ap1 #a6 309
j.angielski-ap2 #aa7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
fizyka JL 222 matematyka KE 219 wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 BG wf-11
5 11:45-12:30 historia AC 319 j.angielski-ap1 #a6 309
j.angielski-ap2 #aa7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
przedsięb. MM 308 geografia LE 210 informatyka RS 308
6 12:40-13:25 r_j.polski AA 8 j.niemiecki-j.n JS 210 r_wos-g1 CM 313
r_angielski-g2 #a10 309
r_angielski-g3 #a11 6
godz.wych JD 117 j.polski AA 8
7 13:30-14:15 r_wos-g1 CM 313
r_angielski-g2 #a10 309
r_angielski-g3 #a11 6
j.niemiecki-j.n JS 210 chemia JD 117 j.angielski-ap1 #a6 309
j.angielski-ap2 #aa7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
zrz_pol AA 8
8 14:20-15:05 historia AC 319   j.francuski-j.n #jf5 212
j.rosyjski-j.n #jr5 318
j.hiszpański-j.n #h8 214 zrz_pol AA 8
9 0:00- 0:00 religia SB 1       religia SB 1

3pA

 
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45       j.hiszpański-j.n BZ 214 j.polski Ri 318
2 8:50- 9:35 j.francuski-j.n #jf5 212
j.rosyjski-j.n #jr5 318
j.hiszpański-j.n BZ 214 r_wos CM 313 j.angielski-j.a PG 309
j.angielski-j.a JA 312
j.polski Ri 318
3 9:45-10:30 wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 SJ wf-10
informatyka-1/2 RS 308
informatyka-2/2 TG 309
r_wos CM 313 j.angielski-j.a PG 222
j.angielski-j.a JA 312
biologia-b-g CB biol1
geografia-b-g EO 314
4 10:50-11:35 wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 SJ wf-10
matematyka KE 219 historia AC 319 j.polski Ri 318 wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 SJ wf-10
5 11:45-12:30 r_geografia-g1 EO 314
r_biologia-g2 CB biol1
zrz_geo-zrz EO 314
zrz_biol-zrz CB biol1
fizyka JL 222 r_geografia-g1 EO 314
r_biologia-g2 CB biol1
przedsięb. MM 309
6 12:40-13:25 r_wos CM 313 matematyka KE 219 godz.wych SJ 220 j.polski Ri 318 matematyka KE 219
7 13:30-14:15 religia SB 1 r_angielski-j.a PG 309
r_angielski-j.a JA 312
j.angielski-j.a PG 309
j.angielski-j.a JA 312
fizyka JL 321 chemia JD 117
8 14:20-15:05 religia SB 1 r_angielski-j.a PG 309
r_angielski-j.a JA 312
j.niemiecki-j.n #n8 218
j.francuski-j.n #jf5 212
j.rosyjski-j.n #jr5 318
j.niemiecki-j.n 

3pP

 
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   j.hiszpański-j.n #h8 214 j.angielski-1/4  213
j.angielski-2/4 KG 215
j.angielski-3/4 #p20 220
j.angielski-4/4 #p21 311
historia AC 319 r_biologia BM biol2
2 8:50- 9:35 j.francuski-j.n #jf5 212 informatyka-1/2 RS 308
informatyka-2/2 TG 309
r_biologia BM biol2 r_angielski-agr  213
r_angielski-agr KG 215
r_geografia-agr #rg1 314
biologia BM biol2
3 9:45-10:30 wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 DC wf-12
wf-w3 IG wf-b1
r_wos CM 313 fizyka JL 321 r_angielski-agr  213
r_angielski-agr KG 215
r_geografia-agr #rg1 314
j.angielski-1/4  213
j.angielski-2/4 KG 215
j.angielski-3/4 #p20 220
j.angielski-4/4 #p21 311
4 10:50-11:35 wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 DC wf-12
wf-w3 IG wf-b1
historia AC 319 zrz_wos CM 313 chemia JD 117 wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 DC wf-12
wf-w3 IG wf-b1
5 11:45-12:30 j.angielski-1/4  213
j.angielski-2/4 KG 215
j.angielski-3/4 #p20 220
j.angielski-4/4 #p21 311
j.polski AS 211 zrz_wos CM 313 matematyka KE 219 innowacja_bi GL biol1
6 12:40-13:25 j.polski AS 211 j.polski AS 211 przedsięb. MM 308 r_wos CM 313 religia SB 1
7 13:30-14:15 j.polski AS 211 geografia-gp1 #rg6 314
geografia-gp2 TE 225
fizyka JL 222 r_wos CM 313 matematyka KE 219
8 14:20-15:05 matematyka KE 219 godz.wych AC 319 j.niemiecki-j.n #n8 218
j.francuski-j.n #jf5 212
j.niemiecki-j.n #n8 218
j.hiszpański-j.n #h8 214
religia SB 1

 

Kadra Nauczycielska

Nasza Kadra

Profesjonalna kadra to gwarancja dobrego funkcjonowania każdej placówki. Poznaj naszych nauczycieli, którzy są specjalistami w przekazywaniu wiedzy!

Nasza kadra

Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja do szkoły średniej? Trudne decyzje? Matura za pasem? Dasz sobie radę! Tu znajdziesz informacje, które pomogą Ci przejść z sukcesem przez rekrutację.

Dołącz do nas!
Skip to content