• Nysa, ul. Jana Sobieskiego 2
  • 77 433 33 31
  • locarol@poczta.onet.pl

Klasa 1MI

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   wf-wf- #wf1 wf-11
wf-wf- #wf2 wf-b1
wf-wf- #wf3 wf-3
wf-wf- #wf4 wf-12
religia SB 1 j.polski Ma 9 informatyka-ai1 #i1 308
j.angielski-ai2 #a2 312
j.angielski-ai3 #a3 213
j.angielski-ai4 #a4 309
2 8:50- 9:35 doradz. zaw. KR 315 wf-wf- #wf1 wf-11
wf-wf- #wf2 wf-b1
wf-wf- #wf3 wf-3
wf-wf- #wf4 wf-12
hist.i teraź KA 219 j.polski Ma 9 r_matematyka BC 225
3 9:45-10:30 j.polski Ma 9 geografia-gp #gp1 214
geografia-gr #gr1 314
hist.i teraź KA 219 historia AC 319 matematyka BC 225
4 10:50-11:35 fizyka-fp #fp2 321
fizyka-fr #fr1 317
chemia JD 117 r_geografia-gfr #gr2 314
r_fizyka-gfr #rf4 321
biologia biol1 wf-wf- #wf1 wf-11
wf-wf- #wf2 wf-b1
wf-wf- #wf3 wf-3
wf-wf- #wf4 wf-12
5 11:45-12:30 j.angielski-ai1 #a1 310
j.angielski-ai2 #a2 312
j.angielski-ai3 #a3 213
informatyka-ai4 #i4 308
j.polski Ma 9 r_geografia-gfr #gr2 314
r_fizyka-gfr #rf4 321
matematyka BC 225 e_dla_bezp KR 4
6 12:40-13:25 j.angielski-ai1 #a1 310
informatyka-ai2 #i2 308
j.angielski-ai3 #a3 213
j.angielski-ai4 #a4 309
j.angielski-ai1 #a1 310
j.angielski-ai2 #a2 312
informatyka-ai3 #i3 308
j.angielski-ai4 #a4 309
r_informat.-ai1 #ri1 308
r_angielski-ai2 #ra2 312
r_angielski-ai3 #ra3 213
r_angielski-ai4 #ra4 309
plastyka JR 220 historia AC 319
7 13:30-14:15   godz.wych Ma 9 matematyka BC 225 religia SB 1 j.niemiecki-j1 #n01 218
j.hiszpański-j2 BZ 214
8 14:20-15:05   j.francuski-j3 #f01 212 j.niemiecki-j1 #n01 218
j.hiszpański-j2 BZ 214
j.francuski-j3 #f01 212  

 

Klasa 1MG1

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka KE 219 wf-wf- #wf1 wf-11
wf-wf- #wf2 wf-b1
wf-wf- #wf3 wf-3
wf-wf- #wf4 wf-12
    informatyka-ai1 #i1 308
j.angielski-ai2 #a2 312
j.angielski-ai3 #a3 213
j.angielski-ai4 #a4 309
2 8:50- 9:35 j.polski Ri 318 wf-wf- #wf1 wf-11
wf-wf- #wf2 wf-b1
wf-wf- #wf3 wf-3
wf-wf- #wf4 wf-12
religia SB 1   matematyka KE 219
3 9:45-10:30 j.polski Ri 318 geografia-gp #gp1 214
geografia-gr Ks 315
historia JB 216 matematyka KE 219 r_matematyka KE 219
4 10:50-11:35 fizyka-fp 222
fizyka-fr #fr1 317
hist.i teraź KA 218 r_geografia-gfr Ks 315
r_fizyka-gfr #rf4 321
e_dla_bezp KR 4 wf-wf- #wf1 wf-11
wf-wf- #wf2 wf-b1
wf-wf- #wf3 wf-3
wf-wf- #wf4 wf-12
5 11:45-12:30 j.angielski-ai1 #a1 310
j.angielski-ai2 #a2 312
j.angielski-ai3 #a3 213
informatyka-ai4 #i4 308
hist.i teraź KA 218 r_geografia-gfr Ks 315
r_fizyka-gfr #rf4 321
chemia JD 117 historia JB 216
6 12:40-13:25 j.angielski-ai1 #a1 310
informatyka-ai2 #i2 308
j.angielski-ai3 #a3 213
j.angielski-ai4 #a4 309
j.angielski-ai1 #a1 310
j.angielski-ai2 #a2 312
informatyka-ai3 #i3 308
j.angielski-ai4 #a4 309
r_informat.-ai1 #ri1 308
r_angielski-ai2 #ra2 312
r_angielski-ai3 #ra3 213
r_angielski-ai4 #ra4 309
biologia biol1 j.polski Ri 318
7 13:30-14:15 religia SB 1 j.polski Ri 318 godz.wych KE 219 plastyka JR 220 j.niemiecki-j1 #n01 218
j.hiszpański-j2 TB 212
8 14:20-15:05   j.francuski-j3 #f01 212 j.niemiecki-j1 #n01 218
j.hiszpański-j2 TB 212
j.francuski-j3 #f01 212 doradz. zaw. KR 218

Klasa 1MG2

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka BC 225 wf-wf- #wf1 wf-11
wf-wf- #wf2 wf-b1
wf-wf- #wf3 wf-3
wf-wf- #wf4 wf-12
matematyka BC 225   informatyka-ai1 #i1 308
j.angielski-ai2 #a2 312
j.angielski-ai3 #a3 213
j.angielski-ai4 #a4 309
2 8:50- 9:35 j.polski AA 8 wf-wf- #wf1 wf-11
wf-wf- #wf2 wf-b1
wf-wf- #wf3 wf-3
wf-wf- #wf4 wf-12
biologia 218 j.polski AA 8 e_dla_bezp KR 4
3 9:45-10:30 j.polski AA 8 geografia-gp #gp1 214
geografia-gr #gr1 314
hist.i teraź CM 313 historia JB 216 chemia JD 117
4 10:50-11:35 fizyka-fp #fp2 321
fizyka-fr #fr1 317
religia SB 1 r_geografia-gfr #gr2 314
r_fizyka-gfr #rf4 321
godz.wych JL 321 wf-wf- #wf1 wf-11
wf-wf- #wf2 wf-b1
wf-wf- #wf3 wf-3
wf-wf- #wf4 wf-12
5 11:45-12:30 j.angielski-ai1 #a1 310
j.angielski-ai2 #a2 312
j.angielski-ai3 #a3 213
informatyka-ai4 #i4 308
historia JB 216 r_geografia-gfr #gr2 314
r_fizyka-gfr #rf4 321
hist.i teraź CM 313 j.polski AA 8
6 12:40-13:25 j.angielski-ai1 #a1 310
informatyka-ai2 #i2 308
j.angielski-ai3 #a3 213
j.angielski-ai4 #a4 309
j.angielski-ai1 #a1 310
j.angielski-ai2 #a2 312
informatyka-ai3 #i3 308
j.angielski-ai4 #a4 309
r_informat.-ai1 #ri1 308
r_angielski-ai2 #ra2 312
r_angielski-ai3 #ra3 213
r_angielski-ai4 #ra4 309
matematyka BC 225 plastyka JR 220
7 13:30-14:15 doradz. zaw. KR 4 r_matematyka BC 225 religia SB 1 j.hiszpański-j2 BZ 214 j.niemiecki-j1 #n01 218
8 14:20-15:05   j.hiszpański-j2 BZ 214 j.niemiecki-j1 #n01 218    

Klasa 1B1

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_chemia ZA 116 informatyka-i1 RS 308
informatyka-i2 #i12 309
wf-wf- SJ wf-11
wf-wf- #wf5 wf-3
religia SB 1 chemia ZA 116
2 8:50- 9:35 matematyka KE 219 hist.i teraź KA 218 wf-wf- SJ wf-11
wf-wf- #wf5 wf-3
geografia Ks 315 wf-wf- SJ wf-11
wf-wf- #wf5 wf-3
3 9:45-10:30 matematyka KE 219 fizyka JL 321 j.niemiecki-j1 #n02 210
j.hiszpański-j2 BZ 214
j.polski AS 211 j.polski AS 211
4 10:50-11:35 historia AC 319 j.polski AS 211 j.angielski-a1 #a5 213
j.angielski-a2 #a6 310
j.angielski-a3 #a7 6
j.angielski-a4 #a8 309
r_angielski-ar3 #ra6 6
r_angielski-ar4 #ra5 309
r_matematyka-mr1 #mr3 219
j.polski AS 211
5 11:45-12:30 e_dla_bezp KR 4 j.niemiecki-j1 #n02 210
j.hiszpański-j2 BZ 214
hist.i teraź KA 220 r_biologia BM biol2 r_biologia BM biol2
6 12:40-13:25 plastyka JR 220 biologia BM biol2 matematyka KE 219 historia AC 319 doradz. zaw. KR 216
7 13:30-14:15 j.angielski-a1 #a5 213
j.angielski-a2 #a6 310
j.angielski-a3 #a7 6
j.angielski-a4 #a8 311
religia SB 1   godz.wych AC 319  
8 14:20-15:05 j.angielski-a1 #a5 213
j.angielski-a2 #a6 310
j.angielski-a3 #a7 6
j.angielski-a4 #a8 311
j.francuski-j3 #f01 212   j.francuski-j3 #f01 212  

Klasa 1B2

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   informatyka-i2 #i12 309 wf-wf1 #wf5 wf-3
wf-wf2 BG wf-b1
biologia GT biol1 doradz. zaw. KR 315
2 8:50- 9:35 fizyka JL 321 r_biologia GT biol1 wf-wf1 #wf5 wf-3
wf-wf2 BG wf-b1
j.polski WA 211 wf-wf1 #wf5 wf-3
wf-wf2 BG wf-b1
3 9:45-10:30 historia SU 217 religia SB 1 j.niemiecki-j1 #n02 210
j.hiszpański-j2 TB 212
godz.wych BG 314 historia SU 210
4 10:50-11:35 e_dla_bezp KR 4 r_chemia ZA 116 j.angielski-a1 #a5 213
j.angielski-a2 #a6 310
j.angielski-a3 #a7 6
j.angielski-a4 #a8 309
r_angielski-ar3 #ra6 6
r_angielski-ar4 #ra5 309
r_matematyka-mr1 #mr3 219
matematyka KE 219
5 11:45-12:30 chemia ZA 116 j.niemiecki-j1 #n02 210
j.hiszpański-j2 TB 212
geografia TE 9 matematyka KE 219 plastyka JR 220
6 12:40-13:25 r_biologia GT biol1 j.polski WA 217 hist.i teraź KA 220 religia SB 1 j.polski WA 217
7 13:30-14:15 j.angielski-a1 #a5 213
j.angielski-a2 #a6 310
j.angielski-a3 #a7 6
j.angielski-a4 #a8 311
hist.i teraź KA 218 informatyka-i1 RS 308 matematyka KE 219 j.polski WA 217
8 14:20-15:05 j.angielski-a1 #a5 213
j.angielski-a2 #a6 310
j.angielski-a3 #a7 6
j.angielski-a4 #a8 311
j.francuski-j3 #f01 212   j.francuski-j3 #f01 212  

Klasa 1BT

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_biologia GT biol1   wf-wf- #wf5 wf-3
wf-wf- DC wf-10
informatyka-i1 RS 308 fizyka 222
2 8:50- 9:35 j.niemiecki-j1 #n03 218
j.hiszpański-j2 BZ 214
informatyka-i2 #i15 308 wf-wf- #wf5 wf-3
wf-wf- DC wf-10
biologia GT biol1 wf-wf- #wf5 wf-3
wf-wf- DC wf-10
3 9:45-10:30 matematyka MO 315 hist.i teraź KA 218 chemia JD 117 r_biologia GT biol1 e_dla_bezp KR 4
4 10:50-11:35 matematyka MO 315 geografia Ks 314 hist.i teraź KA 219 matematyka MO 222 historia SU 210
5 11:45-12:30 j.polski AA 8 religia SB 1 historia SU 210 religia SB 1 r_matematyka MO 315
6 12:40-13:25   j.polski AA 8 j.niemiecki-j1 #n03 218
j.hiszpański-j2 BZ 214
j.angielski-ar1 #a9 215
j.angielski-ar2 #a10 309
j.angielski-ar3 #a11 311
godz.wych DC 210
7 13:30-14:15   j.polski AA 8 j.polski AA 8 j.angielski-ar1 #a9 215
j.angielski-ar2 #a10 309
j.angielski-ar3 #a11 311
plastyka JR 220
8 14:20-15:05   j.francuski-j3 #f01 212 j.angielski-ar1 #a9 215
j.angielski-ar2 #a10 309
j.angielski-ar3 #a11 311
j.francuski-j3 #f01 212 r_angielski-ar1 #ra7 215
r_angielski-ar2 #ra8 311
r_angielski-ar3 #ra9 309

Klasa 1H

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 godz.wych AA 8     r_wos #rw3 313 hist.i teraź KA 117
2 8:50- 9:35 j.niemiecki-j1 #n03 218
j.hiszpański-j2 TB 212
informatyka-i1 RS 309
informatyka-i2 #i15 308
  religia SB 1 hist.i teraź KA 117
3 9:45-10:30 historia AC 319 j.angielski-a1 RK 310
j.angielski-a2 #a17 212
j.angielski-a3 #a18 6
  chemia JD 117 wf-wf- IG wf-11
wf-wf- #wf6 wf-3
4 10:50-11:35 j.angielski-a1 RK 310
j.angielski-a2 #a17 309
j.angielski-a3 #a18 6
r_angielski-ar2 #r10 309
r_angielski-ar3 #r11 6
religia SB 1 r_historia AC 319 matematyka MO 315
5 11:45-12:30 wf-wf- IG wf-11
wf-wf- #wf6 wf-3
biologia biol1 matematyka MO 225 j.polski AA 8 geografia TE 321
6 12:40-13:25 wf-wf- IG wf-11
wf-wf- #wf6 wf-3
historia AC 319 j.niemiecki-j1 #n03 218
j.hiszpański-j2 TB 212
j.polski AA 8 r_j.polski AA 8
7 13:30-14:15 j.polski AA 8 matematyka MO 315 j.angielski-a1 RK 310
j.angielski-a2 #a17 312
j.angielski-a3 #a18 6
e_dla_bezp KR 216 r_j.polski AA 8
8 14:20-15:05 j.polski AA 8 j.francuski-j3 #f01 212 plastyka JR 220 j.francuski-j3 #f01 212 fizyka 222

Klasa 1A

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   hist.i teraź KA 218 hist.i teraź KA 219 r_wos-wr1 #rw3 313 historia SU 210
2 8:50- 9:35 historia SU 217 chemia JD 117 informatyka-i1 RS 308
informatyka-i2 #i18 309
godz.wych SU 218 fizyka 222
3 9:45-10:30 j.niemiecki-j1 #n04 218
j.hiszpański-j2 BZ 214
j.angielski-a1 #a17 212
j.angielski-a2 #a18 6
biologia 116 religia DG 222 wf-wf- SJ wf-10
wf-wf- #wf6 wf-3
4 10:50-11:35 j.angielski-a1 #a17 309
j.angielski-a2 #a18 6
r_angielski-ar1 #r10 309
r_angielski-ar2 #r11 6
j.polski Ri 318 r_geografia Ks 315 e_dla_bezp KR 4
5 11:45-12:30 wf-wf- SJ wf-10
wf-wf- #wf6 wf-3
geografia Ks 314 j.polski Ri 318 j.polski Ri 318 j.niemiecki-j1 #n04 218
j.hiszpański-j2 BZ 214
6 12:40-13:25 wf-wf- SJ wf-10
wf-wf- #wf6 wf-3
matematyka MO 315 r_geografia Ks 315 j.polski Ri 318 matematyka MO 315
7 13:30-14:15   plastyka JR 220 j.angielski-a1 #a17 312
j.angielski-a2 #a18 6
matematyka MO 315 r_j.polski Ri 318
8 14:20-15:05   j.francuski-j3 #f01 212   j.francuski-j3 #f01 212 religia DG 1

Klasa 1P

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 informatyka-i1 RS 308       historia JB 216
2 8:50- 9:35 r_wos CM 313 historia JB 216 informatyka-i2 #i18 309 religia DG 217 hist.i teraź CM 313
3 9:45-10:30 j.niemiecki-j1 #n04 218
j.hiszpański-j2 TB 212
godz.wych JD 117 r_biologia BM biol2 r_biologia BM biol2 wf-wf- BG wf-b1
wf-wf- #wf6 wf-3
4 10:50-11:35 biologia BM biol2 j.polski Ri 318 chemia JD 117 j.polski Ri 318 religia DG 1
5 11:45-12:30 wf-wf- BG wf-b1
wf-wf- #wf6 wf-3
j.polski Ri 318 psychologia IM 211 matematyka MO 315 j.niemiecki-j1 #n04 218
j.hiszpański-j2 TB 212
6 12:40-13:25 wf-wf- BG wf-b1
wf-wf- #wf6 wf-3
fizyka 222 j.polski Ri 318 j.angielski-ar1 #a9 215
j.angielski-ar2 #a10 309
j.angielski-ar3 #a11 311
geografia TE 321
7 13:30-14:15 matematyka MO 315 hist.i teraź CM 313 plastyka JR 220 j.angielski-ar1 #a9 215
j.angielski-ar2 #a10 309
j.angielski-ar3 #a11 311
e_dla_bezp KR 4
8 14:20-15:05 matematyka MO 315 j.francuski-j3 #f01 212 j.angielski-ar1 #a9 215
j.angielski-ar2 #a10 309
j.angielski-ar3 #a11 311
j.francuski-j3 #f01 212 r_angielski-ar1 #ra7 215
r_angielski-ar2 #ra8 311
r_angielski-ar3 #ra9 309

Klasa 2MI

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   geografia-gp #gp3 214
geografia-gr Ks 315
j.polski AS 211 chemia JD 117 hist.i teraź CM 313
2 8:50- 9:35 religia SB 1 geografia-gp #gp3 214
geografia-gr Ks 315
r_geografia-gfr Ks 315
r_fizyka-gfr #rf6 321
matematyka BR 317 godz.wych AS 211
3 9:45-10:30 chemia JD 117 biologia biol1 r_geografia-gfr Ks 315
r_fizyka-gfr #rf6 321
wf-w1 #w43 wf-3
wf-w2 #w44 wf-12
wf-w3 #w45 wf-10
j.niemiecki-j1 #n50 218
j.hiszpański-j2 BZ 214
4 10:50-11:35 j.angielski-ai1 #a50 311
j.angielski-ai2 #a51 312
j.angielski-ai3 #a52 213
informatyka-ai4 #i53 308
wf-w1 #w43 wf-3
wf-w2 #w44 wf-12
wf-w3 #w45 wf-10
j.niemiecki-j1 #n50 218
j.hiszpański-j2 BZ 214
wf-w1 #w43 wf-3
wf-w2 #w44 wf-12
wf-w3 #w45 wf-10
j.angielski-ai1 #a50 311
j.angielski-ai2 #a51 312
informatyka-ai3 #i52 308
j.angielski-ai4 #a53 6
5 11:45-12:30 historia SU 216 j.polski AS 211 informatyka-ai1 #i50 308
j.angielski-ai2 #a51 312
j.angielski-ai3 #a52 213
j.angielski-ai4 #a53 6
biologia biol1 j.polski AS 211
6 12:40-13:25 matematyka BR 317 j.polski AS 211 historia SU 210 r_informat.-ai1 #ir6 308
r_angielski-ai2 #a60 312
r_angielski-ai3 #a61 213
r_angielski-ai4 #a62 6
 
7 13:30-14:15 matematyka BR 317 j.angielski-ai1 #a50 311
informatyka-ai2 #i51 308
j.angielski-ai3 #a52 213
j.angielski-ai4 #a53 6
r_matematyka BR 317 r_informat.-ai1 #ir6 308
r_angielski-ai2 #a60 312
r_angielski-ai3 #a61 213
r_angielski-ai4 #a62 6
 
8 14:20-15:05 fizyka-fp IC 318
fizyka-fr #rf3 321
religia SB 1 przedsięb. GT biol1 matematyka BR 317  

Klasa 2MG

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_matematyka BR 317 geografia-gp #gp3 214
geografia-gr EO 314
historia JB 216 wf-w1 #w33 wf-3
wf-w2 #w40 wf-b1
wf-w3 #w41 wf-12
j.polski WA 217
2 8:50- 9:35 matematyka BR 317 geografia-gp #gp3 214
geografia-gr EO 314
r_geografia-gfr EO 314
r_fizyka-gfr #rf6 321
wf-w1 #w33 wf-3
wf-w2 #w40 wf-b1
wf-w3 #w41 wf-12
j.polski WA 217
3 9:45-10:30 historia JB 216 biologia BM biol2 r_geografia-gfr EO 314
r_fizyka-gfr #rf6 321
j.polski WA 217 j.niemiecki-j1 #n50 218
j.hiszpański-j2 TB 212
4 10:50-11:35 j.angielski-ai1 #a50 311
j.angielski-ai2 #a51 312
j.angielski-ai3 #a52 213
informatyka-ai4 #i53 308
matematyka BR 317 j.niemiecki-j1 #n50 218
j.hiszpański-j2 TB 212
religia SB 1 j.angielski-ai1 #a50 311
j.angielski-ai2 #a51 312
informatyka-ai3 #i52 308
j.angielski-ai4 #a53 6
5 11:45-12:30 religia SB 1 wf-w1 #w33 wf-3
wf-w2 #w40 wf-b1
wf-w3 #w41 wf-12
informatyka-ai1 #i50 308
j.angielski-ai2 #a51 312
j.angielski-ai3 #a52 213
j.angielski-ai4 #a53 6
matematyka BR 317 matematyka BR 317
6 12:40-13:25 j.polski WA 217 chemia JD 117 przedsięb. GT biol1 r_informat.-ai1 #ir6 308
r_angielski-ai2 #a60 312
r_angielski-ai3 #a61 213
r_angielski-ai4 #a62 6
chemia JD 117
7 13:30-14:15 hist.i teraź CM 313 j.angielski-ai1 #a50 311
informatyka-ai2 #i51 308
j.angielski-ai3 #a52 213
j.angielski-ai4 #a53 6
biologia BM biol2 r_informat.-ai1 #ir6 308
r_angielski-ai2 #a60 312
r_angielski-ai3 #a61 213
r_angielski-ai4 #a62 6
 
8 14:20-15:05 fizyka-fp 222
fizyka-fr #rf3 321
godz.wych BR 317      

Klasa 2B1

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 historia SU 217 biologia GT biol1 chemia ZA 116   matematyka KE 219
2 8:50- 9:35 r_biologia GT biol1 r_angielski-ar3 #31r 311
r_angielski-ar4 #32r 215
r_matematyka-mr1 #rm3 219
chemia ZA 116 fizyka JL 321 informatyka-i1 RS 309
informatyka-i2 #i31 308
3 9:45-10:30 biologia GT biol1 wf-w1 #w30 wf-3
wf-w2 DC wf-10
wf-w1 #w30 wf-3
wf-w2 DC wf-10
religia SB 1 hist.i teraź CM 313
4 10:50-11:35 j.niemiecki-j1 #n30 218
j.hiszpański-j2 BZ 214
geografia TE 222 wf-w1 #w30 wf-3
wf-w2 DC wf-10
historia SU 218 j.niemiecki-j1 #n30 218
j.hiszpański-j2 BZ 214
5 11:45-12:30 j.angielski-a1 #a30 6
j.angielski-a2 #a31 309
j.angielski-a3 #a32 311
j.angielski-a4 #a33 215
geografia TE 222 r_angielski-ar3 #31r 311
r_angielski-ar4 #32r 215
r_matematyka-mr1 #rm3 219
r_chemia ZA 116 j.polski Ri 318
6 12:40-13:25 matematyka KE 219 j.polski Ri 318 godz.wych FF 215 matematyka KE 219 j.angielski-a1 #a30 6
j.angielski-a2 #a31 309
j.angielski-a3 #a32 311
j.angielski-a4 #a33 215
7 13:30-14:15 matematyka KE 219   r_biologia GT biol1 j.polski Ri 318 j.angielski-a1 #a30 6
j.angielski-a2 #a31 309
j.angielski-a3 #a32 311
j.angielski-a4 #a33 215
8 14:20-15:05 przedsięb. GT biol1   religia SB 1 j.polski Ri 318  

Klasa 2B2

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 hist.i teraź CM 313 fizyka JL 321 r_biologia BM biol2 historia SU 218  
2 8:50- 9:35 biologia BM biol2 r_angielski-ar3 #31r 311
r_angielski-ar4 #32r 215
r_matematyka-mr1 #rm3 219
r_biologia BM biol2 matematyka KE 219 informatyka-i2 #i31 308
3 9:45-10:30 r_chemia ZA 116 wf-w1 #w30 wf-3
wf-w2 SJ wf-11
wf-w1 #w30 wf-3
wf-w2 SJ wf-11
godz.wych TB 220 chemia ZA 116
4 10:50-11:35 j.niemiecki-j1 #n30 218
j.hiszpański-j2 TB 212
matematyka KE 219 wf-w1 #w30 wf-3
wf-w2 SJ wf-11
j.polski AS 211 j.niemiecki-j1 #n30 218
j.hiszpański-j2 TB 212
5 11:45-12:30 j.angielski-a1 #a30 6
j.angielski-a2 #a31 309
j.angielski-a3 #a32 311
j.angielski-a4 #a33 215
matematyka KE 219 r_angielski-ar3 #31r 311
r_angielski-ar4 #32r 215
r_matematyka-mr1 #rm3 219
historia SU 218 matematyka KE 219
6 12:40-13:25 j.polski AS 211 religia SB 1 j.polski AS 211 biologia BM biol2 j.angielski-a1 #a30 6
j.angielski-a2 #a31 309
j.angielski-a3 #a32 311
j.angielski-a4 #a33 215
7 13:30-14:15 j.polski AS 211   chemia ZA 116 geografia TE 314 j.angielski-a1 #a30 6
j.angielski-a2 #a31 309
j.angielski-a3 #a32 311
j.angielski-a4 #a33 215
8 14:20-15:05 religia SB 1   informatyka-i1 RS 308 geografia TE 314 przedsięb. GT biol1

Klasa 2BT

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia #re1 1 religia #re1 1 r_biologia GT biol1 wf-w1 #w33 wf-3
wf-w2 DC wf-10
biologia GT biol1
2 8:50- 9:35 chemia-chp JD 117
chemia-chr ZA 116
r_matematyka-mr1 BC 225
r_chemia-chr ZA 116
biologia GT biol1 wf-w1 #w33 wf-3
wf-w2 DC wf-10
j.niemiecki-j1 #n36 218
j.hiszpański-j2 BZ 214
3 9:45-10:30 fizyka JL 321 j.polski Ma 9 r_angielski-ar1 JA 312
r_angielski-ar2 PG 213
historia SU 218 j.angielski-ar1 JA 312
j.angielski-ar2 PG 309
4 10:50-11:35 historia SU 217 j.polski Ma 9 geografia TE 211 chemia-chp JD 117
chemia-chr ZA 116
j.polski Ma 9
5 11:45-12:30 przedsięb. GT biol1 wf-w1 #w33 wf-3
wf-w2 DC wf-10
j.niemiecki-j1 #n36 218
j.hiszpański-j2 BZ 214
j.polski Ma 9 matematyka BC 225
6 12:40-13:25 matematyka BC 225 hist.i teraź CM 313 matematyka BC 225 godz.wych BZ 214 r_matematyka-mr1 BC 225
r_chemia-chr ZA 116
7 13:30-14:15 r_biologia GT biol1 j.angielski-ar1 JA 312
j.angielski-ar2 PG 309
informatyka-i3 #i35 309 matematyka BC 225 geografia TE 321
8 14:20-15:05 informatyka-i1 #i33 308
informatyka-i2 #i34 309
j.angielski-ar1 JA 312
j.angielski-ar2 PG 311
     

Klasa 2H

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 biologia BM biol2 matematyka BC 225 j.angielski-ap KG 215
j.angielski-ar NS 220
biologia BM biol2 matematyka BC 225
2 8:50- 9:35 j.polski AS 211 j.polski AS 211 geografia TE 216 r_historia AC 319 j.niemiecki-j1 #n36 218
j.hiszpański-j2 TB 212
3 9:45-10:30 j.polski AS 211 wf-w1 #w30 wf-3
wf-w2 BG wf-b1
wf-w1 #w30 wf-3
wf-w2 BG wf-b1
r_angielski-ar1 NS 212
r_wos-wr1 #wo3 313
historia AC 319
4 10:50-11:35 chemia JD 117 historia AC 319 wf-w1 #w30 wf-3
wf-w2 BG wf-b1
godz.wych NS 220 j.angielski-ap KG 215
j.angielski-ar NS 213
5 11:45-12:30 r_angielski-ar1 NS 220
r_wos-wr1 #wo3 313
chemia JD 117 j.niemiecki-j1 #n36 218
j.hiszpański-j2 TB 212
geografia TE 314 przedsięb. GT biol1
6 12:40-13:25 hist.i teraź CM 313 j.angielski-ap KG 215
j.angielski-ar NS 220
religia SB 1 r_j.polski AS 211 j.polski AS 211
7 13:30-14:15 matematyka BC 225 fizyka 222 informatyka-i3 #i35 309 r_j.polski AS 211  
8 14:20-15:05 informatyka-i1 #i33 308
informatyka-i2 #i34 309
matematyka BC 225   religia SB 1  

Klasa 2A

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia #re1 1 religia #re1 1 j.angielski-ar1 #a01 6
j.angielski-ar2 #a02 312
j.angielski-ar3 #a03 311
wf-w1 #w33 wf-3
wf-w2 #w40 wf-b1
wf-w3 #w41 wf-12
j.niemiecki-j1 #n37 218
j.hiszpański-j2a BZ 214
j.hiszpański-j2b TB 212
2 8:50- 9:35 r_geografia EO 314 biologia BM biol2 j.angielski-ar1 #a01 6
j.angielski-ar2 #a02 312
j.angielski-ar3 #a03 311
wf-w1 #w33 wf-3
wf-w2 #w40 wf-b1
wf-w3 #w41 wf-12
biologia BM biol2
3 9:45-10:30 geografia EO 314 matematyka MO 210 j.polski Ma 9 r_wos-wr1 #wo3 313
r_j.polski-pr1 Ma 9
geografia EO 314
4 10:50-11:35 historia JB 216 matematyka MO 315 j.polski Ma 9 godz.wych EO 314 fizyka 220
5 11:45-12:30 r_wos-wr1 #wo3 313
r_j.polski-pr1 Ma 9
wf-w1 #w33 wf-3
wf-w2 #w40 wf-b1
wf-w3 #w41 wf-12
przedsięb. GT biol1 r_angielski-ar1 #r1 6
r_angielski-ar2 #r2 312
r_angielski-ar3 #r3 311
j.angielski-ar1 #a01 6
j.angielski-ar2 #a02 312
j.angielski-ar3 #a03 311
6 12:40-13:25 r_angielski-ar1 #r1 6
r_angielski-ar2 #r2 312
r_angielski-ar3 #r3 311
historia JB 216 matematyka MO 222 matematyka MO 315 hist.i teraź CM 313
7 13:30-14:15 informatyka-i1 #i40 308
informatyka-i2 #i41 309
chemia JD 117 j.niemiecki-j1 #n37 218
j.hiszpański-j2b TB 212
chemia JD 117 j.polski Ma 9
8 14:20-15:05   informatyka-i3 #i42 309   j.hiszpański-j2a BZ 214 j.polski Ma 9

Klasa 2P

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 fizyka 222 chemia JD 117 j.angielski-ar1 #a01 6
j.angielski-ar2 #a02 312
j.angielski-ar3 #a03 311
matematyka KE 219 j.niemiecki-j1 #n37 218
2 8:50- 9:35 geografia TE 220 j.polski WA 217 j.angielski-ar1 #a01 6
j.angielski-ar2 #a02 312
j.angielski-ar3 #a03 311
historia JB 216 przedsięb. GT biol1
3 9:45-10:30 religia SB 1 matematyka KE 219 geografia TE 222 wf-w1 #w43 wf-3
wf-w2 #w44 wf-12
wf-w3 #w45 wf-10
biologia BM biol2
4 10:50-11:35 r_wos CM 313 wf-w1 #w43 wf-3
wf-w2 #w44 wf-12
wf-w3 #w45 wf-10
historia JB 216 wf-w1 #w43 wf-3
wf-w2 #w44 wf-12
wf-w3 #w45 wf-10
godz.wych IM 225
5 11:45-12:30 r_biologia BM biol2 biologia BM biol2 religia SB 1 r_angielski-ar1 #r1 6
r_angielski-ar2 #r2 312
r_angielski-ar3 #r3 311
j.angielski-ar1 #a01 6
j.angielski-ar2 #a02 312
j.angielski-ar3 #a03 311
6 12:40-13:25 r_angielski-ar1 #r1 6
r_angielski-ar2 #r2 312
r_angielski-ar3 #r3 311
innowacja_an 218 chemia JD 117 hist.i teraź CM 313 matematyka KE 219
7 13:30-14:15 informatyka-i1 #i40 308
informatyka-i2 #i41 309
matematyka KE 219 j.niemiecki-j1 #n37 218
j.hiszpański-j2 BZ 214
j.polski WA 217 r_wos CM 313
8 14:20-15:05   informatyka-i3 #i42 309 j.polski WA 217 j.polski WA 217 j.hiszpański-j2 BZ 214

Klasa 3MI

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 historia AC 319 r_matematyka BR 317     j.angielski-api #a99 220
j.angielski-air #a98 310
j.angielski-air #a97 215
2 8:50- 9:35 informatyka-api #i99 308
j.angielski-air #a98 310
j.angielski-air #a97 215
matematyka BR 317 godz.wych Ri 318 geografia-gp #pg1 222
geografia-gr #rg1 314
j.polski Ri 318
3 9:45-10:30 zrz_ang KG 215 j.polski Ri 318 r_matematyka BR 317 j.niemiecki-j1 JS 210
j.hiszpański-j2 BZ 214
j.polski Ri 318
4 10:50-11:35 j.polski Ri 318 j.niemiecki-j1 JS 210
j.hiszpański-j2 BZ 214
j.angielski-api #a99 220
informatyka-air #i98 308
j.angielski-air #a97 215
r_informat.-api #99i 308
r_angielski-air #98r 310
r_angielski-air #97r 215
chemia JD 117
5 11:45-12:30 fizyka-fp #pf1 321
fizyka-fr #rf1 318
j.angielski-api #a99 220
j.angielski-air #a98 310
informatyka-air #i97 308
historia AC 319 r_informat.-api #99i 308
r_angielski-air #98r 310
r_angielski-air #97r 215
wf-w1 #w99 wf-b1
wf-w2 SJ wf-11
6 12:40-13:25 fizyka-fp #pf1 321
fizyka-fr #rf1 318
wf-w1 #w99 wf-b1
wf-w2 SJ wf-11
r_fizyka-gfr #rf2 321
r_geografia-gfr #gr6 314
matematyka BR 317 matematyka BR 317
7 13:30-14:15 religia #re2 216 wf-w1 #w99 wf-b1
wf-w2 SJ wf-11
r_fizyka-gfr #rf2 321
r_geografia-gfr #gr6 314
biologia biol1 r_matematyka BR 317
8 14:20-15:05 religia #re2 216     przedsięb. SO 222  

Klasa 3MG

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.niemiecki-j1 MJ 218
j.hiszpański-j2 TB 212
historia JB 216 r_matematyka BR 317 historia JB 216 j.angielski-api #a99 220
j.angielski-air #a98 310
j.angielski-air #a97 215
2 8:50- 9:35 informatyka-api #i99 308
j.angielski-air #a98 310
j.angielski-air #a97 215
j.polski AA 8 r_matematyka BR 317 geografia-gp #pg1 222
geografia-gr #rg1 314
zrz_mat BR 317
3 9:45-10:30 wf-w1 #w96 wf-3
wf-w2 IG wf-12
j.polski AA 8 godz.wych MJ 218 matematyka BR 317 matematyka BR 317
4 10:50-11:35 wf-w1 #w96 wf-3
wf-w2 IG wf-12
biologia biol1 j.angielski-api #a99 220
informatyka-air #i98 308
j.angielski-air #a97 215
r_informat.-api #99i 308
r_angielski-air #98r 310
r_angielski-air #97r 215
j.polski AA 8
5 11:45-12:30 fizyka-fp #pf1 321
fizyka-fr #rf1 318
j.angielski-api #a99 220
j.angielski-air #a98 310
informatyka-air #i97 308
wf-w1 #w96 wf-3
wf-w2 IG wf-12
r_informat.-api #99i 308
r_angielski-air #98r 310
r_angielski-air #97r 215
chemia JD 117
6 12:40-13:25 fizyka-fp #pf1 321
fizyka-fr #rf1 318
r_matematyka BR 317 r_fizyka-gfr #rf2 321
r_geografia-gfr #gr6 314
  j.niemiecki-j1 MJ 218
j.hiszpański-j2 TB 212
7 13:30-14:15 religia #re2 216 matematyka BR 317 r_fizyka-gfr #rf2 321
r_geografia-gfr #gr6 314
  przedsięb. SO 216
8 14:20-15:05 religia #re2 216   j.polski AA 8    

Klasa 3B1

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski-a1 #a96 311
j.angielski-a2 #a9p 215
j.angielski-a3 #a95 312
j.angielski-a4 #a94 213
j.polski Ri 318 informatyka-i1 #i96 308
informatyka-i2 #i95 309
j.angielski-a1 #a96 311
j.angielski-a2 #a9p 215
j.angielski-a3 #a95 312
j.angielski-a4 #a94 213
j.polski Ri 318
2 8:50- 9:35 r_angielski-ar3 #arc 312
r_angielski-ar4 #arb 213
r_matematyka-mr1 #rm1 222
j.polski Ri 318 historia AC 319 j.niemiecki-j1 #n98 210
j.hiszpański-j2 TB 212
matematyka MO 315
3 9:45-10:30 wf-w1 #w96 wf-3
wf-w2 BG wf-b1
j.angielski-a1 #a96 311
j.angielski-a2 #a9p 215
j.angielski-a3 #a95 312
j.angielski-a4 #a94 213
j.polski Ri 318 r_biologia 318 geografia TE 220
4 10:50-11:35 wf-w1 #w96 wf-3
wf-w2 BG wf-b1
r_angielski-ar3 #arc 312
r_angielski-ar4 #arb 213
r_matematyka-mr1 #rm1 220
historia AC 319 religia DG 214 fizyka JL 321
5 11:45-12:30 j.niemiecki-j1 #n98 210
j.hiszpański-j2 TB 212
matematyka MO 315 wf-w1 #w96 wf-3
wf-w2 BG wf-b1
przedsięb. SO 210 religia DG 1
6 12:40-13:25 r_chemia ZA 116 biologia biol1 chemia ZA 116 r_chemia ZA 116 godz.wych JA 312
7 13:30-14:15 fizyka JL 321 r_biologia biol1 matematyka MO 315 r_chemia ZA 116  
8 14:20-15:05   informatyka-i3 #i94 308      

Klasa 3B2

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski-a1 #a96 311
j.angielski-a2 #a9p 215
j.angielski-a3 #a95 312
j.angielski-a4 #a94 213
r_chemia ZA 116 informatyka-i1 #i96 308
informatyka-i3 #i95 309
j.angielski-a1 #a96 311
j.angielski-a2 #a9p 215
j.angielski-a3 #a95 312
j.angielski-a4 #a94 213
j.polski AS 211
2 8:50- 9:35 r_angielski-ar3 #arc 312
r_angielski-ar4 #arb 213
r_matematyka-mr1 #rm1 222
matematyka 222 j.polski AS 211 j.niemiecki-j1 #n98 210
j.hiszpański-j2 BZ 214
religia DG 1
3 9:45-10:30 religia DG 210 j.angielski-a1 #a96 311
j.angielski-a2 #a9p 215
j.angielski-a3 #a95 312
j.angielski-a4 #a94 213
j.polski AS 211 fizyka JL 321 historia JB 216
4 10:50-11:35 chemia ZA 116 r_angielski-ar3 #arc 312
r_angielski-ar4 #arb 213
r_matematyka-mr1 #rm1 220
r_chemia ZA 116 biologia BM biol2 godz.wych 317
5 11:45-12:30 j.niemiecki-j1 #n98 210
j.hiszpański-j2 BZ 214
fizyka JL 321 r_chemia ZA 116 j.polski AS 211 wf-w1 #w93 wf-3
wf-w2 IG wf-12
6 12:40-13:25 r_biologia BM biol2 wf-w1 #w93 wf-3
wf-w2 IG wf-12
geografia TE 9   matematyka 222
7 13:30-14:15 r_biologia BM biol2 wf-w1 #w93 wf-3
wf-w2 IG wf-12
historia JB 216   matematyka 222
8 14:20-15:05   informatyka-i3 #i94 308     przedsięb. SO 216

Klasa 3H1

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   matematyka KE 219 fizyka JL 321 j.niemiecki-j1 #n93 210 religia #re3 1
2 8:50- 9:35 religia #re3 210 fizyka JL 321 chemia JD 117 j.angielski-a1 #a93 310
j.angielski-a2 #a92 213
j.angielski-a3 #a91 215
j.angielski-a4 #a90 311
j.angielski-a1 #a93 310
j.angielski-a2 #a92 213
j.angielski-a3 #a91 215
j.angielski-a4 #a90 311
3 9:45-10:30 wf-w1 #w96 wf-3
wf-w2 DC wf-10
historia-hp1 #ph1 216
historia-hr1 #rh1 319
r_j.polski WA 217 j.angielski-a1 #a93 310
j.angielski-a2 #a92 213
j.angielski-a3 #a91 215
j.angielski-a4 #a90 311
informatyka RS 308
4 10:50-11:35 wf-w1 #w96 wf-3
wf-w2 DC wf-10
godz.wych WA 217 r_j.polski WA 217 zrz_pol WA 217 geografia-gp1 #pg2 318
geografia-gr1 #rg2 314
5 11:45-12:30 matematyka KE 219 r_angielski-ar1 #ar1 213
r_angielski-ar2 #ar2 215
r_angielski-ar3 #ar3 311
r_wos-wr1 #rw1 313
wf-w1 #w96 wf-3
wf-w2 DC wf-10
j.polski WA 217 j.polski WA 217
6 12:40-13:25 r_historia-rhg #rh2 319
r_geografia-rgh #rg3 314
matematyka KE 219 historia-hp1 #ph1 216
historia-hr1 #rh1 319
j.polski WA 217 j.hiszpański-j2 BZ 214
7 13:30-14:15 r_historia-rhg #rh2 319
r_geografia-rgh #rg3 314
r_j.polski WA 217 r_angielski-ar1 #ar1 213
r_angielski-ar2 #ar2 215
r_angielski-ar3 #ar3 311
r_wos-wr1 #rw1 313
przedsięb. SO 222  
8 14:20-15:05 j.niemiecki-j1 #n93 210
j.hiszpański-j2 BZ 214
j.polski WA 217 biologia BM biol2    

Klasa 3H2

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.hiszpański-j2 BZ 214 r_j.polski Ma 9 j.polski Ma 9 j.niemiecki-j1 #n93 210
j.hiszpański-j2 BZ 214
religia #re3 1
2 8:50- 9:35 religia #re3 210 r_j.polski Ma 9 zrz_pol Ma 9 j.angielski-a1 #a93 310
j.angielski-a2 #a92 213
j.angielski-a3 #a91 215
j.angielski-a4 #a90 311
j.angielski-a1 #a93 310
j.angielski-a2 #a92 213
j.angielski-a3 #a91 215
j.angielski-a4 #a90 311
3 9:45-10:30 godz.wych CM 313 historia-hp1 #ph1 216
historia-hr1 #rh1 319
informatyka TG 309 j.angielski-a1 #a93 310
j.angielski-a2 #a92 213
j.angielski-a3 #a91 215
j.angielski-a4 #a90 311
j.polski Ma 9
4 10:50-11:35 j.polski Ma 9 fizyka JL 321 biologia BM biol2 przedsięb. SO 210 geografia-gp1 #pg2 318
geografia-gr1 #rg2 314
5 11:45-12:30 matematyka MO 315 r_angielski-ar1 #ar1 213
r_angielski-ar2 #ar2 215
r_angielski-ar3 #ar3 311
r_wos-wr1 #rw1 313
chemia JD 117 fizyka JL 321 wf-w1 #w93 wf-3
wf-w2 #w99 wf-b1
6 12:40-13:25 r_historia-rhg #rh2 319
r_geografia-rgh #rg3 314
wf-w1 #w93 wf-3
wf-w2 #w99 wf-b1
historia-hp1 #ph1 216
historia-hr1 #rh1 319
j.polski Ma 9  
7 13:30-14:15 r_historia-rhg #rh2 319
r_geografia-rgh #rg3 314
wf-w1 #w93 wf-3
wf-w2 #w99 wf-b1
r_angielski-ar1 #ar1 213
r_angielski-ar2 #ar2 215
r_angielski-ar3 #ar3 311
r_wos-wr1 #rw1 313
r_j.polski Ma 9  
8 14:20-15:05 j.niemiecki-j1 #n93 210 matematyka MO 315 matematyka MO 315    

Klasa 3P

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   matematyka 222 historia AC 319 j.niemiecki-j1 #n93 210
j.hiszpański-j2 TB 212
innowacja_bi BM biol2
2 8:50- 9:35   r_wos CM 313 j.polski AA 8 j.angielski-ar1 #a92 213
j.angielski-ar2 #a91 215
j.angielski-ar3 #a90 311
j.angielski-ar1 #a92 213
j.angielski-ar2 #a91 215
j.angielski-ar3 #a90 311
3 9:45-10:30 matematyka 222 informatyka-i1 RS 308
informatyka-i2 TG 309
j.polski AA 8 j.angielski-ar1 #a92 213
j.angielski-ar2 #a91 215
j.angielski-ar3 #a90 311
matematyka 321
4 10:50-11:35 j.polski AA 8 r_biologia BM biol2 godz.wych JS 210 r_wos CM 313 r_wos CM 313
5 11:45-12:30 geografia EO 314 r_angielski-ar1 #ar1 213
r_angielski-ar2 #ar2 215
r_angielski-ar3 #ar3 311
biologia BM biol2 historia AC 319 wf-w1 #w93 wf-3
wf-w2 DC wf-10
6 12:40-13:25 religia DG 216 wf-w1 #w93 wf-3
wf-w2 DC wf-10
zrz_wos CM 313 przedsięb. SO 222 r_biologia BM biol2
7 13:30-14:15 fizyka IC 318 wf-w1 #w93 wf-3
wf-w2 DC wf-10
r_angielski-ar1 #ar1 213
r_angielski-ar2 #ar2 215
r_angielski-ar3 #ar3 311
j.polski AA 8 chemia JD 117
8 14:20-15:05 j.niemiecki-j1 #n93 210
j.hiszpański-j2 TB 212
  fizyka IC 321 religia DG 218  

Klasa 4MI

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-w1 Cz wf-3
wf-w2 #w16 wf-10
j.angielski-ap #a89 213
j.angielski-a1 #a88 6
j.angielski-a2 #a87 312
  r_fizyka-rfg #rf9 321 r_fizyka-rfg #rf9 321
2 8:50- 9:35 wf-w1 Cz wf-3
wf-w2 #w16 wf-10
j.angielski-ap #a89 213
j.angielski-a1 #a88 6
j.angielski-a2 #a87 312
  r_angielski-ar1 #a86 6
r_angielski-ar2 #a85 312
r_informat.-ir1 RS 308
r_fizyka-rfg #rf9 321
3 9:45-10:30 j.angielski-ap #a89 213
j.angielski-a1 #a88 6
j.angielski-a2 #a87 312
j.polski AS 211 godz.wych BL 6 r_angielski-ar1 #a86 6
r_angielski-ar2 #a85 312
r_informat.-ir1 RS 308
zrz_mat GK 222
4 10:50-11:35 j.polski AS 211 r_matematyka GK 308 matematyka GK 222 matematyka GK 312 zrz_mat GK 222
5 11:45-12:30 j.polski AS 211 historia AC 319 matematyka GK 222 matematyka GK 222 historia AC 319
6 12:40-13:25 j.niemiecki-j1 #n11 210 j.hiszpański-j2 #h9 214
j.francuski-j3 #jf 212
j.rosyjski-j4 #jr 210
wf-w1 Cz wf-3
wf-w2 #w16 wf-10
religia #re4 218 r_geografia-rgf EO 314
7 13:30-14:15 j.niemiecki-j1 #n11 210 j.hiszpański-j2 #h9 214
j.francuski-j3 #jf 212
j.rosyjski-j4 #jr 210
j.polski AS 211 religia #re4 218 r_geografia-rgf EO 314
8 14:20-15:05     r_geografia-rgf EO 314    

Klasa 4MG

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-w1 #w14 wf-b1
wf-w2 #w16 wf-10
j.angielski-ar1 #a88 6
j.angielski-ar2 #a87 312
j.niemiecki-j1 #n10 218
j.hiszpański-j2 BZ 214
r_fizyka-rfg #rf9 321
r_geografia-rgf #grn 314
r_fizyka-rfg #rf9 321
r_geografia-rgf #grn 314
2 8:50- 9:35 wf-w1 #w14 wf-b1
wf-w2 #w16 wf-10
j.angielski-ar1 #a88 6
j.angielski-ar2 #a87 312
j.polski WA 217 r_angielski-ar1 #a86 6
r_angielski-ar2 #a85 312
r_fizyka-rfg #rf9 321
r_geografia-rgf #grn 314
3 9:45-10:30 j.angielski-ar1 #a88 6
j.angielski-ar2 #a87 312
j.polski WA 217 godz.wych BC 225 r_angielski-ar1 #a86 6
r_angielski-ar2 #a85 312
j.polski WA 217
4 10:50-11:35 zrz_geo EO 314 matematyka BC 225 r_matematyka BC 225 matematyka BC 225 j.polski WA 217
5 11:45-12:30 matematyka BC 225 matematyka BC 225 historia JB 216 historia JB 216 zrz_geo EO 314
6 12:40-13:25 j.niemiecki-j1 #n10 218
j.hiszpański-j2 BZ 214
j.francuski-j3 #jf 212 wf-w1 #w14 wf-b1
wf-w2 #w16 wf-10
religia #re4 218  
7 13:30-14:15   j.francuski-j3 #jf 212   religia #re4 218  

Klasa 4B1

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia #re5 210   j.niemiecki-j1 #n10 218
j.hiszpański-j2 TB 212
  wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 BG wf-b1
2 8:50- 9:35 historia JB 216   r_angielski-ar1 NS 220
r_matematyka-mr1 #rm4 225
zrz_biol BM biol2 historia JB 216
3 9:45-10:30 r_biologia BM biol2 matematyka BR 317 j.angielski-a1 #bp1 310
j.angielski-a2 #bp2 311
j.angielski-ar NS 220
r_chemia ZA 116 j.angielski-a1 #bp1 310
j.angielski-a2 #bp2 311
j.angielski-ar NS 213
4 10:50-11:35 r_angielski-ar1 NS 220
r_matematyka-mr1 #rm4 225
j.angielski-a1 #bp1 310
j.angielski-a2 #bp2 311
j.angielski-ar NS 212
matematyka BR 317 j.polski Ma 9 godz.wych BM biol2
5 11:45-12:30 matematyka BR 317 zrz_chem ZA 116 matematyka BR 317 religia #re5 214 j.polski Ma 9
6 12:40-13:25 j.niemiecki-j1 #n10 218
j.hiszpański-j2 TB 212
j.polski Ma 9 r_biologia BM biol2   j.polski Ma 9
7 13:30-14:15 r_chemia ZA 116   wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 BG wf-b1
   
8 14:20-15:05     wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 BG wf-b1
   

Klasa 4B2

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia #re5 210     r_chemia ZA 116 wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 IG wf-12
2 8:50- 9:35 matematyka BC 225   r_angielski-ar1 KG 215
r_matematyka-mr1 #rm4 225
godz.wych ZA 116 r_chemia ZA 116
3 9:45-10:30 matematyka BC 225 matematyka BC 225 j.angielski-a1 #bp1 310
j.angielski-a2 #bp2 311
j.angielski-ar KG 215
matematyka BC 225 j.angielski-a1 #bp1 310
j.angielski-a2 #bp2 311
j.angielski-ar KG 215
4 10:50-11:35 r_angielski-ar1 KG 215
r_matematyka-mr1 #rm4 225
j.angielski-a1 #bp1 310
j.angielski-a2 #bp2 311
j.angielski-ar KG 215
zrz_biol GT biol1 historia JB 216 historia JB 216
5 11:45-12:30 j.polski WA 217 j.polski WA 217 j.polski WA 217 religia #re5 214 zrz_chem ZA 116
6 12:40-13:25 j.niemiecki-j1 #n11 210 j.hiszpański-j2 #h9 214
j.francuski-j3 #jf 212
j.rosyjski-j4 #jr 210
j.polski WA 217   r_biologia GT biol1
7 13:30-14:15 j.niemiecki-j1 #n11 210 j.hiszpański-j2 #h9 214
j.francuski-j3 #jf 212
j.rosyjski-j4 #jr 210
wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 IG wf-12
  r_biologia GT biol1
8 14:20-15:05     wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 IG wf-12
   

Klasa 4H

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski-a1 PG 309
j.angielski-ar NS 220
zrz_hist AC 319 j.niemiecki-j1 #n9 210 religia DG 217 wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 DC wf-10
2 8:50- 9:35 historia AC 319 r_historia AC 319 j.niemiecki-j1 #n9 210
j.hiszpański-j2 BZ 214
j.angielski-a1 PG 309
j.angielski-ar NS 220
j.polski AA 8
3 9:45-10:30 matematyka BR 317 r_angielski-ar1 NS 220
r_wos-wr1 CM 313
historia AC 319 godz.wych PG 315 j.polski AA 8
4 10:50-11:35 religia DG 210 j.polski AA 8 r_j.polski AA 8 matematyka BR 317 r_historia AC 319
5 11:45-12:30 zrz_hist AC 319 matematyka BR 317 r_angielski-ar1 NS 310
r_wos-wr1 CM 313
j.angielski-a1 PG 309
j.angielski-ar NS 220
r_angielski-ar1 NS 213
r_wos-wr1 CM 313
6 12:40-13:25 j.polski AA 8 j.francuski-j3 #jf 212
j.rosyjski-j4 #jr 210
matematyka BR 317    
7 13:30-14:15 j.hiszpański-j2 BZ 214 j.francuski-j3 #jf 212
j.rosyjski-j4 #jr 210
wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 DC wf-10
   
8 14:20-15:05     wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 DC wf-10
   

Klasa 4P

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-w1 #w14 wf-b1
wf-w2 IG wf-12
j.angielski-ap #a89 213
j.angielski-ar1 PG 310
j.angielski-ar2 NS 220
j.niemiecki-j1 #n9 210 r_angielski-rag NS 220
r_angielski-rag PG 309
r_geografia-rga #grn 314
r_geografia-rga #grn 314
2 8:50- 9:35 wf-w1 #w14 wf-b1
wf-w2 IG wf-12
j.angielski-ap #a89 213
j.angielski-ar1 PG 310
j.angielski-ar2 NS 220
j.niemiecki-j1 #n9 210
j.hiszpański-j2 TB 212
r_wos CM 313 r_angielski-rag NS 220
r_angielski-rag PG 312
r_geografia-rga #grn 314
3 9:45-10:30 j.angielski-ap #a89 213
j.angielski-ar1 PG 309
j.angielski-ar2 NS 220
matematyka 222 r_biologia GT biol1 j.polski AA 8 zrz_biol GT biol1
4 10:50-11:35 r_biologia GT biol1 historia JB 216 r_wos CM 313 j.polski AA 8 zrz_biol GT biol1
5 11:45-12:30 matematyka 222 j.polski AA 8 j.polski AA 8 godz.wych IG wf-3 matematyka 222
6 12:40-13:25 matematyka 222 j.rosyjski-j4 #jr 210 wf-w1 #w14 wf-b1
wf-w2 IG wf-12
historia JB 216 religia DG 1
7 13:30-14:15 j.hiszpański-j2 TB 212 j.rosyjski-j4 #jr 210     religia DG 1

Kadra Nauczycielska

Nasza Kadra

Profesjonalna kadra to gwarancja dobrego funkcjonowania każdej placówki. Poznaj naszych nauczycieli, którzy są specjalistami w przekazywaniu wiedzy!

Nasza kadra

Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja do szkoły średniej? Trudne decyzje? Matura za pasem? Dasz sobie radę! Tu znajdziesz informacje, które pomogą Ci przejść z sukcesem przez rekrutację.

Dołącz do nas!
Skip to content