• Nysa, ul. Jana Sobieskiego 2
  • 77 433 33 31
  • locarol@poczta.onet.pl
Thumb

Dokumenty

Zarządzenia I LO Carolinum w Nysie

Zarządzenie Nr 9a/2021 Dyrektora I LO Carolinum w Nysie z dnia 15 września 2021 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

♦ Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nysie z dnia 16 września 2020 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcącego w Nysie z dnia 1 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z uczniowskich szafek szkolnych

Zarządzenie Nr 6/2017 z 30 sierpnia 2017 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nysie w sprawie wprowadzenia regulaminu wycieczek szkolnych

Zarządzenie Nr 18/2013 sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie szkoły

Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcącego w Nysie z dnia 18 stycznia 2017 w sprawie wprowadzenia procedury zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Załączniki nr 1 i 2 wypełnia uczeń.

— Załącznik Nr 1

— Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 11/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcącego w Nysie z dnia 30 września 2016 roku w sprawie procedury wydawania legitymacji szkolnych, ich duplikatów oraz duplikatów świadectw szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nysie

— Aneks do zarządzenia Nr 11/2016

— Załączniki

Programy

Program wychowawczo-profilaktyczny

♦ Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

♦ Program monitorowania frekwencji

Instrukcje

Stypendium Starosty

Thumb
Thumb
Skip to content