• Nysa, ul. Jana Sobieskiego 2
  • (0-77) 433 33 31
  • locarol@poczta.onet.pl
Thumb

1MI

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:00- 8:45religia WI 1 wf-w1 #w99 wf-10
wf-w2 SJ wf-11
 r_angielski-air #98r 310
r_angielski-air #97r 215
2 8:50- 9:35religia WI 1geografia-gfr EO 314j.polski Ri 318geografia-gp #pg1 315j.angielski-air #a98 310
j.angielski-air #a97 215
3 9:45-10:30j.polski Ri 318j.angielski-air #a99 220
j.angielski-air #a98 310
j.angielski-air #a97 215
j.polski Ri 318r_matematyka BR 317godz.wych Ri 318
410:50-11:35chemia JD 117j.angielski-air #a99 220
informatyka-air #i98 308
j.angielski-air #a97 215
j.niemiecki-j.n #n99 218
j.hiszpański-j.n BZ 214
j.angielski-air #a99 220
j.angielski-air #a98 310
informatyka-air #i97 308
historia JB 216
511:45-12:30fizyka-fp #pf1 321
fizyka-fr #rf1 222
j.polski Ri 318wos MJ 218j.niemiecki-j.n #n99 218
j.hiszpański-j.n BZ 214
plastyka PA 218
612:40-13:25matematyka BR 317historia JB 216matematyka BR 317wf-w1 #w99 wf-10
wf-w2 SJ wf-11
biologia CB biol1
713:30-14:15matematyka BR 317 e_dla_bezp KR 220wf-w1 #w99 wf-10
wf-w2 SJ wf-11
r_informat.-air #ir9 308
814:20-15:05r_geografia-gfr EO 314
r_fizyka-gfr #rf2 321
 r_geografia-gfr EO 314
r_fizyka-gfr #rf2 321
informatyka-air #i99 308 
1MG
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:00- 8:45 matematyka BR 317j.polski AA 8 r_angielski-air #98r 310
r_angielski-air #97r 215
2 8:50- 9:35r_geografia-gfr EO 314matematyka BR 317wf-w1 #w96 wf-3
wf-w2 IG wf-11
geografia-gp #pg1 315j.angielski-air #a98 310
j.angielski-air #a97 215
3 9:45-10:30r_geografia-gfr EO 314j.angielski-air #a99 220
j.angielski-air #a98 310
j.angielski-air #a97 215
biologia BM biol2historia JB 216historia JB 216
410:50-11:35religia WI 1j.angielski-air #a99 220
informatyka-air #i98 308
j.angielski-air #a97 215
j.niemiecki-j.n #n99 218
j.hiszpański-j.n TB 212
j.angielski-air #a99 220
j.angielski-air #a98 310
informatyka-air #i97 308
religia WI 321
511:45-12:30fizyka-fp #pf1 321
fizyka-fr #rf1 222
j.polski AA 8j.polski AA 8j.niemiecki-j.n #n99 218
j.hiszpański-j.n TB 212
wf-w1 #w96 wf-10
wf-w2 IG wf-11
612:40-13:25wos MJ 218j.polski AA 8e_dla_bezp KR 220matematyka BR 317wf-w1 #w96 wf-10
wf-w2 IG wf-11
713:30-14:15godz.wych MJ 218plastyka PA 220r_matematyka BR 317chemia JD 117r_informat.-air #ir9 308
814:20-15:05r_fizyka-gfr #rf2 321geografia-gr EO 314r_fizyka-gfr #rf2 321informatyka-air #i99 308 
1B1
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:00- 8:45informatyka-i1 #i96 308
informatyka-i2 #i95 309
 chemia ZA 116 j.angielski-an1 #a96 311
j.angielski-an2 #a95 312
j.angielski-an3 #a94 213
2 8:50- 9:35j.polski Ri 318geografia LE 1wf-w1 #w96 wf-3
wf-w2 BG wf-10
historia AC 319matematyka KP 315
3 9:45-10:30r_biologia CB biol1j.polski Ri 318matematyka KP 315j.polski Ri 318matematyka KP 315
410:50-11:35wos MJ 218j.polski Ri 318j.angielski-an1 #a96 311
j.angielski-an2 #a95 312
j.angielski-an3 #a94 213
j.angielski-an4 #a9p 215
biologia CB biol1godz.wych JA 314
511:45-12:30religia WI 1r_matematyka-g1 #rm1 315
r_angielski-g2 #arb 213
r_angielski-g3 #ab 312
j.niemiecki-j.n #n98 210
j.hiszpański-j.n TB 212
r_chemia ZA 116wf-w1 #w96 wf-10
wf-w2 BG wf-3
612:40-13:25j.niemiecki-j.n #n98 210
j.hiszpański-j.n TB 212
j.angielski-an1 #a96 311
j.angielski-an3 #a94 213
j.angielski-an4 #a9p 215
r_biologia CB biol1religia WI 216wf-w1 #w96 wf-10
wf-w2 BG wf-3
713:30-14:15j.angielski-an2 #a95 312
j.angielski-an4 #a9p 215
historia AC 319fizyka JL 217 informatyka-i3 #i94 309
814:20-15:05 plastyka PA 220e_dla_bezp KR 220  
1B2
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:00- 8:45informatyka-i1 #i96 308
informatyka-i2 #i95 309
 wf-w1 #w93 wf-b1
wf-w2 IG wf-3
j.polski AS 211j.angielski-an1 #a96 311
j.angielski-an2 #a95 312
j.angielski-an3 #a94 213
2 8:50- 9:35r_chemia ZA 116historia JB 216historia JB 216j.polski AS 211wos MJ 218
3 9:45-10:30j.polski AS 211matematyka KP 315chemia ZA 116geografia LE 315j.polski AS 211
410:50-11:35godz.wych 214matematyka KP 315j.angielski-an1 #a96 311
j.angielski-an2 #a95 312
j.angielski-an3 #a94 213
j.angielski-an4 #a9p 215
r_biologia BM biol2e_dla_bezp KR 210
511:45-12:30biologia BM biol2r_matematyka-g1 #rm1 315
r_angielski-g2 #arb 213
r_angielski-g3 #ab 312
j.niemiecki-j.n #n98 210
j.hiszpański-j.n BZ 214
r_biologia BM biol2religia WI 321
612:40-13:25j.niemiecki-j.n #n98 210
j.hiszpański-j.n BZ 214
j.angielski-an1 #a96 311
j.angielski-an3 #a94 213
j.angielski-an4 #a9p 215
fizyka JL 217wf-w1 #w93 wf-b1
wf-w2 IG wf-3
plastyka PA 218
713:30-14:15j.angielski-an2 #a95 312
j.angielski-an4 #a9p 215
 matematyka KP 315wf-w1 #w93 wf-b1
wf-w2 IG wf-3
informatyka-i3 #i94 309
814:20-15:05   religia WI 216 
1P
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:00- 8:45historia AC 319godz.wych AA 8wf-w1 #w93 wf-b1
wf-w2 DC wf-12
 r_wos #rw1 313
2 8:50- 9:35r_biologia BM biol2chemia JD 117religia SB 1j.hiszpański-j.n #h93 214wos #wr1 313
3 9:45-10:30j.polski AA 8geografia LE 1matematyka BC 225informatyka-1/2 RS 308
informatyka-2/2 GK 309
j.niemiecki-j.n #n93 210
j.hiszpański-j.n #h92 212
410:50-11:35j.polski AA 8j.polski AA 8matematyka BC 225j.polski AA 8historia AC 319
511:45-12:30matematyka BC 225plastyka PA 214j.angielski-a1 #a92 213
j.angielski-a2 #a91 215
j.angielski-a3 #a90 311
j.angielski-a1 #a92 213
j.angielski-a2 #a91 215
j.angielski-a3 #a90 311
e_dla_bezp KR 220
612:40-13:25fizyka IC 321religia SB 1j.niemiecki-j.n #n93 210
j.hiszpański-j.n #h92 212
j.hiszpański-j.n #h93 214
wf-w1 #w93 wf-b1
wf-w2 DC wf-12
biologia BM biol2
713:30-14:15psychologia IM 217r_angielski-a1 #ar1 213
r_angielski-a2 #ar2 215
r_angielski-a3 #ar3 311
r_wos #wr3 313wf-w1 #w93 wf-b1
wf-w2 DC wf-12
r_biologia BM biol2
814:20-15:05j.angielski-a1 #a92 213
j.angielski-a2 #a91 215
j.angielski-a3 #a90 311
  wos #wr2 313 
1H1
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:00- 8:45j.polski WA 217r_geografia-ghr #rg3 314j.polski WA 217j.polski WA 217r_wos #rw1 313
2 8:50- 9:35j.polski WA 217fizyka JL 321wf-w1 #w96 wf-3
wf-w2 SJ wf-12
r_j.polski WA 217wos-wp JB 216
wos-wr #wr1 313
3 9:45-10:30religia WI 1matematyka KE 219matematyka KE 219r_j.polski WA 217j.niemiecki-j.n #n93 210
j.hiszpański-j.n BZ 214
410:50-11:35historia-hp1 #ph1 313
historia-hp2 #rh1 319
geografia-gp1 #pg2 214
geografia-gp2 #rg2 314
matematyka KE 219religia WI 214biologia BM biol2
511:45-12:30chemia JD 117informatyka RS 308j.angielski-a1 #a93 310
j.angielski-a2 #a92 213
j.angielski-a3 #a91 215
j.angielski-a4 #a90 311
j.angielski-a1 #a93 310
j.angielski-a2 #a92 213
j.angielski-a3 #a91 215
j.angielski-a4 #a90 311
wf-w1 #w96 wf-10
wf-w2 SJ wf-12
612:40-13:25r_geografia-ghr #rg3 314
r_historia-ghr #rh2 319
historia-hp1 #ph1 313
historia-hp2 #rh1 319
j.niemiecki-j.n #n93 210godz.wych WA 217wf-w1 #w96 wf-10
wf-w2 SJ wf-12
713:30-14:15plastyka PA 220r_angielski-a2 #ar1 213
r_angielski-a3 #ar2 215
r_angielski-a4 #ar3 311
 j.hiszpański-j.n BZ 214e_dla_bezp KR 220
814:20-15:05j.angielski-a1 #a93 310
j.angielski-a2 #a92 213
j.angielski-a3 #a91 215
j.angielski-a4 #a90 311
    
1H2
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:00- 8:45 r_geografia-ghr #rg3 314wf-w1 #w99 wf-10
wf-w2 #w93 wf-b1
  
2 8:50- 9:35wos-wp MJ 218j.polski Ma 9matematyka KP 315j.hiszpański-j.n #h93 214religia WI 321
3 9:45-10:30godz.wych CM 313j.polski Ma 9fizyka JL 321r_j.polski Ma 9j.niemiecki-j.n #n93 210
j.hiszpański-j.n #h92 212
410:50-11:35historia-hp1 #ph1 313
historia-hp2 #rh1 319
geografia-gp1 #pg2 214
geografia-gp2 #rg2 314
biologia BM biol2r_j.polski Ma 9matematyka KP 315
511:45-12:30plastyka PA 216chemia JD 117j.angielski-a1 #a93 310
j.angielski-a2 #a92 213
j.angielski-a3 #a91 215
j.angielski-a4 #a90 311
j.angielski-a1 #a93 310
j.angielski-a2 #a92 213
j.angielski-a3 #a91 215
j.angielski-a4 #a90 311
matematyka KP 315
612:40-13:25r_geografia-ghr #rg3 314
r_historia-ghr #rh2 319
historia-hp1 #ph1 313
historia-hp2 #rh1 319
j.niemiecki-j.n #n93 210
j.hiszpański-j.n #h92 212
j.hiszpański-j.n #h93 214
wf-w1 #w99 wf-10
wf-w2 #w93 wf-b1
informatyka RS 308
713:30-14:15j.polski Ma 9r_angielski-a2 #ar1 213
r_angielski-a3 #ar2 215
r_angielski-a4 #ar3 311
r_wos #wr3 313wf-w1 #w99 wf-10
wf-w2 #w93 wf-b1
religia WI 321
814:20-15:05j.angielski-a1 #a93 310
j.angielski-a2 #a92 213
j.angielski-a3 #a91 215
j.angielski-a4 #a90 311
 j.polski Ma 9wos-wr #wr2 313e_dla_bezp KR 220
2MI
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:00- 8:45j.rosyjski-j.n #jr6 210j.polski AS 211j.niemiecki-j.n #n11 210
j.francuski-j.n #jf6 212
j.hiszpański-j.n #h9 214
wf-w1 Cz wf-10
wf-w2 #w16 wf-3
 
2 8:50- 9:35j.polski AS 211j.polski AS 211matematyka BR 317wf-w1 Cz wf-10
wf-w2 #w16 wf-3
informatyka-air #i12 308
j.angielski-air #a88 6
j.angielski-air #app 213
3 9:45-10:30j.angielski-air #a87 310
j.angielski-air #a88 6
j.angielski-air #app 213
wf-w1 Cz wf-10
wf-w2 #w16 wf-3
chemia JD 117biologia CB biol1religia WI 321
410:50-11:35fizyka-fp #pf5 321
fizyka-fr #rf7 222
chemia JD 117r_geografia-gfr #grr 314
r_fizyka-gfr #rf9 321
geografia-gp #pf6 218
geografia-gr #gr1 314
r_angielski-air #a85 310
r_angielski-air #a86 6
r_informat.-air RS 308
511:45-12:30matematyka BR 317historia AC 319r_geografia-gfr #grr 314
r_fizyka-gfr #rf9 321
przedsięb. MM 210historia AC 319
612:40-13:25j.angielski-air #a87 310
informatyka-air #i13 308
j.angielski-air #app 213
geografia-gp #pf6 225
geografia-gr #gr1 314
wos MJ 218biologia CB biol1matematyka BR 317
713:30-14:15j.niemiecki-j.n #n11 210
j.francuski-j.n #jf6 212
j.hiszpański-j.n #h9 214
r_angielski-air #a85 310
r_angielski-air #a86 6
r_informat.-air RS 308
j.polski AS 211r_matematyka BR 317matematyka BR 317
814:20-15:05religia WI 216j.angielski-air #a87 310
j.angielski-air #a88 6
informatyka-air RS 308
godz.wych BL 215j.rosyjski-j.n #jr6 210 
2MG
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:00- 8:45j.niemiecki-j.n #n10 218
j.hiszpański-j.n BZ 214
historia JB 216j.francuski-j.n #jf6 212wf-w1 #w14 wf-11
wf-w2 #w16 wf-3
religia WI 321
2 8:50- 9:35matematyka BC 225godz.wych BC 225r_matematyka BC 225wf-w1 #w14 wf-11
wf-w2 #w16 wf-3
informatyka-air #i12 308
j.angielski-air #a88 6
3 9:45-10:30j.angielski-air #a87 310
j.angielski-air #a88 6
wf-w1 #w14 wf-11
wf-w2 #w16 wf-3
j.polski WA 217religia WI 214matematyka BC 225
410:50-11:35fizyka-fp #pf5 321
fizyka-fr #rf7 222
matematyka BC 225r_geografia-gfr #grr 314
r_fizyka-gfr #rf9 321
geografia-gp #pf6 218
geografia-gr #gr1 314
r_angielski-air #a85 310
r_angielski-air #a86 6
511:45-12:30j.polski WA 217przedsięb. MM 218r_geografia-gfr #grr 314
r_fizyka-gfr #rf9 321
matematyka BC 225chemia JD 117
612:40-13:25j.angielski-air #a87 310
informatyka-air #i13 308
geografia-gp #pf6 225
geografia-gr #gr1 314
historia JB 216wos MJ 218chemia JD 117
713:30-14:15j.francuski-j.n #jf6 212r_angielski-air #a85 310
r_angielski-air #a86 6
j.niemiecki-j.n #n10 218
j.hiszpański-j.n BZ 214
j.polski WA 217j.polski WA 217
814:20-15:05 j.angielski-air #a87 310
j.angielski-air #a88 6
 biologia CB biol1biologia CB biol1
2B1
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:00- 8:45j.niemiecki-j.n #n10 218
j.hiszpański-j.n TB 212
r_biologia BM biol2historia JB 216godz.wych BM biol2wos MJ 218
2 8:50- 9:35geografia TE 219r_biologia BM biol2j.angielski-a1 #bp1 310
j.angielski-a2 #bp2 311
j.angielski-a3 NS 220
j.polski Ma 9wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 BG wf-10
3 9:45-10:30informatyka-1/2 RS 308
informatyka-2/2 TG 309
matematyka BR 317j.angielski-a1 #bp1 310
j.angielski-a2 #bp2 311
j.angielski-a3 NS 220
chemia ZA 116wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 BG wf-10
410:50-11:35j.angielski-a1 #bp1 310
j.angielski-a2 #bp2 311
j.angielski-a3 NS 220
chemia ZA 116r_chemia ZA 116przedsięb. MM 210r_angielski-r1 NS 220
r_matematyka-r2 BR 317
511:45-12:30geografia TE 218fizyka JL 321wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 BG wf-10
r_angielski-r1 NS 220
r_matematyka-r2 BR 317
matematyka BR 317
612:40-13:25religia WI 216matematyka BR 317j.polski Ma 9biologia BM biol2historia JB 216
713:30-14:15religia WI 216j.polski Ma 9j.niemiecki-j.n #n10 218
j.hiszpański-j.n TB 212
biologia BM biol2 
814:20-15:05 j.polski Ma 9 matematyka BR 317 
2B2
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:00- 8:45j.rosyjski-j.n #jr6 210informatyka-1/2 RS 308
informatyka-2/2 TG 309
j.niemiecki-j.n #n11 210
j.francuski-j.n #jf6 212
j.hiszpański-j.n #h9 214
religia WI 216historia JB 216
2 8:50- 9:35przedsięb. MM 222geografia TE 222j.angielski-a1 #bp1 310
j.angielski-a2 #bp2 311
j.angielski-a3 KG 215
r_chemia ZA 116wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 IG wf-11
3 9:45-10:30r_angielski-r1 KG 215
r_matematyka-r2 BC 225
matematyka BC 225j.angielski-a1 #bp1 310
j.angielski-a2 #bp2 311
j.angielski-a3 KG 215
matematyka BC 225wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 IG wf-11
410:50-11:35j.angielski-a1 #bp1 310
j.angielski-a2 #bp2 311
j.angielski-a3 KG 215
j.polski WA 217historia JB 216r_angielski-r1 KG 215
r_matematyka-r2 BC 225
matematyka BC 225
511:45-12:30chemia ZA 116j.polski WA 217wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 IG wf-11
religia WI 216j.polski WA 217
612:40-13:25godz.wych ZA 116r_biologia CB biol1chemia ZA 116fizyka JL 321j.polski WA 217
713:30-14:15j.niemiecki-j.n #n11 210
j.francuski-j.n #jf6 212
j.hiszpański-j.n #h9 214
r_biologia CB biol1matematyka BC 225biologia CB biol1geografia TE 216
814:20-15:05 wos MJ 218biologia CB biol1j.rosyjski-j.n #jr6 210 
2H
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:00- 8:45j.rosyjski-j.n #jr6 210geografia TE 222j.francuski-j.n #jf6 212biologia CB biol1j.niemiecki-j.n #n9 210
j.hiszpański-j.n BZ 214
2 8:50- 9:35j.angielski-1/2 NS 220
j.angielski-2/2 PG 312
historia AC 319historia AC 319j.angielski-1/2 NS 220
informatyka-2/2 RS 308
wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 DC wf-12
3 9:45-10:30matematyka KP 315r_historia AC 319przedsięb. MM 210r_angielski-r1 NS 220
r_wos-r2 CM 313
wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 DC wf-12
410:50-11:35matematyka KP 315wos CM 313chemia JD 117fizyka JL 321informatyka-1/2 GK 309
j.angielski-2/2 PG 312
511:45-12:30j.polski AA 8r_angielski-r1 NS 220
r_wos-r2 CM 313
wf-w1 #w13 wf-3
wf-w2 DC wf-12
godz.wych PG 318j.polski AA 8
612:40-13:25religia SB 1j.angielski-1/2 NS 220
j.angielski-2/2 PG 309
j.polski AA 8r_j.polski AA 8matematyka KP 315
713:30-14:15j.francuski-j.n #jf6 212chemia JD 117j.polski AA 8r_j.polski AA 8biologia CB biol1
814:20-15:05religia SB 1j.niemiecki-j.n #n9 210
j.hiszpański-j.n BZ 214
matematyka KP 315j.rosyjski-j.n #jr6 210geografia TE 216
2P
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:00- 8:45j.rosyjski-j.n #jr6 210r_wos CM 313matematyka KP 315wf-w1 #w14 wf-11
wf-w2 IG wf-12
j.niemiecki-j.n #n9 210
j.hiszpański-j.n TB 212
2 8:50- 9:35informatyka-1/2 RS 308
informatyka-2/2 TG 309
r_wos CM 313fizyka JL 321wf-w1 #w14 wf-11
wf-w2 IG wf-12
j.angielski-1/3 PG 309
j.angielski-2/3 NS 220
j.angielski-3/3 #app 213
3 9:45-10:30j.angielski-1/3 PG 312
j.angielski-2/3 NS 220
j.angielski-3/3 #app 213
wf-w1 #w14 wf-11
wf-w2 IG wf-12
innowacja_an 214j.polski AA 8chemia JD 117
410:50-11:35biologia CB biol1przedsięb. MM 218r_angielski-ag1 PG 309
r_angielski-ag2 NS 220
r_geografia-ag3 #grr 314
geografia-g1 #gr1 314
geografia-g2 LE 315
wos CM 313
511:45-12:30matematyka KP 315r_biologia CB biol1r_angielski-ag1 PG 309
r_angielski-ag2 NS 220
r_geografia-ag3 #grr 314
chemia JD 117historia JB 216
612:40-13:25j.angielski-1/3 PG 309
j.angielski-2/3 NS 220
j.angielski-3/3 #app 213
geografia-g1 #gr1 314
geografia-g2 LE 214
matematyka KP 315historia JB 212religia WI 321
713:30-14:15j.polski AA 8matematyka KP 315biologia CB biol1religia WI 216godz.wych IG 116
814:20-15:05j.polski AA 8j.niemiecki-j.n #n9 210
j.hiszpański-j.n TB 212
j.polski AA 8j.rosyjski-j.n #jr6 210 
3pMI
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:00- 8:45 historia AC 319informatyka-aip #pi1 308
j.angielski-aip #r21 309
j.angielski-aip #p20 220
j.angielski-aip #p21 311
j.angielski-aip #r20 312
j.angielski-aip #r21 309
informatyka-aip #ri3 308
 
2 8:50- 9:35j.francuski-j.n #jf5 212
j.rosyjski-j.n #jr5 315
przedsięb. MM 218r_angielski-air #a22 312
r_angielski-air #a23 309
r_informat.-air #ri1 308
r_geografia-gfr #rg1 314
r_fizyka-gfr #rf6 321
j.niemiecki-j.n #n5 210
j.hiszpański-j.n TB 212
3 9:45-10:30j.polski Ma 9fizyka-fp #pf4 222
fizyka-fr #rf4 321
r_angielski-air #a22 312
r_angielski-air #a23 309
r_informat.-air #ri1 308
r_geografia-gfr #rg1 314
r_fizyka-gfr #rf6 321
j.angielski-aip #r20 312
informatyka-aip #pi2 308
j.angielski-aip #p20 220
j.angielski-aip #p21 311
410:50-11:35matematyka BC 225fizyka-fp #pf4 222
fizyka-fr #rf4 321
wf-w1 SJ wf-10
wf-w2 #w8 wf-11
wf-w1 SJ wf-10
wf-w2 #w8 wf-11
biologia CB biol1
511:45-12:30j.angielski-aip #r20 312
j.angielski-aip #r21 309
j.angielski-aip #p20 220
j.angielski-aip #p21 311
j.polski Ma 9r_matematyka BC 225wf-w1 SJ wf-10
wf-w2 #w8 wf-11
matematyka BC 225
612:40-13:25r_matematyka BC 225j.polski Ma 9chemia JD 117r_matematyka BC 225matematyka BC 225
713:30-14:15historia AC 319geografia-gp #pg4 216
geografia-gr #rg6 314
j.polski Ma 9 godz.wych Ma 9
814:20-15:05j.niemiecki-j.n #n5 210
j.hiszpański-j.n TB 212
religia SB 1j.francuski-j.n #jf5 212
j.rosyjski-j.n #jr5 318
  
9 0:00- 0:00 religia SB 1   
3pMG
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:00- 8:45 j.polski Ri 318informatyka-aip #pi1 308
j.angielski-aip #r21 309
j.angielski-aip #p20 220
j.angielski-aip #p21 311
j.angielski-aip #r20 312
j.angielski-aip #r21 309
informatyka-aip #ri3 308
 
2 8:50- 9:35j.francuski-j.n #jf5 212
j.rosyjski-j.n #jr5 315
r_matematyka KE 219r_angielski-air #a22 312
r_angielski-air #a23 309
r_informat.-air #ri1 308
r_geografia-gfr #rg1 314
r_fizyka-gfr #rf6 321
j.niemiecki-j.n #n5 210
j.hiszpański-j.n BZ 214
3 9:45-10:30matematyka KE 219fizyka-fp #pf4 222
fizyka-fr #rf4 321
r_angielski-air #a22 312
r_angielski-air #a23 309
r_informat.-air #ri1 308
r_geografia-gfr #rg1 314
r_fizyka-gfr #rf6 321
j.angielski-aip #r20 312
informatyka-aip #pi2 308
j.angielski-aip #p20 220
j.angielski-aip #p21 311
410:50-11:35przedsięb. MM 210fizyka-fp #pf4 222
fizyka-fr #rf4 321
wf-w1 #w9 wf-3
wf-w2 #w8 wf-11
wf-w1 #w9 wf-3
wf-w2 #w8 wf-11
matematyka KE 219
511:45-12:30j.angielski-aip #r20 312
j.angielski-aip #r21 309
j.angielski-aip #p20 220
j.angielski-aip #p21 311
r_matematyka KE 219chemia JD 117wf-w1 #w9 wf-3
wf-w2 #w8 wf-11
matematyka KE 219
612:40-13:25biologia CB biol1r_matematyka KE 219j.polski Ri 318religia SB 1historia AC 319
713:30-14:15j.polski Ri 318geografia-gp #pg4 216
geografia-gr #rg6 314
j.polski Ri 318religia SB 1historia AC 319
814:20-15:05j.niemiecki-j.n #n5 210
j.hiszpański-j.n BZ 214
 j.francuski-j.n #jf5 212
j.rosyjski-j.n #jr5 318
godz.wych BG 8 
3pB1
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:00- 8:45 r_chemia ZA 116fizyka JL 321matematyka BC 225informatyka RS 308
2 8:50- 9:35j.niemiecki-j.n #n1 210
j.francuski-j.n #jf5 212
j.hiszpański-j.n #h7 214
j.rosyjski-j.n #jr5 315
chemia ZA 116godz.wych DC 9matematyka BC 225matematyka BC 225
3 9:45-10:30biologia BM biol2geografia TE 314historia AC 319historia AC 319r_chemia ZA 116
410:50-11:35j.polski Ma 9j.angielski-ap1 #a6 309
j.angielski-ap2 #aa7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
wf-w1 #w9 wf-3
wf-w2 DC wf-12
wf-w1 #w9 wf-3
wf-w2 DC wf-12
religia SB 1
511:45-12:30j.polski Ma 9j.angielski-ap1 #a6 309
j.angielski-ap2 #aa7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
religia SB 1wf-w1 #w9 wf-3
wf-w2 DC wf-12
j.polski Ma 9
612:40-13:25fizyka JL 315r_biologia BM biol2r_matematyka-g1 BC 225
r_angielski-g2 #a10 309
r_angielski-g3 #a11 6
przedsięb. MM 210j.polski Ma 9
713:30-14:15r_matematyka-g1 BC 225
r_angielski-g2 #a10 309
r_angielski-g3 #a11 6
r_biologia BM biol2r_chemia ZA 116j.angielski-ap1 #a6 309
j.angielski-ap2 #aa7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
 
814:20-15:05  j.niemiecki-j.n #n1 210
j.francuski-j.n #jf5 212
j.hiszpański-j.n #h7 214
j.rosyjski-j.n #jr5 318
  
3pB2
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:00- 8:45 godz.wych KE 219r_biologia GL biol1 r_chemia ZA 116
2 8:50- 9:35j.niemiecki-j.n #n1 210
j.hiszpański-j.n #h7 214
j.rosyjski-j.n #jr5 315
j.polski Ri 318r_biologia GL biol1fizyka JL 218r_chemia ZA 116
3 9:45-10:30historia AC 319chemia ZA 116religia SB 1przedsięb. MM 210historia AC 319
410:50-11:35j.polski Ri 318j.angielski-ap1 #a6 309
j.angielski-ap2 #aa7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
wf-w1 #w9 wf-3
wf-w2 IG wf-b1
wf-w1 #w9 wf-3
wf-w2 IG wf-b1
biologia GL biol3
511:45-12:30matematyka KE 219j.angielski-ap1 #a6 309
j.angielski-ap2 #aa7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
r_chemia ZA 116wf-w1 #w9 wf-3
wf-w2 IG wf-b1
religia SB 1
612:40-13:25matematyka KE 219fizyka JL 321r_matematyka-g1 KE 219
r_angielski-g2 #a10 309
r_angielski-g3 #a11 6
geografia TE 220j.polski Ri 318
713:30-14:15r_matematyka-g1 KE 219
r_angielski-g2 #a10 309
r_angielski-g3 #a11 6
 matematyka KE 219j.angielski-ap1 #a6 309
j.angielski-ap2 #aa7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
j.polski Ri 318
814:20-15:05  j.niemiecki-j.n #n1 210
j.hiszpański-j.n #h7 214
j.rosyjski-j.n #jr5 318
 informatyka RS 308
3pH
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:00- 8:45 j.hiszpański-j.n #h8 214r_historia AC 319religia SB 1r_historia AC 319
2 8:50- 9:35j.francuski-j.n #jf5 212
j.rosyjski-j.n #jr5 315
j.polski AA 8r_j.polski AA 8biologia CB biol1matematyka KE 219
3 9:45-10:30wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 BG wf-11
j.polski AA 8r_j.polski AA 8fizyka JL 218matematyka KE 219
410:50-11:35wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 BG wf-11
j.angielski-ap1 #a6 309
j.angielski-ap2 #aa7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
fizyka JL 315matematyka KE 219wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 BG wf-11
511:45-12:30historia AC 319j.angielski-ap1 #a6 309
j.angielski-ap2 #aa7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
przedsięb. MM 217geografia LE 315informatyka RS 308
612:40-13:25r_j.polski AA 8j.niemiecki-j.n JS 210r_wos-g1 CM 313
r_angielski-g2 #a10 309
r_angielski-g3 #a11 6
godz.wych JD 117j.polski AA 8
713:30-14:15r_wos-g1 CM 313
r_angielski-g2 #a10 309
r_angielski-g3 #a11 6
j.niemiecki-j.n JS 210chemia JD 117j.angielski-ap1 #a6 309
j.angielski-ap2 #aa7 6
j.angielski-ap3 #a8 310
j.angielski-ap4 #a9 311
j.polski AA 8
814:20-15:05historia AC 319 j.francuski-j.n #jf5 212
j.rosyjski-j.n #jr5 318
j.hiszpański-j.n #h8 214religia SB 1
3pA
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:00- 8:45  matematyka KE 219j.hiszpański-j.n BZ 214j.polski Ri 318
2 8:50- 9:35j.francuski-j.n #jf5 212
j.rosyjski-j.n #jr5 315
j.hiszpański-j.n BZ 214r_wos CM 313j.angielski-j.a PG 309
j.angielski-j.a JA 312
j.polski Ri 318
3 9:45-10:30wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 SJ wf-10
informatyka-1/2 RS 308
informatyka-2/2 TG 309
r_wos CM 313j.angielski-j.a PG 311
j.angielski-j.a JA 312
godz.wych SJ 8
410:50-11:35wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 SJ wf-10
historia AC 319historia AC 319j.polski Ri 318wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 SJ wf-10
511:45-12:30r_geografia-g1 EO 314
r_biologia-g2 CB biol1
geografia EO 314fizyka JL 315r_geografia-g1 EO 314
r_biologia-g2 CB biol1
biologia CB biol1
612:40-13:25chemia JD 117j.polski Ri 318religia SB 1matematyka KE 219przedsięb. MM 210
713:30-14:15fizyka JL 315r_angielski-j.a PG 309
r_angielski-j.a JA 312
j.angielski-j.a PG 309
j.angielski-j.a JA 312
matematyka KE 219religia SB 1
814:20-15:05r_wos CM 313r_angielski-j.a PG 309
r_angielski-j.a JA 312
j.niemiecki-j.n #n8 218
j.francuski-j.n #jf5 212
j.rosyjski-j.n #jr5 318
j.niemiecki-j.n #n8 218 
3pP
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:00- 8:45 j.hiszpański-j.n #h8 214j.angielski-1/4 213
j.angielski-2/4 KG 215
j.angielski-3/4 #p20 220
j.angielski-4/4 #p21 311
matematyka KE 219r_biologia BM biol2
2 8:50- 9:35j.francuski-j.n #jf5 212informatyka-1/2 RS 308
informatyka-2/2 TG 309
przedsięb. MM 214r_angielski-agr 213
r_angielski-agr KG 215
r_geografia-agr #rg1 314
godz.wych AC 319
3 9:45-10:30wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 DC wf-12
wf-w3 IG wf-b1
r_wos CM 313j.polski AS 211r_angielski-agr 213
r_angielski-agr KG 215
r_geografia-agr #rg1 314
j.angielski-1/4 213
j.angielski-2/4 KG 215
j.angielski-3/4 #p20 220
j.angielski-4/4 #p21 311
410:50-11:35wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 DC wf-12
wf-w3 IG wf-b1
matematyka KE 219j.polski AS 211historia AC 319wf-w1 #w10 wf-3
wf-w2 DC wf-12
wf-w3 IG wf-b1
511:45-12:30j.angielski-1/4 213
j.angielski-2/4 KG 215
j.angielski-3/4 #p20 220
j.angielski-4/4 #p21 311
religia SB 1historia AC 319fizyka JL 321biologia BM biol2
612:40-13:25j.polski AS 211chemia JD 117r_biologia BM biol2r_wos CM 313matematyka KE 219
713:30-14:15j.polski AS 211geografia-gp1 #rg6 314
geografia-gp2 TE 225
religia SB 1r_wos CM 313 
814:20-15:05innowacja_jp AS 211fizyka JL 321j.niemiecki-j.n #n8 218
j.francuski-j.n #jf5 212
j.niemiecki-j.n #n8 218
j.hiszpański-j.n #h8 214
 
3gMI
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:00- 8:45r_matematyka BR 317j.polski WA 217 r_geografia-g1 #rg5 314r_matematyka BR 317
2 8:50- 9:35matematyka BR 317j.polski WA 217j.niemiecki-j.n JS 210
j.francuski-j.n #f3 212
religia SB 1r_matematyka BR 317
3 9:45-10:30godz.wych FF 321j.angielski-j.a #a15 311
j.angielski-j.a #a16 6
j.angielski-j.a #a17 312
r_matematyka BR 317wf-w1 #w7 wf-3
wf-w2 IG wf-b1
j.polski WA 217
410:50-11:35j.polski WA 217matematyka BR 317religia SB 1u_hist.i sp. WA 217u_hist.i sp. WA 217
511:45-12:30wf-w1 #w7 wf-3
wf-w2 IG wf-b1
matematyka BR 317r_matematyka BR 317r_angielski-1/3 #a12 6
r_angielski-2/3 #a13 312
r_informat.-3/3 #ri5 308
j.angielski-j.a #a15 311
j.angielski-j.a #a16 6
j.angielski-j.a #a17 312
612:40-13:25wf-w1 #w7 wf-3
wf-w2 IG wf-b1
r_angielski-1/3 #a12 6
r_angielski-2/3 #a13 312
r_informat.-3/3 #ri5 308
r_geografia-g1 #rg5 314
r_fizyka-g2 #rf5 321
r_angielski-1/3 #a12 6
r_angielski-2/3 #a13 312
r_informat.-3/3 #ri5 308
j.angielski-j.a #a15 311
j.angielski-j.a #a16 6
j.angielski-j.a #a17 312
713:30-14:15r_fizyka-g2 #rf5 321 r_geografia-g1 #rg5 314
r_fizyka-g2 #rf5 321
j.niemiecki-j.n JS 210
j.francuski-j.n #f3 212
j.rosyjski-j.n #jr1 318
j.hiszpański-j.n #h3 212
j.rosyjski-j.n #jr1 314
814:20-15:05    j.hiszpański-j.n #h3 212
3gMG
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:00- 8:45j.polski Ma 9   r_geografia-g1 EO 314
2 8:50- 9:35j.polski Ma 9 j.niemiecki-j.n MJ 218
j.francuski-j.n #f3 212
r_matematyka BR 317r_geografia-g1 EO 314
3 9:45-10:30r_matematyka BR 317j.angielski-j.a #a15 311
j.angielski-j.a #a16 6
j.angielski-j.a #a17 312
u_hist.i sp. JB 216wf-w1 #w7 wf-3
wf-w2 DC wf-10
matematyka BR 317
410:50-11:35r_matematyka BR 317religia SB 1matematyka BR 317r_matematyka BR 317j.polski Ma 9
511:45-12:30wf-w1 #w7 wf-3
wf-w2 DC wf-10
u_hist.i sp. JB 216j.polski Ma 9r_angielski-1/3 #a12 6
r_angielski-2/3 #a13 312
r_informat.-3/3 #ri5 308
j.angielski-j.a #a15 311
j.angielski-j.a #a16 6
j.angielski-j.a #a17 312
612:40-13:25wf-w1 #w7 wf-3
wf-w2 DC wf-10
r_angielski-1/3 #a12 6
r_angielski-2/3 #a13 312
r_informat.-3/3 #ri5 308
r_fizyka-g2 #rf5 321r_angielski-1/3 #a12 6
r_angielski-2/3 #a13 312
r_informat.-3/3 #ri5 308
j.angielski-j.a #a15 311
j.angielski-j.a #a16 6
j.angielski-j.a #a17 312
713:30-14:15r_geografia-g1 EO 314
r_fizyka-g2 #rf5 321
r_matematyka BR 317r_fizyka-g2 #rf5 321j.niemiecki-j.n MJ 218
j.francuski-j.n #f3 212
j.rosyjski-j.n #jr1 318
j.hiszpański-j.n #h3 212
j.rosyjski-j.n #jr1 314
814:20-15:05godz.wych BR 317matematyka BR 317 religia SB 1j.hiszpański-j.n #h3 212
3gB
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:00- 8:45j.angielski-j.a #a18 311
j.angielski-j.a #a19 215
j.angielski-j.a #a20 213
wf-w1 #w1 wf-10
wf-w2 SJ wf-11
biologiar_matematyka-1/5 GK 222
r_angielski-2/5 #a39 215
r_angielski-3/5 #a40 213
r_geografia-4/5 #rg5 314
polski
2 8:50- 9:35j.angielski-j.a #a18 311
j.angielski-j.a #a19 215
j.angielski-j.a #a20 213
wf-w1 #w1 wf-10
wf-w2 SJ wf-11
r_chemia ZA 116matematyka GK 222r_biologia BM biol2
3 9:45-10:30j.niemiecki-j.n #n4 218
j.francuski-j.n #f4 212
j.hiszpański-j.n #h4 214
r_biologia BM biol2wf-w1 #w1 wf-10
wf-w2 SJ wf-11
j.polski AS 211r_biologia BM biol2
410:50-11:35j.polski AS 211u_hist.i sp. JB 216matematyka GK 222j.polski AS 211j.angielski-j.a #a18 311
j.angielski-j.a #a19 215
j.angielski-j.a #a20 213
511:45-12:30j.polski AS 211r_chemia ZA 116u_hist.i sp. JB 216godz.wych GK 222matematyka GK 222
612:40-13:25r_biologia BM biol2r_chemia ZA 116r_matematyka-1/5 GK 222
r_angielski-2/5 #a39 215
r_angielski-3/5 #a40 213
r_geografia-4/5 #rg5 314
r_fizyka-5/5 #rf5 321
r_chemia ZA 116religia-1/5 GK 222
713:30-14:15religia-1/5 GK 222
r_fizyka-5/5 #rf5 321
j.niemiecki-j.n #n4 218
j.francuski-j.n #f4 212
j.hiszpański-j.n #h4 214
r_matematyka-1/5 GK 222
r_angielski-2/5 #a39 215
r_angielski-3/5 #a40 213
r_geografia-4/5 #rg5 314
r_fizyka-5/5 #rf5 321
j.rosyjski-j.n #jr1 318j.rosyjski-j.n #jr1 314
3gH
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:00- 8:45 wf-w1 #w1 wf-10
wf-w2 DC wf-3
 r_geografia-g1 #rg5 314
r_historia-g2 AC 319
j.angielski-j.a #as 309
j.angielski-j.a BL 6
2 8:50- 9:35u_przyroda-ph1 JD 117
u_hist.i sp.-ph2 JB 216
wf-w1 #w1 wf-10
wf-w2 DC wf-3
r_j.polski AS 211matematyka KE 219j.polski AS 211
3 9:45-10:30j.niemiecki-j.n #n4 218
j.francuski-j.n #f4 212
j.hiszpański-j.n #h4 214
u_przyroda-ph1 JD 117
u_hist.i sp.-ph2 JB 216
wf-w1 #w1 wf-10
wf-w2 DC wf-3
matematyka KE 219j.angielski-j.a #as 309
j.angielski-j.a BL 6
410:50-11:35matematyka KE 219r_j.polski AS 211r_wos-1/2 CM 313
r_angielski-2/2 BL 6
j.angielski-j.a #as 309
j.angielski-j.a BL 6
r_j.polski AS 211
511:45-12:30r_wos-1/2 CM 313
r_angielski-2/2 BL 6
j.polski AS 211godz.wych AS 211r_j.polski AS 211j.polski AS 211
612:40-13:25r_wos-1/2 CM 313
r_angielski-2/2 BL 6
j.polski AS 211r_geografia-g1 #rg5 314
r_historia-g2 AC 319
r_j.polski AS 211religia SB 1
713:30-14:15religia SB 1j.niemiecki-j.n #n4 218
j.francuski-j.n #f4 212
j.hiszpański-j.n #h4 214
r_geografia-g1 #rg5 314
r_historia-g2 AC 319
j.rosyjski-j.n #jr1 318j.rosyjski-j.n #jr1 314
3gP
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 8:00- 8:45j.angielski-j.a #a18 311
j.angielski-j.a #a19 215
j.angielski-j.a #a20 213
wf-w1 #w1 wf-10
wf-w2 BG wf-12
 r_geografia-1/3 #rg5 314
r_angielski-2/3 #a39 215
r_angielski-3/3 #a40 213
 
2 8:50- 9:35j.angielski-j.a #a18 311
j.angielski-j.a #a19 215
j.angielski-j.a #a20 213
wf-w1 #w1 wf-10
wf-w2 BG wf-12
j.francuski-j.n #f3 212r_biologia BM biol2u_hist.i sp. WA 217
3 9:45-10:30u_hist.i sp. WA 217innowacja_jp AS 211wf-w1 #w1 wf-10
wf-w2 BG wf-12
religia SB 1r_wos CM 313
410:50-11:35r_biologia BM biol2r_biologia BM biol2j.polski Ri 318r_wos CM 313j.angielski-j.a #a18 311
j.angielski-j.a #a19 215
j.angielski-j.a #a20 213
511:45-12:30j.polski Ri 318r_biologia BM biol2r_wos CM 313r_wos CM 313j.polski Ri 318
612:40-13:25j.polski Ri 318matematyka GK 222r_geografia-1/3 #rg5 314
r_angielski-2/3 #a39 215
r_angielski-3/3 #a40 213
matematyka GK 222godz.wych TB 214
713:30-14:15 matematyka GK 222r_geografia-1/3 #rg5 314
r_angielski-2/3 #a39 215
r_angielski-3/3 #a40 213
j.francuski-j.n #f3 212
j.rosyjski-j.n #jr1 318
j.niemiecki-j.n JS 210
j.hiszpański-j.n #h3 212
j.rosyjski-j.n #jr1 314
814:20-15:05  religia SB 1 j.niemiecki-j.n JS 210
j.hiszpański-j.n #h3 212

Thumb
Thumb

Kadra Nauczycielska

Nasza Kadra

Profesjonalna kadra to gwarancja dobrego funkcjonowania każdej placówki. Poznaj naszych nauczycieli, którzy są specjalistami w przekazywaniu wiedzy!

Nasza kadra

Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja do szkoły średniej? Trudne decyzje? Matura za pasem? Dasz sobie radę! Tu znajdziesz informacje, które pomogą Ci przejść z sukcesem przez rekrutację.

Dołącz do nas!
Skip to content