• Nysa, ul. Jana Sobieskiego 2
  • 77 433 33 31
  • locarol@poczta.onet.pl

Klasa 1MI

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 historia SU 217 matematyka BR 317 r_matematyka BR 317 r_informat.-ai1 #ir6 308
r_angielski-ai2 #a60 312
r_angielski-ai3 #a61 213
r_angielski-ai4 #a62 6
j.angielski-ai3 #a52 213
2 8:50- 9:35 j.polski AS 211 hist.i teraź KA 217 matematyka BR 317 biologia BM biol2 historia SU 216
3 9:45-10:30 wf-w1 #w45 wf-3
wf-w2 #w44 wf-11
wf-w3 #w43 wf-10
wf-w1 #w45 wf-3
wf-w2 #w44 wf-11
wf-w3 #w43 wf-10
j.niemiecki-j1 #n50 218
j.hiszpański-j2 #h50 214
j.hiszpański-j3 #h51 210
religia SB 1 e_dla_bezp KR 313
4 10:50-11:35 matematyka BR 317 wf-w1 #w45 wf-3
wf-w2 #w44 wf-11
wf-w3 #w43 wf-10
j.angielski-ai1 #a50 311
j.angielski-ai2 #a51 312
informatyka-ai3 #i52 308
j.angielski-ai4 #a53 6
r_geografia-gfr LE 216
r_fizyka-gfr #rf6 321
j.polski AS 211
5 11:45-12:30 j.niemiecki-j1 #n50 218
j.hiszpański-j2 #h50 214
j.hiszpański-j3 #h51 210
chemia JD 117 j.angielski-ai1 #a50 311
j.angielski-ai2 #a51 312
informatyka-ai4 #i53 308
j.polski AS 211 godz.wych AS 211
6 12:40-13:25 fizyka-fp #pf3 321
fizyka-fr #rf3 314
informatyka-ai1 #i50 308
j.angielski-ai2 #a51 312
j.angielski-ai3 #a52 213
j.angielski-ai4 #a53 6
hist.i teraź KA 217 j.polski AS 211 r_geografia-gfr LE 210
r_fizyka-gfr #rf6 321
7 13:30-14:15 j.angielski-ai1 #a50 311
informatyka-ai2 #i51 308
j.angielski-ai3 #a52 213
j.angielski-ai4 #a53 6
doradz. zaw. GY 222   plastyka PA 216 geografia-gp #gp3 220
geografia-gr LE 210
8 14:20-15:05       religia SB 1  

 

Klasa 1MG

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 historia JB 216   j.polski WA 217 r_informat.-ai1 #ir6 308
r_angielski-ai2 #a60 312
r_angielski-ai3 #a61 213
r_angielski-ai4 #a62 6
j.angielski-ai3 #a52 213
2 8:50- 9:35 wf-w1 #w33 wf-10
wf-w2 #w40 wf-3
wf-w3 #w41 wf-11
r_matematyka BR 317 j.polski WA 217 hist.i teraź KA 315 j.polski WA 217
3 9:45-10:30 biologia BM biol2 matematyka BR 317 j.niemiecki-j1 #n50 218
j.hiszpański-j2 #h50 214
j.hiszpański-j3 #h51 210
historia JB 216 religia SB 1
4 10:50-11:35 j.polski WA 217 hist.i teraź KA 217 j.angielski-ai1 #a50 311
j.angielski-ai2 #a51 312
informatyka-ai3 #i52 308
j.angielski-ai4 #a53 6
r_geografia-gfr EO 314
r_fizyka-gfr #rf6 321
e_dla_bezp KR 214
5 11:45-12:30 j.niemiecki-j1 #n50 218
j.hiszpański-j2 #h50 214
j.hiszpański-j3 #h51 210
godz.wych BR 317 j.angielski-ai1 #a50 311
j.angielski-ai2 #a51 312
informatyka-ai4 #i53 308
wf-w1 #w33 wf-10
wf-w2 #w40 wf-3
wf-w3 #w41 wf-11
chemia JD 117
6 12:40-13:25 fizyka-fp #pf3 321
fizyka-fr #rf3 314
informatyka-ai1 #i50 308
j.angielski-ai2 #a51 312
j.angielski-ai3 #a52 213
j.angielski-ai4 #a53 6
matematyka BR 317 wf-w1 #w33 wf-10
wf-w2 #w40 wf-3
wf-w3 #w41 wf-11
r_geografia-gfr EO 314
r_fizyka-gfr #rf6 321
7 13:30-14:15 j.angielski-ai1 #a50 311
informatyka-ai2 #i51 308
j.angielski-ai3 #a52 213
j.angielski-ai4 #a53 6
plastyka PA 220   religia SB 1 geografia-gp #gp3 220
geografia-gr EO 314
8 14:20-15:05 matematyka BR 317 doradz. zaw. GY 222      

 

Klasa 1B1

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski Ri 318 hist.i teraź KA 217 r_biologia GT biol1   j.angielski-a1 #a30 6
j.angielski-a2 #a31 311
informatyka-a3 #i32 308
2 8:50- 9:35 fizyka JL 321 informatyka-a2 #i31 309
j.angielski-a3 #a32 215
r_angielski-g1 #31r 311
r_angielski-g2 #32r 215
r_matematyka-g3 #rm3 219
j.angielski-a1 #a30 6 biologia GT biol1
3 9:45-10:30 religia SB 1 informatyka-a1 #i30 308
j.angielski-a2 #a31 311
j.angielski-a3 #a32 215
j.angielski-a1 #a30 6
j.angielski-a2 #a31 311
j.angielski-a3 #a32 215
historia SU 218 wf-w1 #w30 wf-3
wf-w2 DC wf-10
4 10:50-11:35 j.niemiecki-j1 #n30 218
j.hiszpański-j2 BZ 214
geografia TE 210 j.niemiecki-j1 #n30 218
j.hiszpański-j2 BZ 214
j.polski Ri 318 wf-w1 #w30 wf-3
wf-w2 DC wf-10
5 11:45-12:30 godz.wych FF 318 religia SB 1 matematyka KE 219 j.polski Ri 318 historia SU 216
6 12:40-13:25 matematyka KE 219 plastyka PA biol1 j.polski Ri 318 r_chemia ZA 116 matematyka KE 219
7 13:30-14:15 r_biologia GT biol1 wf-w1 #w30 wf-3
wf-w2 DC wf-10
doradz. zaw. GY 222 chemia ZA 116 e_dla_bezp KR 218
8 14:20-15:05     hist.i teraź KA 217    

 

Klasa 1B2

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 fizyka JL 321   geografia TE 222   j.angielski-a1 #a30 6
j.angielski-a2 #a31 311
informatyka-a3 #i32 308
2 8:50- 9:35 religia SB 1 informatyka-a2 #i31 309
j.angielski-a3 #a32 215
r_angielski-g1 #31r 311
r_angielski-g2 #32r 215
r_matematyka-g3 #rm3 219
j.angielski-a1 #a30 6 matematyka KE 219
3 9:45-10:30 historia SU 218 informatyka-a1 #i30 308
j.angielski-a2 #a31 311
j.angielski-a3 #a32 215
j.angielski-a1 #a30 6
j.angielski-a2 #a31 311
j.angielski-a3 #a32 215
r_biologia BM biol2 wf-w1 #w30 wf-3
wf-w2 IG wf-11
4 10:50-11:35 j.niemiecki-j1 #n30 218
j.hiszpański-j2 TB 210
j.polski AS 211 j.niemiecki-j1 #n30 218
j.hiszpański-j2 TB 210
chemia ZA 116 wf-w1 #w30 wf-3
wf-w2 IG wf-11
5 11:45-12:30 r_biologia BM biol2 j.polski AS 211 j.polski AS 211 historia SU 218 godz.wych TB 214
6 12:40-13:25 r_chemia ZA 116 doradz. zaw. GY 222 biologia BM biol2 matematyka KE 219 hist.i teraź KA 315
7 13:30-14:15 j.polski AS 211 wf-w1 #w30 wf-3
wf-w2 IG wf-11
hist.i teraź KA 217 matematyka KE 219  
8 14:20-15:05 e_dla_bezp KR 216 plastyka PA 220 religia SB 1    

 

Klasa 1BT

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski Ma 9 matematyka 225   hist.i teraź KA 315 j.angielski-a1 JA 312
j.angielski-a2 PG 309
2 8:50- 9:35 wf-w1 #w33 wf-10
wf-w2 DC wf-12
j.polski Ma 9   fizyka JL 321 matematyka 225
3 9:45-10:30 chemia-chp JD 117
chemia-chr ZA 116
j.polski Ma 9 religia SB 1 hist.i teraź KA 315 godz.wych BZ 214
4 10:50-11:35 matematyka 225 religia SB 1 r_biologia GT biol1 j.polski Ma 9 r_biologia GT biol1
5 11:45-12:30 biologia GT biol1 plastyka PA 217 historia KA 214 wf-w1 #w33 wf-10
wf-w2 DC wf-12
e_dla_bezp KR 218
6 12:40-13:25 j.angielski-a1 JA 312
j.angielski-a2 PG 309
geografia EO 314 j.niemiecki-j1 #n36 218
j.hiszpański-j2 BZ 214
wf-w1 #w33 wf-10
wf-w2 DC wf-12
r_chemia-g1 ZA 116
r_matematyka-g2 225
7 13:30-14:15 r_angielski-a1 JA 312
r_angielski-a2 PG 309
j.angielski-a1 JA 312
j.angielski-a2 PG 314
j.niemiecki-j1 #n36 218
j.hiszpański-j2 BZ 214
informatyka-i2 #i34 308 historia KA 315
8 14:20-15:05   informatyka-i1 #i33 308
informatyka-i3 #i35 309
doradz. zaw. GY 222    

 

Klasa 1P

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka KP 315 r_angielski-1/3 #r1 6
r_angielski-2/3 #r2 312
r_angielski-3/3 #r3 311
j.hiszpański-j2 TB 210 geografia EO 314 r_biologia BM biol2
2 8:50- 9:35 matematyka KP 315 j.angielski-ai1 #a01 6
j.angielski-ai2 #a02 312
j.angielski-ai3 #a03 311
j.hiszpański-j2 TB 212 historia SU 218 religia SB 1
3 9:45-10:30 wf-w1 #w45 wf-3
wf-w2 #w44 wf-11
wf-w3 #w43 wf-10
wf-w1 #w45 wf-3
wf-w2 #w44 wf-11
wf-w3 #w43 wf-10
j.polski WA 217 j.angielski-ai1 #a01 6
informatyka-ai2 #i41 309
j.angielski-ai3 #a03 311
godz.wych IM 210
4 10:50-11:35 r_wos CM 313 wf-w1 #w45 wf-3
wf-w2 #w44 wf-11
wf-w3 #w43 wf-10
j.polski WA 217 chemia JD 117 informatyka-ai1 #i40 308
j.angielski-ai2 #a02 312
j.angielski-ai3 #a03 311
5 11:45-12:30 religia SB 1 psychologia IM 214 biologia BM biol2 doradz. zaw. GY 215 j.angielski-ai1 #a01 6
j.angielski-ai2 #a02 312
informatyka-ai3 #i42 309
6 12:40-13:25 e_dla_bezp KR 216 j.polski WA 217 j.niemiecki-j1 #n36 218 historia SU 218 plastyka PA 317
7 13:30-14:15 hist.i teraź CM 313 hist.i teraź CM 313 j.niemiecki-j1 #n36 218 j.polski WA 217  
8 14:20-15:05 fizyka IC 321 matematyka KP 315   r_biologia BM biol2  

 

Klasa 1H

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia SB 1   j.polski AS 211   r_historia AC 319
2 8:50- 9:35 godz.wych NS 220 j.polski AS 211 j.angielski-ap RK 310
j.angielski-ar NS 220
r_j.polski AS 211 r_angielski-g1 NS 220
r_wos-g2 #wo3 313
3 9:45-10:30 j.polski AS 211 hist.i teraź KA 217 j.angielski-ap RK 310
j.angielski-ar NS 220
geografia EO 314 wf-w1 #w30 wf-3
wf-w2 BG wf-12
4 10:50-11:35 j.polski AS 211 matematyka KP 315 hist.i teraź KA 211 doradz. zaw. GY 222 wf-w1 #w30 wf-3
wf-w2 BG wf-12
5 11:45-12:30 e_dla_bezp KR 216 matematyka KP 315 matematyka KP 315 religia SB 1 biologia BM biol2
6 12:40-13:25 r_j.polski AS 211 j.angielski-ap RK 310
j.angielski-ar NS 220
j.niemiecki-j1 #n36 218
j.hiszpański-j2 TB 210
plastyka PA 216 chemia JD 117
7 13:30-14:15 historia AC 319 wf-w1 #w30 wf-3
wf-w2 BG wf-12
j.niemiecki-j1 #n36 218
j.hiszpański-j2 TB 210
informatyka-i2 #i34 308  
8 14:20-15:05 historia AC 319 informatyka-i1 #i33 308
informatyka-i3 #i35 309
fizyka IC 321    

 

Klasa 1A

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 biologia BM biol2 r_angielski-1/3 #r1 6
r_angielski-2/3 #r2 312
r_angielski-3/3 #r3 311
matematyka KP 315   geografia EO 314
2 8:50- 9:35 wf-w1 #w33 wf-10
wf-w2 #w40 wf-3
wf-w3 #w41 wf-11
j.angielski-ai1 #a01 6
j.angielski-ai2 #a02 312
j.angielski-ai3 #a03 311
j.polski Ma 9 chemia JD 117 r_j.polski-g1 Ma 9
r_wos-g2 #wo3 313
3 9:45-10:30 j.polski Ma 9 matematyka KP 315 j.polski Ma 9 j.angielski-ai1 #a01 6
informatyka-ai2 #i41 309
j.angielski-ai3 #a03 311
historia SU 216
4 10:50-11:35 matematyka KP 315 r_geografia EO 314 religia SB 1 historia SU 218 informatyka-ai1 #i40 308
j.angielski-ai2 #a02 312
j.angielski-ai3 #a03 311
5 11:45-12:30 hist.i teraź CM 313 r_geografia EO 314 doradz. zaw. GY 215 wf-w1 #w33 wf-10
wf-w2 #w40 wf-3
wf-w3 #w41 wf-11
j.angielski-ai1 #a01 6
j.angielski-ai2 #a02 312
informatyka-ai3 #i42 309
6 12:40-13:25 hist.i teraź CM 313 j.hiszpański-j2 BZ 214
j.hiszpański-j3 TB 212
j.niemiecki-j1 #n36 218 wf-w1 #w33 wf-10
wf-w2 #w40 wf-3
wf-w3 #w41 wf-11
e_dla_bezp KR 218
7 13:30-14:15 fizyka IC 321   j.niemiecki-j1 #n36 218 j.polski Ma 9 plastyka PA 317
8 14:20-15:05 religia SB 1     j.hiszpański-j2 BZ 214
j.hiszpański-j3 TB 212
godz.wych EO 314

 

Klasa 2MI

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 chemia JD 117 j.angielski-air #a99 213
j.angielski-air #a98 310
j.angielski-air #a97 215
wf-w1 #w99 wf-10
wf-w2 SJ wf-3
historia SU 218 przedsięb. BK 211
2 8:50- 9:35 historia SU 218 j.angielski-air #a99 213
j.angielski-air #a98 310
informatyka-air #i97 308
wf-w1 #w99 wf-10
wf-w2 SJ wf-3
geografia-gp #pg1 225
geografia-gr #gr1 314
j.polski Ri 318
3 9:45-10:30 j.angielski-air #a99 213
informatyka-air #i98 308
j.angielski-air #a97 215
geografia-gp #pg1 218
geografia-gr #gr1 314
matematyka BR 317 j.niemiecki-j1 JS 210
j.hiszpański-j2 BZ 214
matematyka BR 317
4 10:50-11:35 fizyka-fp #pf1 321
fizyka-fr #rf1 216
biologia GL biol1 j.polski Ri 318 j.niemiecki-j1 JS 210
j.hiszpański-j2 BZ 214
matematyka BR 317
5 11:45-12:30 informatyka-air #i99 308
j.angielski-air #a98 310
j.angielski-air #a97 215
wos MJ 218 j.polski Ri 318 biologia GL biol1 r_informat.-air #99i 308
r_angielski-air #98r 310
r_angielski-air #97r 215
6 12:40-13:25 wf-w1 #w99 wf-10
wf-w2 SJ wf-3
matematyka BR 317 r_geografia-gfr #gr2 314
r_fizyka-gfr #rf2 321
chemia JD 117 r_informat.-air #99i 308
r_angielski-air #98r 310
r_angielski-air #97r 215
7 13:30-14:15 religia WI 117 r_matematyka BR 317 r_geografia-gfr #gr2 314
r_fizyka-gfr #rf2 321
j.polski Ri 318  
8 14:20-15:05 religia WI 117     godz.wych Ri 318  

 

Klasa 2MG

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski AA 8 j.angielski-air #a99 213
j.angielski-air #a98 310
j.angielski-air #a97 215
historia JB 216 matematyka BR 317 wf-w1 #w96 wf-3
wf-w2 IG wf-10
2 8:50- 9:35 religia WI 217 j.angielski-air #a99 213
j.angielski-air #a98 310
informatyka-air #i97 308
j.polski AA 8 geografia-gp #pg1 225
geografia-gr #gr1 314
r_matematyka BR 317
3 9:45-10:30 j.angielski-air #a99 213
informatyka-air #i98 308
j.angielski-air #a97 215
geografia-gp #pg1 218
geografia-gr #gr1 314
j.polski AA 8 wf-w1 #w96 wf-3
wf-w2 IG wf-10
wos MJ 218
4 10:50-11:35 fizyka-fp #pf1 321
fizyka-fr #rf1 216
chemia JD 117 matematyka BR 317 wf-w1 #w96 wf-3
wf-w2 IG wf-10
j.niemiecki-j1 MJ 218
j.hiszpański-j2 TB 212
5 11:45-12:30 informatyka-air #i99 308
j.angielski-air #a98 310
j.angielski-air #a97 215
historia JB 216 j.niemiecki-j1 MJ 218
j.hiszpański-j2 TB 212
religia WI 225 r_informat.-air #99i 308
r_angielski-air #98r 310
r_angielski-air #97r 215
6 12:40-13:25 matematyka BR 317 godz.wych MJ 218 r_geografia-gfr #gr2 314
r_fizyka-gfr #rf2 321
biologia BM biol2 r_informat.-air #99i 308
r_angielski-air #98r 310
r_angielski-air #97r 215
7 13:30-14:15 matematyka BR 317 biologia BM biol2 r_geografia-gfr #gr2 314
r_fizyka-gfr #rf2 321
chemia JD 117 j.polski AA 8
8 14:20-15:05     przedsięb. BK 220    

 

Klasa 2B1

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski-a1 #a96 311
j.angielski-a2 #a95 312
j.angielski-a3 #a94 213
j.angielski-a4 #a9p 215
matematyka GK 222 chemia ZA 116 religia WI 225 wf-w1 #w96 wf-3
wf-w2 BG wf-11
2 8:50- 9:35 j.angielski-a1 #a96 311
j.angielski-a2 #a95 312
j.angielski-a3 #a94 213
j.angielski-a4 #a9p 215
geografia TE 117 r_chemia ZA 116 j.angielski-a1 #a96 311
j.angielski-a2 #a95 312
j.angielski-a3 #a94 213
j.angielski-a4 #a9p 215
przedsięb. BK 211
3 9:45-10:30 j.niemiecki-j1 #n98 210
j.hiszpański-j2 TB 212
j.niemiecki-j1 #n98 210
j.hiszpański-j2 TB 212
j.polski Ri 318 wf-w1 #w96 wf-3
wf-w2 BG wf-11
matematyka GK 222
4 10:50-11:35 godz.wych JA 312 j.polski Ri 318 geografia TE 216 wf-w1 #w96 wf-3
wf-w2 BG wf-11
religia WI 1
5 11:45-12:30 r_angielski-g1 #arb 213
r_angielski-g2 #arc 312
r_matematyka-g3 #rm1 222
j.polski Ri 318 r_biologia GT biol1 r_angielski-g1 #arb 213
r_angielski-g2 #arc 312
r_matematyka-g3 #rm1 222
r_biologia GT biol1
6 12:40-13:25 biologia GT biol1 chemia ZA 116 matematyka GK 222 j.polski Ri 318 historia SU 216
7 13:30-14:15 wos MJ 218 informatyka-i2 #i95 308
informatyka-i3 #i94 309
matematyka GK 117 historia SU 218 fizyka JL 321
8 14:20-15:05 biologia GT biol1       informatyka-i1 #i96 308

 

Klasa 2B2

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski-a1 #a96 311
j.angielski-a2 #a95 312
j.angielski-a3 #a94 213
j.angielski-a4 #a9p 215
biologia BM biol2 wf-w1 #w93 wf-11
wf-w2 IG wf-b1
fizyka JL 321  
2 8:50- 9:35 j.angielski-a1 #a96 311
j.angielski-a2 #a95 312
j.angielski-a3 #a94 213
j.angielski-a4 #a9p 215
r_biologia BM biol2 wf-w1 #w93 wf-11
wf-w2 IG wf-b1
j.angielski-a1 #a96 311
j.angielski-a2 #a95 312
j.angielski-a3 #a94 213
j.angielski-a4 #a9p 215
biologia BM biol2
3 9:45-10:30 j.niemiecki-j1 #n98 210
j.hiszpański-j2 BZ 214
j.niemiecki-j1 #n98 210
j.hiszpański-j2 BZ 214
chemia ZA 116 religia WI 225 geografia TE 315
4 10:50-11:35 religia WI 215 wos MJ 218 r_chemia ZA 116 godz.wych 213 matematyka 225
5 11:45-12:30 r_angielski-g1 #arb 213
r_angielski-g2 #arc 312
r_matematyka-g3 #rm1 222
chemia ZA 116 historia JB 216 r_angielski-g1 #arb 213
r_angielski-g2 #arc 312
r_matematyka-g3 #rm1 222
matematyka 225
6 12:40-13:25 wf-w1 #w93 wf-11
wf-w2 IG wf-b1
matematyka 225 historia JB 216 geografia TE 315 j.polski AS 211
7 13:30-14:15 matematyka 225 informatyka-i2 #i95 308
informatyka-i3 #i94 309
przedsięb. BK 220 j.polski AS 211 j.polski AS 211
8 14:20-15:05     r_biologia BM biol2 j.polski AS 211 informatyka-i1 #i96 308

 

Klasa 2H1

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka KE 219 r_wos #rw1 313 j.hiszpański-j2 BZ 214 r_j.polski WA 217 wf-w1 #w96 wf-3
wf-w2 DC wf-12
2 8:50- 9:35 informatyka TG 309 wos-wp MJ 218
wos-wr #wr1 313
j.hiszpański-j2 BZ 214 r_j.polski WA 217 r_angielski-a2 #ar1 213
r_angielski-a3 #ar2 215
r_angielski-a4 #ar3 311
3 9:45-10:30 fizyka JL 321 matematyka KE 219 historia-hp1 #rh1 319
historia-hp2 #ph1 216
wf-w1 #w96 wf-3
wf-w2 DC wf-12
chemia JD 117
4 10:50-11:35 r_geografia-ghr #rg3 314
r_historia-ghr #rh2 319
biologia BM biol2 matematyka KE 219 wf-w1 #w96 wf-3
wf-w2 DC wf-12
chemia JD 117
5 11:45-12:30 j.polski WA 217 przedsięb. BK 321 j.polski WA 217 godz.wych WA 217 j.polski WA 217
6 12:40-13:25 biologia BM biol2 historia-hp1 #rh1 319
historia-hp2 #ph1 216
j.angielski-a1 #a93 310
j.angielski-a2 #a92 213
j.angielski-a3 #a91 215
j.angielski-a4 #a90 311
geografia-gp1 #rg2 314
geografia-gp2 #pg2 220
j.polski WA 217
7 13:30-14:15 j.niemiecki-j1 #n93 210 j.angielski-a1 #a93 310
j.angielski-a2 #a92 213
j.angielski-a3 #a91 215
j.angielski-a4 #a90 311
r_angielski-a2 #ar1 213
r_angielski-a3 #ar2 215
r_angielski-a4 #ar3 311
geografia-gp1 #rg2 314
geografia-gp2 #pg2 220
religia #re1 1
8 14:20-15:05 r_wos #rw1 313 j.angielski-a1 #a93 310
j.angielski-a2 #a92 213
j.angielski-a3 #a91 215
j.angielski-a4 #a90 311
j.niemiecki-j1 #n93 210 matematyka KE 219 religia #re1 1

 

Klasa 2H2

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_wos #wr3 313   wf-w1 #w93 wf-11
wf-w2 #w99 wf-10
wos-wr #wr2 313 r_wos #wr3 313
2 8:50- 9:35 j.polski Ma 9 matematyka 225 wf-w1 #w93 wf-11
wf-w2 #w99 wf-10
j.polski Ma 9 r_angielski-a2 #ar1 213
r_angielski-a3 #ar2 215
r_angielski-a4 #ar3 311
3 9:45-10:30 informatyka TG 309 matematyka 225 historia-hp1 #rh1 319
historia-hp2 #ph1 216
j.polski Ma 9 fizyka JL 321
4 10:50-11:35 r_geografia-ghr #rg3 314
r_historia-ghr #rh2 319
przedsięb. BK 321 j.polski Ma 9 biologia GL biol1 godz.wych CM 313
5 11:45-12:30 matematyka 225 biologia GL biol1 chemia JD 117 chemia JD 117 r_j.polski Ma 9
6 12:40-13:25 wf-w1 #w93 wf-11
wf-w2 #w99 wf-10
historia-hp1 #rh1 319
historia-hp2 #ph1 216
j.angielski-a1 #a93 310
j.angielski-a2 #a92 213
j.angielski-a3 #a91 215
j.angielski-a4 #a90 311
geografia-gp1 #rg2 314
geografia-gp2 #pg2 220
r_j.polski Ma 9
7 13:30-14:15 j.niemiecki-j1 #n93 210
j.hiszpański-j2 #h92 212
j.hiszpański-j3 #h93 214
j.angielski-a1 #a93 310
j.angielski-a2 #a92 213
j.angielski-a3 #a91 215
j.angielski-a4 #a90 311
r_angielski-a2 #ar1 213
r_angielski-a3 #ar2 215
r_angielski-a4 #ar3 311
geografia-gp1 #rg2 314
geografia-gp2 #pg2 220
religia #re1 1
8 14:20-15:05 matematyka 225 j.angielski-a1 #a93 310
j.angielski-a2 #a92 213
j.angielski-a3 #a91 215
j.angielski-a4 #a90 311
j.niemiecki-j1 #n93 210
j.hiszpański-j2 #h92 212
j.hiszpański-j3 #h93 214
wos-wp CM 313 religia #re1 1

 

Klasa 2P

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_wos #wr3 313 r_wos #rw1 313 wf-w1 #w93 wf-11
wf-w2 DC wf-12
wos #wr2 313 r_wos #wr3 313
2 8:50- 9:35 j.polski AA 8 wos #wr1 313 wf-w1 #w93 wf-11
wf-w2 DC wf-12
informatyka-1/2 RS 308
informatyka-2/2 Be 309
r_angielski-a1 #ar1 213
r_angielski-a2 #ar2 215
r_angielski-a3 #ar3 311
3 9:45-10:30 matematyka 225 religia SB 1 matematyka 225 chemia JD 117 historia AC 319
4 10:50-11:35 chemia JD 117 innowacja_wf BG wf-b1 matematyka 225 religia SB 1 r_biologia BM biol2
5 11:45-12:30 historia AC 319 biologia BM biol2 fizyka IC 321 godz.wych JS 210 j.polski AA 8
6 12:40-13:25 wf-w1 #w93 wf-11
wf-w2 DC wf-12
przedsięb. BK 321 j.angielski-a1 #a92 213
j.angielski-a2 #a91 215
j.angielski-a3 #a90 311
j.polski AA 8 biologia BM biol2
7 13:30-14:15 j.niemiecki-j1 #n93 210
j.hiszpański-j2 #h92 212
j.hiszpański-j3 #h93 214
j.angielski-a1 #a92 213
j.angielski-a2 #a91 215
j.angielski-a3 #a90 311
r_angielski-a1 #ar1 213
r_angielski-a2 #ar2 215
r_angielski-a3 #ar3 311
j.polski AA 8 matematyka 225
8 14:20-15:05 r_wos #rw1 313 j.angielski-a1 #a92 213
j.angielski-a2 #a91 215
j.angielski-a3 #a90 311
j.niemiecki-j1 #n93 210
j.hiszpański-j2 #h92 212
j.hiszpański-j3 #h93 214
geografia LE 220 geografia LE 210

 

Klasa 3MI

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_matematyka GK 222 j.polski AS 211 r_angielski-air #a86 6
j.angielski-air #a87 312
j.niemiecki-j1 #n11 210
j.hiszpański-j3 #h9 214
j.francuski-j3 #jf6 212
j.rosyjski-j4 #jr6 210
2 8:50- 9:35 matematyka GK 222 historia AC 319 r_matematyka GK 222 j.niemiecki-j1 #n11 210
j.hiszpański-j3 #h9 214
r_informat.-air RS 308
r_angielski-air #a86 6
r_angielski-air #a85 312
3 9:45-10:30 biologia GT biol1 j.angielski-air #app 213
informatyka-air #i12 309
r_angielski-air #a85 312
chemia JD 117 j.polski AS 211 r_informat.-air RS 308
j.angielski-air #a88 6
4 10:50-11:35 j.angielski-air #app 213
j.angielski-air #a88 6
informatyka-air #i13 308
matematyka GK 222 fizyka-fp #pf5 321
fizyka-fr #rf7 314
j.polski AS 211 r_geografia-gfr #grn 210
r_fizyka-gfr #rf9 321
5 11:45-12:30 fizyka-fp #pf5 321
fizyka-fr #rf7 314
matematyka GK 222 j.angielski-air #app 213 geografia-gp #pg6 216
geografia-gr #ngr 220
r_geografia-gfr #grn 210
r_fizyka-gfr #rf9 321
6 12:40-13:25 historia AC 319 j.polski AS 211 informatyka-air RS 308
j.angielski-air #a88 6
j.angielski-air #a87 312
religia #re2 225 religia #re2 1
7 13:30-14:15 wf-w1 Cz wf-3
wf-w2 #w16 wf-10
przedsięb. BK 321 godz.wych BL 6 wf-w1 Cz wf-3
wf-w2 #w16 wf-10
r_matematyka GK 222
8 14:20-15:05 j.francuski-j3 #jf6 212
j.rosyjski-j4 #jr6 210
j.angielski-air #a87 312   wf-w1 Cz wf-3
wf-w2 #w16 wf-10
zrz_ang PG 313

 

Klasa 3MG

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_matematyka 225 przedsięb. BK biol1 r_angielski-air #a86 6
j.angielski-air #a87 312
godz.wych JB 216 j.niemiecki-j1 #n10 218
j.francuski-j2 #jf6 212
j.hiszpański-j3 BZ 214
2 8:50- 9:35 r_matematyka 225 historia JB 216 matematyka 225 historia JB 216 r_angielski-air #a86 6
r_angielski-air #a85 312
3 9:45-10:30 j.polski WA 217 informatyka-air #i12 309
r_angielski-air #a85 312
biologia GT biol1 j.polski WA 217 j.angielski-air #a88 6
4 10:50-11:35 j.angielski-air #a88 6
informatyka-air #i13 308
matematyka 225 fizyka-fp #pf5 321
fizyka-fr #rf7 314
j.polski WA 217 r_geografia-gfr EO 314
r_fizyka-gfr #rf9 321
5 11:45-12:30 fizyka-fp #pf5 321
fizyka-fr #rf7 314
matematyka 225 zrz_mat 225 geografia-gp #pg6 216
geografia-gr EO 314
r_geografia-gfr EO 314
r_fizyka-gfr #rf9 321
6 12:40-13:25 j.polski WA 217 chemia JD 117 j.angielski-air #a88 6
j.angielski-air #a87 312
religia #re2 225 religia #re2 1
7 13:30-14:15 wf-w1 #w14 wf-11
wf-w2 #w16 wf-10
r_matematyka 225   wf-w1 #w14 wf-11
wf-w2 #w16 wf-10
 
8 14:20-15:05 j.niemiecki-j1 #n10 218
j.francuski-j2 #jf6 212
j.hiszpański-j3 BZ 214
j.angielski-air #a87 312   wf-w1 #w14 wf-11
wf-w2 #w16 wf-10
 

 

Klasa 3B1

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka BR 317 informatyka-i1 #ib1 308
informatyka-i2 #ib2 309
j.angielski-a1 #bp1 310
j.angielski-a2 #bp2 311
j.angielski-a3 NS 220
r_chemia ZA 116 j.niemiecki-j1 #n10 218
2 8:50- 9:35 r_chemia ZA 116 przedsięb. BK biol1 fizyka JL 321 matematyka BR 317 wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 BG wf-10
3 9:45-10:30 r_angielski-g1 NS 220
r_matematyka-g2 BR 317
historia JB 216 r_biologia BM biol2 r_angielski-g1 NS 220
r_matematyka-g2 BR 317
biologia BM biol2
4 10:50-11:35 j.polski Ma 9 j.polski Ma 9 r_biologia BM biol2 j.angielski-a1 #bp1 310
j.angielski-a2 #bp2 311
j.angielski-a3 NS 220
geografia TE 315
5 11:45-12:30 j.polski Ma 9 wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 BG wf-10
j.polski Ma 9 fizyka JL 321 r_chemia ZA 116
6 12:40-13:25 j.angielski-a1 #bp1 310
j.angielski-a2 #bp2 311
j.angielski-a3 NS 220
wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 BG wf-10
zrz_chem ZA 116 matematyka BR 317 j.hiszpański-j2 TB 212
7 13:30-14:15 godz.wych BM biol2 chemia ZA 116 historia JB 216 religia #re3 225 j.hiszpański-j2 TB 212
8 14:20-15:05 j.niemiecki-j1 #n10 218 zrz_biol BM biol2 informatyka-i3 #ib3 308 religia #re3 225  

 

Klasa 3B2

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_biologia GT biol1 informatyka-i1 #ib1 308
informatyka-i2 #ib2 309
j.angielski-a1 #bp1 310
j.angielski-a2 #bp2 311
j.angielski-a3 KG 215
j.niemiecki-j1 #n11 210
j.hiszpański-j3 #h9 214
j.francuski-j3 #jf6 212
j.rosyjski-j4 #jr6 210
2 8:50- 9:35 biologia GT biol1 matematyka GK 222 historia JB 216 j.niemiecki-j1 #n11 210
j.hiszpański-j3 #h9 214
wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 IG wf-11
3 9:45-10:30 historia JB 216 przedsięb. BK 321 fizyka JL 321 r_angielski-g1 KG 215
r_matematyka-g2 GK 222
j.polski WA 217
4 10:50-11:35 r_chemia ZA 116 r_chemia ZA 116 r_angielski-g1 KG 215
r_matematyka-g2 GK 222
j.angielski-a1 #bp1 310
j.angielski-a2 #bp2 311
j.angielski-a3 KG 215
j.polski WA 217
5 11:45-12:30 chemia ZA 116 wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 IG wf-11
matematyka GK 222 r_chemia ZA 116 geografia TE 315
6 12:40-13:25 j.angielski-a1 #bp1 310
j.angielski-a2 #bp2 311
j.angielski-a3 KG 215
wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 IG wf-11
r_biologia GT biol1 matematyka GK 222 zrz_biol GT biol1
7 13:30-14:15 fizyka JL 314 j.polski WA 217 zrz_chem ZA 116 religia #re3 225 godz.wych ZA 116
8 14:20-15:05 j.francuski-j3 #jf6 212
j.rosyjski-j4 #jr6 210
j.polski WA 217 informatyka-i3 #ib3 308 religia #re3 225  

 

Klasa 3H

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 informatyka-i1 #ih1 308
informatyka-i2 #ih2 309
j.niemiecki-j1 #n9 210
j.hiszpański-j3 BZ 214
godz.wych PG 314 j.angielski-a1 PG 309
j.angielski-a2 NS 220
j.francuski-j2 #jf6 212
j.rosyjski-j4 #jr6 210
2 8:50- 9:35 historia AC 319 j.niemiecki-j1 #n9 210
j.hiszpański-j3 BZ 214
r_historia AC 319 r_angielski-g1 NS 220
r_wos-g2 CM 313
wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 DC wf-12
3 9:45-10:30 religia WI 222 r_j.polski AA 8 geografia TE 222 fizyka JL 321 przedsięb. BK 211
4 10:50-11:35 r_j.polski AA 8 j.polski AA 8 j.angielski-a1 PG 309
j.angielski-a2 NS 220
matematyka BR 317 zrz_pol AA 8
5 11:45-12:30 j.angielski-a1 PG 309
j.angielski-a2 NS 220
wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 DC wf-12
fizyka JL 313 r_j.polski AA 8 religia WI 1
6 12:40-13:25 j.polski AA 8 wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 DC wf-12
j.polski AA 8 historia AC 319 r_angielski-g1 NS 220
r_wos-g2 CM 313
7 13:30-14:15 j.polski AA 8 chemia JD 117 matematyka BR 317 biologia BM biol2 r_historia AC 319
8 14:20-15:05 informatyka-j1 #ih3 308
j.francuski-j2 #jf6 212
j.rosyjski-j4 #jr6 210
  matematyka BR 317    

 

Klasa 3P

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 informatyka-i1 #ih1 308
informatyka-i2 #ih2 309
j.niemiecki-j1 #n9 210 matematyka 225 j.polski AA 8 j.rosyjski-j3 #jr6 210
2 8:50- 9:35 historia JB 216 j.niemiecki-j1 #n9 210
j.hiszpański-j2 TB 212
chemia JD 117 j.polski AA 8 fizyka JL 321
3 9:45-10:30 j.polski AA 8 j.angielski-1/3 PG 310
j.angielski-2/3 NS 220
j.angielski-3/3 #app 213
r_wos CM 313 zrz_wos CM 313 matematyka 225
4 10:50-11:35 j.angielski-1/3 PG 309
j.angielski-2/3 NS 220
j.angielski-3/3 #app 213
historia JB 216 j.polski AA 8 religia WI 225 r_angielski-ag1 PG 309
r_angielski-ag2 NS 220
r_geografia-ag3 #grn 210
5 11:45-12:30 religia WI 117 r_wos CM 313 j.angielski-1/3 PG 309
j.angielski-2/3 NS 220
j.angielski-3/3 #app 213
geografia-gpr #ngr 220
geografia-gpr TE 315
r_angielski-ag1 PG 311
r_angielski-ag2 NS 220
r_geografia-ag3 #grn 210
6 12:40-13:25 matematyka 225 r_wos CM 313 przedsięb. BK 220 fizyka JL 321 godz.wych IG 8
7 13:30-14:15 wf-w1 #w14 wf-11
wf-w2 IG wf-12
j.hiszpański-j2 TB 212 innowacja_bi GT biol1 wf-w1 #w14 wf-11
wf-w2 IG wf-12
biologia GT biol1
8 14:20-15:05 informatyka-j1 #ih3 308
j.rosyjski-j3 #jr6 210
  r_biologia GT biol1 wf-w1 #w14 wf-11
wf-w2 IG wf-12
r_biologia GT biol1

 

Klasa 4PMI

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   r_geografia-gfr #rg1 314
r_fizyka-gfr BS 220
  matematyka GK 222  
2 8:50- 9:35 j.niemiecki-j1 #n5 210
j.hiszpański-j3 TB 212
r_geografia-gfr #rg1 314
r_fizyka-gfr BS 220
  matematyka GK 222 j.francuski-j2 #jf5 212
j.rosyjski-j4 #jr5 315
3 9:45-10:30 historia AC 319 matematyka GK 222 wf-w1 SJ wf-3
wf-w2 #w8 wf-10
r_angielski-air #a22 312
r_angielski-air #a23 310
r_informat.-air #ri1 308
j.angielski-a1 #r20 312
j.angielski-a2 #r21 309
j.angielski-a3 #p20 220
j.angielski-a4 #p21 311
4 10:50-11:35 r_matematyka GK 222 j.angielski-a1 #r20 312
j.angielski-a2 #r21 309
j.angielski-a3 #p20 220
j.angielski-a4 #p21 311
wf-w1 SJ wf-3
wf-w2 #w8 wf-10
r_angielski-air #a22 312
r_angielski-air #a23 309
r_informat.-air #ri1 308
matematyka GK 222
5 11:45-12:30 wf-w1 SJ wf-3
wf-w2 #w8 wf-10
j.angielski-a1 #r20 312
j.angielski-a2 #r21 309
j.angielski-a3 #p20 220
j.angielski-a4 #p21 311
historia AC 319 j.polski Ma 9 zrz_mat GK 222
6 12:40-13:25 j.francuski-j2 #jf5 212
j.rosyjski-j4 #jr5 318
j.polski Ma 9 j.polski Ma 9 godz.wych Ma 9 zrz_mat GK 222
7 13:30-14:15   religia #re4 1 j.polski Ma 9 j.niemiecki-j1 #n5 210
j.hiszpański-j3 TB 212
 
8 14:20-15:05   religia #re4 1 r_geografia-gfr #rg1 314
r_fizyka-gfr BS 117
   

 

Klasa 4PMG

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   r_geografia #rg1 314 matematyka KE 219    
2 8:50- 9:35 j.niemiecki-j1 #n5 210
j.hiszpański-j3 BZ 214
r_geografia #rg1 314 j.polski Ri 318 godz.wych BG biol1 j.francuski-j2 #jf5 212
j.rosyjski-j4 #jr5 315
3 9:45-10:30 zrz_geo EO 314 j.polski Ri 318 wf-w1 #w9 wf-11
wf-w2 #w8 wf-10
r_angielski-air #a22 312
r_angielski-air #a23 310
r_informat.-air #ri1 308
j.angielski-a1 #r20 312
j.angielski-a2 #r21 309
j.angielski-a3 #p20 220
j.angielski-a4 #p21 311
4 10:50-11:35 matematyka KE 219 j.angielski-a1 #r20 312
j.angielski-a2 #r21 309
j.angielski-a3 #p20 220
j.angielski-a4 #p21 311
wf-w1 #w9 wf-11
wf-w2 #w8 wf-10
r_angielski-air #a22 312
r_angielski-air #a23 309
r_informat.-air #ri1 308
matematyka KE 219
5 11:45-12:30 wf-w1 #w9 wf-11
wf-w2 #w8 wf-10
j.angielski-a1 #r20 312
j.angielski-a2 #r21 309
j.angielski-a3 #p20 220
j.angielski-a4 #p21 311
zrz_geo EO 314 historia AC 319 j.polski Ri 318
6 12:40-13:25 j.francuski-j2 #jf5 212
j.rosyjski-j4 #jr5 318
matematyka KE 219 religia SB 1 religia SB 1 j.polski Ri 318
7 13:30-14:15     historia AC 319 j.niemiecki-j1 #n5 210
j.hiszpański-j3 BZ 214
r_matematyka KE 219
8 14:20-15:05     r_geografia #rg1 314    

 

Klasa 4PB1

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45         matematyka BR 317
2 8:50- 9:35 r_angielski-g1 #a10 310
r_angielski-g2 #a11 6
r_matematyka-g3 BR 317
godz.wych DC 8 r_angielski-g1 #a10 309
r_angielski-g2 #a11 6
historia AC 319 j.niemiecki-j1 #n1 210
j.francuski-j2 #jf5 212
j.hiszpański-j3 #h7 214
j.rosyjski-j4 #jr5 315
3 9:45-10:30 j.angielski-ap1 #a6 312
j.angielski-ap2 #a7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
r_biologia BM biol2 wf-w1 #w9 wf-11
wf-w2 DC wf-12
r_chemia ZA 116 r_chemia ZA 116
4 10:50-11:35 r_biologia BM biol2 matematyka BR 317 wf-w1 #w9 wf-11
wf-w2 DC wf-12
zrz_biol BM biol2 j.polski Ma 9
5 11:45-12:30 wf-w1 #w9 wf-11
wf-w2 DC wf-12
j.polski Ma 9 matematyka BR 317 r_angielski-g1 #a10 309
r_angielski-g2 #a11 6
r_matematyka-g3 BR 317
matematyka BR 317
6 12:40-13:25 j.niemiecki-j1 #n1 210
j.francuski-j2 #jf5 212
j.hiszpański-j3 #h7 214
j.rosyjski-j4 #jr5 318
zrz_biol BM biol2 historia AC 319 j.angielski-ap1 #a6 309
j.angielski-ap2 #a7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
 
7 13:30-14:15 j.polski Ma 9 religia #re4 1   j.angielski-ap1 #a6 309
j.angielski-ap2 #a7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
 
8 14:20-15:05 j.polski Ma 9 religia #re4 1      

 

Klasa 4PB2

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 zrz_chem ZA 116 matematyka KE 219   historia AC 319 matematyka KE 219
2 8:50- 9:35 r_angielski-g1 #a10 310
r_angielski-g2 #a11 6
r_matematyka-g3 KE 219
r_chemia ZA 116 r_angielski-g1 #a10 309
r_angielski-g2 #a11 6
r_chemia ZA 116 j.niemiecki-j1 #n1 210
j.hiszpański-j2 #h7 214
j.rosyjski-j3 #jr5 315
3 9:45-10:30 j.angielski-ap1 #a6 312
j.angielski-ap2 #a7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
r_biologia GL biol1 wf-w1 #w9 wf-11
wf-w2 IG wf-b1
r_biologia GL biol1 j.polski Ri 318
4 10:50-11:35 j.polski Ri 318 godz.wych KE 219 wf-w1 #w9 wf-11
wf-w2 IG wf-b1
matematyka KE 219 j.polski Ri 318
5 11:45-12:30 wf-w1 #w9 wf-11
wf-w2 IG wf-b1
historia AC 319 zrz_chem ZA 116 r_angielski-g1 #a10 309
r_angielski-g2 #a11 6
r_matematyka-g3 KE 219
 
6 12:40-13:25 j.niemiecki-j1 #n1 210
j.hiszpański-j2 #h7 214
j.rosyjski-j3 #jr5 318
j.polski Ri 318 matematyka KE 219 j.angielski-ap1 #a6 309
j.angielski-ap2 #a7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
 
7 13:30-14:15 religia SB 1   religia SB 1 j.angielski-ap1 #a6 309
j.angielski-ap2 #a7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
 

 

Klasa 4PH

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.niemiecki-j1 JS 210
j.hiszpański-j3 #h8 214
  historia AC 319 religia SB 1  
2 8:50- 9:35 r_angielski-g1 #a10 310
r_angielski-g2 #a11 6
r_wos-g3 CM 313
matematyka KE 219 r_angielski-g1 #a10 309
r_angielski-g2 #a11 6
r_wos-g3 CM 313
religia SB 1 j.francuski-j2 #jf5 212
j.rosyjski-j4 #jr5 315
3 9:45-10:30 j.angielski-ap1 #a6 312
j.angielski-ap2 #a7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
historia AC 319 matematyka KE 219 j.polski AA 8 matematyka KE 219
4 10:50-11:35 wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 BG wf-10
r_historia AC 319 godz.wych JD 117 r_j.polski AA 8 zrz_hist AC 319
5 11:45-12:30 j.polski AA 8 j.polski AA 8 wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 BG wf-10
r_angielski-g1 #a10 309
r_angielski-g2 #a11 6
r_wos-g3 CM 313
zrz_hist AC 319
6 12:40-13:25 j.francuski-j2 #jf5 212
j.rosyjski-j4 #jr5 318
j.polski AA 8 wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 BG wf-10
j.angielski-ap1 #a6 309
j.angielski-ap2 #a7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
 
7 13:30-14:15   r_historia AC 319 matematyka KE 219 j.angielski-ap1 #a6 309
j.angielski-ap2 #a7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
 
8 14:20-15:05   j.hiszpański-j3 #h8 214   j.niemiecki-j1 JS 210  

 

Klasa 4PA

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.niemiecki-j1 #n8 218 historia AC 319 j.niemiecki-j1 #n8 218 matematyka KE 219 religia #re5 1
2 8:50- 9:35 j.polski Ri 318 j.polski Ri 318 r_geografia-g1 EO 314
r_biologia-g2 GT biol1
j.polski Ri 318 j.francuski-j2 #jf5 212
j.rosyjski-j4 #jr5 315
3 9:45-10:30 j.polski Ri 318 zrz_wos CM 313 j.angielski-a1 PG 309
j.angielski-a2 JA 312
historia AC 319 r_geografia-g1 EO 314
r_biologia-g2 GT biol1
4 10:50-11:35 wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 SJ wf-11
r_wos CM 313 r_wos CM 313 zrz_wos CM 313 godz.wych SJ wf-b1
5 11:45-12:30 matematyka KE 219 matematyka KE 219 wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 SJ wf-11
j.hiszpański-j3 BZ 214 matematyka KE 219
6 12:40-13:25 j.francuski-j2 #jf5 212
j.rosyjski-j4 #jr5 318
religia #re5 1 wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 SJ wf-11
j.hiszpański-j3 BZ 214 j.angielski-a1 PG 309
j.angielski-a2 JA 312
7 13:30-14:15     r_angielski-a1 PG 309
r_angielski-a2 JA 312
  j.angielski-a1 PG 309
j.angielski-a2 JA 312
8 14:20-15:05     r_angielski-a1 PG 309
r_angielski-a2 JA 312
   

 

Klasa 4PP

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.niemiecki-j1 #n8 218
j.hiszpański-j3 #h8 214
r_geografia-agr #rg1 314 j.niemiecki-j1 #n8 218 zrz_biol BM biol2 religia #re5 1
2 8:50- 9:35 r_biologia BM biol2 r_geografia-agr #rg1 314 j.polski AS 211 matematyka KE 219 j.francuski-j2 #jf5 212
3 9:45-10:30 matematyka KE 219 j.polski AS 211 j.polski AS 211 matematyka KE 219 j.angielski-1/4 213
j.angielski-2/4 KG 215
j.angielski-3/4 #p20 220
j.angielski-4/4 #p21 311
4 10:50-11:35 wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 DC wf-12
j.angielski-1/4 213
j.angielski-2/4 KG 215
j.angielski-3/4 #p20 220
j.angielski-4/4 #p21 311
historia AC 319 godz.wych AC 319 r_angielski-agr 213
r_angielski-agr KG 215
5 11:45-12:30 j.polski AS 211 j.angielski-1/4 213
j.angielski-2/4 KG 215
j.angielski-3/4 #p20 220
j.angielski-4/4 #p21 311
wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 DC wf-12
zrz_biol BM biol2 r_wos CM 313
6 12:40-13:25 j.francuski-j2 #jf5 212 religia #re5 1 wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 DC wf-12
r_wos CM 313 historia AC 319
7 13:30-14:15   matematyka KE 219 r_biologia BM biol2    
8 14:20-15:05   j.hiszpański-j3 #h8 214 r_angielski-agr 213
r_angielski-agr KG 215
r_geografia-agr #rg1 314
   

 

Kadra Nauczycielska

Nasza Kadra

Profesjonalna kadra to gwarancja dobrego funkcjonowania każdej placówki. Poznaj naszych nauczycieli, którzy są specjalistami w przekazywaniu wiedzy!

Nasza kadra

Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja do szkoły średniej? Trudne decyzje? Matura za pasem? Dasz sobie radę! Tu znajdziesz informacje, które pomogą Ci przejść z sukcesem przez rekrutację.

Dołącz do nas!
Skip to content